II. rész: Oda Buda!

Egri Csillagok

1. Helyszín: a Mecsek egyik országútja, Keresztesfalva, a török sereg éjszakai táborhelye, útban Buda fele

Főbb szereplők: Bornemissza Gergely (16 éves), Gábor pap, János a szolga, Tulipán, Tulipánné (Juliska), a török szultán, Jumurdzsák, Hajván

Időpont: 1541. augusztus, 8 évvel az I. rész után

2. Eseményvázlat:

 1. Éjszaka 3 lovas üget az országúton, az egyik Gábor pap, a másik a 16 éves Gergely a harmadik pedig János a szolgájuk. Majd az országút közepén egy gödröt ásnak, amibe egy zsák lőport tesznek, hogy a másnap arra járó török szultánt felrobbantsák.
 2. Amíg várnak a törökökre meglátogatják a nem messze levő Ceceyék házát, akik sajnos Budára költöztek, így csak a mindenes Tulipánt találták otthon. Gergely boldogan mutatja meg a faluját és a házat, ahol felnőtt.
 3. A Cecey házban alszanak, de reggel Gergely nem találja Gábor papot, aki levélben magyarázza el, hogy veszélyes lett volna neki a robbantás, ezért hagyta Őt ott és az amulettet. Tulipán felviszi a sziklához, ahonnan biztonságban megnézhetik a robbantást.
 4. A török sereg elvonul a szikla mellett, akik közt meglepődve látják Jumurdzsákot. Egy cselt eszel ki Tulipán, ha elfognák őket. A merénylet nem sikerül, mert a szultán helyett a janicsár agát robbantották fel.
 5. A robbantás után elfogják Gábor papot, aki alig él és Gergelyéket is, akik előadják a cselüket. Sajnos Tulipánt nem engedik el, hanem felfegyverzik, és Gergely lábára teszik a láncot, akit megnyugtat Tulipán.
 6. Gergely a rabokkal vánszorog és egy török katona megkérdezi, hogy tud-e olvasni. Mivel tud, nem érti, miért nem akar inkább török lenni.
 7. A táborhelyre érve Gergely megpillantja Jumurdzsákot és számon kéri Őt hogyhogy él? Kiderül, hogy elengedte Őt a pap, és azóta is utána és a talizmánja után kutat. Gergely elárulja, hogy a táborban van a merénylő, majd Hajvánnal beszélget.
 8. Hajván írásokat akar elolvastatni Gergellyel, aki meg is teszi, ha hírt hoz Gábor papról, és kiszabadítja, felfegyverzi őt a török, mivel az írások elhozhatják a török szerencséjét. Megegyeznek és Gergely átrajzolja a magyar várak gyenge pontjait.
 9. Gergely amíg Hajvánra vár elalszik és visszaálmodja magát a gyerekkorába, Szigetvárra. Majd megérkezik a török egy álruhával és kiszabadítja Gergelyt, lovat is vesz neki és elmondja, hogy elég rosszul van a pap.
 10. Közben Jumurdzsák Gábor pap sátrában kéri vissza tőle az amulettjét, mert az óta csak balszerencse kíséri őt, de a pap már halott.
 11. Gergely becsapja Hajvánt, akinek azt mondja, hogy a lapok megvédik a testét, ha ott hordja őket hétfelé osztva. Gergely Budára indul, hogy figyelmeztesse Ceceyéket és útközben Tulipánnal találkozik, aki szintén megmenekült, majd elbúcsúznak. Gergely mellett Török Bálint és kísérete vonul el, de a fiú úgy tesz, hogy ne ismerjék meg őt.

3. Török sereg bemutatása: a 4. fejezetben történik. Ebből 3 egység: a gurebák, szilidárok, tatárok.

4. A kijelölt 4. fejezet szereplői: Bornemissza Gergely, Gábor pap és a török sereg.

5. Jumurdzsák apja: Jaja-Oglu Mohamed, a másik fia: Araszlán bég

6. Idézet a szövegből, amiből kiderül nem sikerült a merénylet: „ Az – feleli lekókadó fejjel a diák -, hogy nem a janicsár-aga a szultán!”

7. Török Bálint szerint ”megmenthették volna Magyarországot”, ha sikerül a merénylet, megállíthatták volna végleg a török inváziót.

8. Gergely Budára szeretne eljutni, hogy Ceceyéket figyelmeztesse a török sereg érkezéséről. Ceceytől értesül, hogy mi a helyzet Budán.

9. Gergely Hajván segítségével szabadul ki a török fogságából. Hajván (Marha) a csúfneve az eredeti pedig Hasszán.

10. Szómagyarázat

Kabala: titkos szerencse

Dervis: a szultán előtt keringő lovas

Jatagán: török kard

Tulipán: egy török, aki mindenes

11. Tinódi Lantos Sebestyén az énekmondó, aki a Mohácsi csatáról készült művét mutatja be Török Bálint vendégeként.

 

Folytatás II.rész 12-24.fejezet

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


72 thoughts on “II. rész: Oda Buda!”

