Egri csillagok olvasónapló: kérdések és válaszok

Ami a mi Egri csillagok olvasónaplónkból kimaradt, azaz kérdések, amiket feltettetek nekem eddig, és a válaszaim egy csokorban: fogalmak, szereplők, helyszínek, tárgyak, események stb. szerint. (A könnyebb keresés érdekében)

Kérlek, mielőtt kérdezel, ezt nézd át! Mivel nem tudok mindenkinek (időben) válaszolni.

A tartalom folyamatosan bővül!

 

Mikor játszódik?

Cselekménye 1533-ban indul, és az 1552-es hatalmas túlerővel szemben diadalt aratott egri hősök győzelmével zárul.

Mikor játszódik a regény?(Pontos évszámok és annak szakaszai kellenének)

1. rész Hol terem a magyar vitéz? 1533-ban játszódik, Gergelyt és Vicát mutatja be gyermekként, az elrablásuk történetét és Gergely Török Bálinthoz kerülését.
2. rész Oda Buda! A török Buda felé indul 1541 augusztusában, amit Gergelyék végül nem tudnak megakadályozni. Éva Lippára indul 1541 szeptember 4-én a királyi udvarral és elbúcsúzik Gergelytől.
3. rész A rab oroszlán: 1543-ban Vicuskát máshoz akarják férjhez adni, de Gergely sikeresen megszökteti. Utána Török Bálintot akarják a Hét toronyból megszöktetni, de 1543. júliusában fel kell hogy adják
4. rész Eger veszedelme: 1552 szeptembere, Gergely és Éva már szülők, Jumurdzsák elrabolja Jancsikát a 6 éves fiukat, miközben Gergely Eger felé tart Dobónak segíteni. Az első ostromot sikerül kivédeni
5. rész Holdfogyatkozás: 1552. októbere, Éva Egerbe megy és bejut a várba. Eger ostromát visszaverik, Jancsit pedig egy náluk raboskodó török gyermekért cserébe visszakapják.

 

 

MIÉRT ÍRTA MEG GÁRDONYI GÉZA AZ EGRI CSILLAGOKAT?

Gárdonyit történelmi regényei megírásához mindig egy különleges személy ihlette meg. Egyik gyermekét felvitte egyszer az Egri várba és ott behunyt szemmel felidézte neki az Egri ostromot, akit a Bornemissza Gergely alakja érdekelte a legjobban. Ekkor gondolt rá, hogy megírja a történetét: az Egri csillagokat.

MIK A FONTOSABB CSELEKMÉNYSZÁLAK?

 1. Gergely és Éva kapcsolata
 2. Jumurdzsák gyűrűjének története – Jancsika elrablása
 3. Török Bálint önfeláldozása, kiszabadításának kísérlete
 4. Törökök elleni merénylet, küzdelem, győzelem

FOGALMAK

 DZSÁMI: Nagyobb mohamedán templom, mecset

MINARET: török templom féle

ALLAH: törökök istene

KORÁN: Az iszlám vallás szent könyve

SZPÁHI: különleges lovas katona

JANICSÁR: török katona, zsoldos

DERVIS: a szultán előtt keringő lovas

 

SZEREPLŐK

Kitalált szereplők:

Jumurdzsák, Fügedy hadnagy Zoltay hadnagy, Fürjesi hadnagy, Hegedűs hadnagy az áruló, Varsányi Imre a kém, Sárközi a cigány, Gábor pap, Bálint pap, Hajván/Hasszán/ a nagydarab török, Matyi a kocsis, Cserhán, a vajda lánya, Miklós diák, Móré László a rabló, Tulipán Cecey törökszolgája, Szelim török kisfiú, Cecey Éva valóban élt, de nem ő volt Gergely felesége.

 Mellék szereplők:
Jumurdzsák, Cecey úr, Bálint pap, Gábor pap, A szultán, Tulipán, Werbőczy, A királyné, Török Feri, Török Jancsi, Tinódi Lantos Sebestyén, Ali aga, Gergely édesanyja, Vica édesanyja, Maylád István, Komlósi Antal, Bolyky Tamás, Sárközi, Móré László, Veli bég, A kocsis: Matyi, Manda bég, Zrínyi Miklós, Zoltay, György barát, Margit, Füredy, Török László, Mohamed, Szelim, Soncy Szaniszló, Fürjes, Varsányi

Pozitív szereplők:
Bornemissza Gergely, későbbi felesége, Cecey Éva, /Vicuska/, Jancsika a kisfiuk,
Cecey Péter és felesége, / Éva szülei/ Dobó István, Eger várának kapitánya, Mekcsey István, Török Bálint, Törökné, Török Jancsi, Margit, rableány, /a kis Gergőt és Visuskát veszi pártfogásba/ Maylád István, Török Bálint rabtársa a Héttoronyban, Tinódi Lantos Sebestyén, Matyi, a kocsis, Sárközi, a cigány, Cserhán, a cigány vajda lánya, Gábor pap, Gergely nevelője, Baloghné, az ő fia Kistóf, Dobó apródja, egri várvédők, egri asszonyok, Miklós diák, akivel Éva Egerbe megy, Varsányi, Dobó kémje, Izabella királyné, a a kis “királyka”, Tulipán, Cecey török szolgája és felesége, Szelim a török kisfiú és édesanyja,