 1. Szia! Nagyon sokat segített az oldal, de egy kérdésem lenne :Milyen szerepe és feladata volt Török Bálint udvarában Gergelynek?
  Választ előre is köszönöm 😊!

  1. Szia! Török Bálinthoz Dobó István küldte, aki féltette Gergelyt. Török Bálint pedig felesége és Gábor pap mellé ott fogta udvarában 3. nevelőnek a fiai mellé.

   Üdv: Diszmami

 2. Szia!
  Ilyen feladatokat kaptam:
  1.”Készíts leírást avonuló török seregrōl!” (Oda buda1-7 fejezet)
  2. “Hogyan sikerült Gergelynek megszökni a török táborból? Meséld el Gergely szemszögébōl! (Oda Buda 8-16.fejezet)
  3. “Jellemezd Cecey Évát! Belsō tulajdonságaira is gondolj, ezeket bizonyítsd a szereplō cselekedeteivel, szavaival! (10 mondat)”
  Válaszaidat elōre is köszönöm!

  1. 1.”Készíts leírást a vonuló török seregrōl!” (Oda buda1-7 fejezet)

   Maga Szulejmán szultán ő felsége is lovon ült szolgáival, a kapukhalkival. Nyomában hét győzedelmes és diadalmas zászlót – melynek csúcsain arany koronák voltak – és aranyos lófarkakat vittek aranyos övön tartva, ezerféle áldás és üdvözlő kiáltások közben s rendkívüli tiszteletnyilvánítás mellett. Az említett zászlók után száz trombitát fújtak, melynek mindegyike aranylánccal volt a trombitások nyakába akasztva. Derekukon aranyos övet viseltek, melyről csörgők függtek le selyem és aranyszálból font zsinóron, némelyek még arany perecet is viseltek lábaikon. Ezek trombitáikat fújva borzasztó harsogás mellett haladtak. Azután száz pár üstdobot vertek, aztán következett száz tábori síp.
   A padisah felséges személye mellett két felől ment a szolákóknak négy kethudája s előttük haladt négyszáz szolák. Mindegyikük fehér sapkát s arany szálakkal hímzett tollbokrétás uszkufot, aranyos kaftányt és aranyos övet viselt. Gyalog mentek, aranyos és festett íjakat tartva a kezükben.
   A hatalmas padisah előtt haladt a jaszaulok feje, ti. a csausz-basi, aki előtt százötven derék és vitéz csausz ment, az említett szolakoknak két oldalán jobbról és balról.
   A szolakoknak csoportján belül, a szolakok között ment a pejek feje, aki előtt hetven pej haladt
   Ezek között ment a szultán fia.

   2. “Hogyan sikerült Gergelynek megszökni a török táborból? Meséld el Gergely szemszögébōl! (Oda Buda 8-16.fejezet)

   A fogságban kinéztem magamnak egy törököt, akit Hajvánnak hívtak s mivel tudok törökül, ezért beszédbe elegyedtem vele. Estefelé megkérdezte, hogy tudok e írni, olvasni Én pedig igennel feleltem. Ezután a török elővett a mellényéből egy csomó papirost és odaadta és megkérdezte meg tudom-e fejteni. Mondtam, hogy igen, ha fejében megmondja, hogy van Gábor pap. Addig Én a lapok közül kivettem Eger várának rajzát és eldugtam. Majd amikor visszajött megmondtam neki, ha elenged, cserébe megmondom, mi van rajta és így is tett. Persze nem árultam el, helyette azt mondtam, hogy varja a ruhájába és megvédi őt mindentől.

   3. “Jellemezd Cecey Évát! Belsō tulajdonságaira is gondolj, ezeket bizonyítsd a szereplō cselekedeteivel, szavaival! (10 mondat)”

   Cecey Éva, Vicuska: Gergely gyermekkori játszótársa, később szerelme, majd felesége. Bátor, elszánt, szavahihető asszony, aki hibázik és néha, de azt jóvá teszi, mert anyai szeretete határtalan.
   BÁTRAN követi Gergelyt mindenhová, HŰSÉGES hozzá, amikor a királynő udvarhölgye Budán, és férjhez akarják adni.
   Gergely hadba vonulása után egyedül marad kisfiukkal. Sajnos HIBÁT KÖVET EL, amikor Jumurdzsákkal, a félszemű törökkel elengedi.
   Kisfia elrablása után BÁTRAN indul keresésére, férfiruhában. ELSZÁNTAN a diákkal együtt találnak rá a titkos alagútra, okosan tervelik ki a bejutást a várba, még életük kockáztatásával is.

  1. Török Bálint: Gergely nevelőapja, Ferdinánd hadvezére volt.
   Maylád István Török Bálint rabtársa, részt vett Dózsa György leverésében,
   Móré László és két fia: Móré régi ellensége Török Bálintnak, aki áttér az iszlám vallásra, majd Szelim néven él tovább.

  1. Szia! Nem tudom mire gondoltál pontosan, ezek az eredeti címek.

   ELSŐ RÉSZ
   HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ?

   MÁSODIK RÉSZ
   ODA BUDA!

   HARMADIK RÉSZ
   A RAB OROSZLÁN

   NEGYEDIK RÉSZ
   EGER VESZEDELME

   ÖTÖDIK RÉSZ
   HOLDFOGYATKOZÁS

 3. Szia azt szeretném kérdezni ,hogy hogyan vette be a török Budát így: Fürjes elmeséli, hogy „- A lehető legravaszabbul volt kieszelve. Míg mink a kis királlyal lent jártunk a táborban, a janicsárság beszállingózott a kapun, mintha az épületeket akarná megnézni. Csak lézengtek, bámultak. De egyre többen. Mikor már minden utca megtelt velük, egy kürtszóra előrántották a fegyverüket, és mindenkit bekergettek a házakba.”
  Vagy máshogy?
  Kérlek válaszolj!

 4. Szia!
  Annyit akarok kérdezni, hogy ez segít abban hogy tudjam a könyv tartalmát? Csak mert holnap lesz belőle doga, és még nem tudtam elolvasni az egészet, mert pár hete vettük meg a könyvet. Légyszi ha lehet még ma válaszolj!
  Előre is köszi!!!
  FONTOS

   1. “Sűrűbe értek. Le kellett szállniuk a lóról. Gergely ment elöl. Ő tudta, hogy az a sűrűség takarja a falut.”

 5. Szia!
  Már nagyon sokat segített az olvasónaplód, de lenne egy kérésem.
  Tudnál egy szereplő jellemzést Cecey Péterről. Nagyon sürgős!
  Válaszod előre is köszönöm! ???

  1. Szia!
   Cecey Péter, Cecey Éva édesapja, aki a Dózsa-háború rokkantja lett. Érzelmes ember, aki kislánya elvesztésekor sírva fakad. Nem éppen szavahihető, mert Gergelynek ígéri lányát, de nem tarja meg a szavát. Ettől függetlenül vendégszerető ember, aki nem hisz istenben. Remélem, ha késve is de tudtam segíteni. 🙂 Diszmami

 6. Sziasztok! Valaki segítene? A kérdés így szól: “Írd le a fejezetek cimét, és röviden, egy-egy oldalban azok tartalmát.,, Ebben azt nem értem hogy a fejezetek címe hova van leírva?? Vagy a rész címét kéne odairnom?

  1. Szia! Csak a részeknek van címe, a fejezeteknek te tudsz adni, amennyiben erre gondolt a tanárod. Szerintem a részekre gondolt, ez logikusabb. De kérdezz meg egy osztálytársadat, ő hátha jobban tudja.

   1. Konstantinápolyba, a Jedikulába (Héttoronyba) viszik Török Bálintot, a “rab oroszlánt”.

 7. Szia!

  Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a gyűrű útja megvan-e neked, vagy tudnál-e segíteni, hogy melyik oldalakon találom meg? Üdv

 8. Jó volt csak 2-tő kérdésem lenne milyen ételek volta és hogy hogyan lessz a törökből magyar ezt kéne 5 mondatba lefoglalni segíts kérlek 🙂

  1. Kedves Luna!
   Remélem sikerült mindkét kérdésre választ adnom, ebben az 5 mondatban.
   Üdv: Diszmami

   Amikor Gergely meglátogatta nevelőapját, a Cecey házban csak Tulipánt találja feleségével. Ő az a török janicsár, akit amikor a törökök megtámadták Keresztesfalvát, Dobó emberei Jumurdzsákkal együtt lelőttek és foglyul ejtettek. A török felépült a lövésből, majd mivel kiderült, hogy sok mindenhez ért a ház körüli munkákból és fából élethű kezet faragott Ceceynek, az öreg megtette őt mindenesnek. Az asszonyok is megkedvelték, mivel megmutatta, hogy szokás piláfot, böreket, malebit meg szörbeteket főzni. Végül megkeresztelkedett és elvett egy falubeli lányt, így “olyan jó magyarrá vált, mintha itt született volna”.

 9. Szia! Tudnál segíteni abba, hogy a 11.fejezet utám hogy jön tovább mert nem tudok rajta kiigazodni

  1. Szia! Minden részben (I-V.) az eseményvázlat fejezetenként van számozva, a többi pedig különálló feladatokra válasz. Mivel nincs mindig ott a konkrét kérdés, ezért jogos, hogy nem érthető. Remélem most már jobban kiigazodsz rajta.
   Üdv: Diszmami

  1. Szia! Nem értem miért, pedig a helyszínekkel kezdődik a rész:
   Helyszín: a Mecsek egyik országútja, Keresztesfalva, a török sereg éjszakai táborhelye, útban Buda fele

 10. Szia. Nekem jellemeznem kell a főbb szereplőket. Tudsz segíteni?? Köszönöm előre is! Az oldal nagyon hasznos

  1. Egy kérdésem lenne. Valahogy nem tudok eligazodni. Most akkor rögtön a második résszel kezdi el? Bocsi de nem értem.. A választ előre is köszönöm!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..