Negatív szereplők:
Jumurdzsák, a félszemű török janicsár, Veli bég, ő is tesz jót is, menlevelet ad Gergelyéknek, beengedi őket a Héttoroníba, Izmail bég, a két bég Héttorony parancsnokai, Móré László rabló és fiai, Hajván/Hasszán a nagydarab török/ bár ő jót is tesz, amikor szabadon engedi Gergelyt, Szulejmán szultán, Hegedűs hadnagy az áruló tiszt Egerben és az ő katonai, akik be akarták engedni a törököket a várba

BORNEMISSZA GERGELY

Jellemezd a kis Bornemissza Gergőt! Milyen tulajdonságai voltak az 1.,,hol terem a magyar vitéz” részében és indokold is hogy miért?

A hétéves sovány, barna, félárva kisgyerek szegény jobbágycsaládból származott. Amikor Jumurdzsák elrabolta őket Vicával, ügyességének és szemfülességének köszönhetően tudtak megszökni a török táborból. Hírt vitt a törökökről, és így elhárította a faluját fenyegető veszélyt. Megismerkedett Dobóval, aki hősi példaképe lett. Török Bálint udvarába került, együtt nevelkedett a Török fiúkkal, megtanult vívni és apród lett.

Hogyan sikerült Gergelynek megszökni a török táborból? Meséld el Gergely szemszögéből! (Oda Buda 8-16.fejezet)

A fogságban kinéztem magamnak egy törököt, akit Hajvánnak hívtak s mivel tudok törökül, ezért beszédbe elegyedtem vele. Estefelé megkérdezte, hogy tudok e írni, olvasni Én pedig igennel feleltem. Ezután a török elővett a mellényéből egy csomó papirost és odaadta és megkérdezte meg tudom-e fejteni. Mondtam, hogy igen, ha fejében megmondja, hogy van Gábor pap. Addig Én a lapok közül kivettem Eger várának rajzát és eldugtam. Majd amikor visszajött megmondtam neki, ha elenged, cserébe megmondom, mi van rajta és így is tett. Persze nem árultam el, helyette azt mondtam, hogy varja a ruhájába és megvédi őt mindentől.

Mennyi volt a vagyonkája Gergelynek? 315 arany.

A cigánykaravántól vezetőt kérnek. Ki o? Mi köti össze Gergellyel és Török Bálinttal?

Sárközi a ragyás cigány, akit Gergely a török rabságból szabadított ki, és azért kérik vezetőnek, hogy Török Bálintot segítsen kiszabadítani a Héttoronyból.

Mit ígér Vica Gergelynek a királyné kertjében?

Pisszegve odahívja, aki nagyon örül neki és biztosítja róla, hogy Gergely lesz a férje.

Bornemissza Gergely megházasodik. Hogyan?

Megszökteti Évát a Fürjes Ádámmal köttetendő esküvőjéről, majd a Hunyad várában veszi el feleségül.

Gergely segítője volt a lányrablásban?

Mekcsey
Mit kiabálnak be éjszaka a török táborból Gergőnek? Jumurdszák kiabál be Gergőnek, hogy nála van a fia és a talizmánért cserébe visszakapja.

Miért gondolja Gergő, hogy Jancsika a töröknél van? Mivel minden este bekiabálják neki a törökök, ill. bedobták a kis piros kardot is, amit fiának adott.

A történet szerint: Gergely az ostrom után Eger kapitánya lett, miután Dobó lemondott.

A jóslat szerint: a Héttoronyba raboskodott, ahol meg is halt, Vicuska pedig a tengerparton örökké visszavárta.

Ki mondta ezt és mikor
,, Fiam megmnethetétek volna Magyarországot,,?

Török Bálint mondta Gergelynek 1541 augusztusában.

Mi a különbség Gergő és Éva társadalmi szintjében?

Cecey Éva mivel nemesi családból származik, magasabb társadalmi szintből, mint Bornamissza Gergő, aki szegény árvaként nevelkedett.

 Gergely és Éva jellemének fejlődése

A két főhős, Gergely és Éva jelleme fejlődésében mutatkozik meg. A mintegy húsz évet felölelő regény elején mindketten a török katonáknak kiszolgáltatott gyermekek.

Gergely bátorsága már ekkor megmutatkozik, de csak felnőtt férfiként lesz egyenlő ellenfele Jumurdzsáknak. Bátorsága mellé hadi furfangot, okosságot és ötletességet is szerez. Eger védelmében Dobó István, a kapitány a tekintélyt képviseli, helyettese, Mekcsey az erőt, Gergely pedig az észt: ő ismeri legjobban a török sereget, s új fegyvereket talál föl ellenük.

Éva is fejlődő jellem. Ijedt kislányból komoly nagylány lesz, aki jóban-rosszban kitart Gergely mellett. Később önfeláldozó anya s a férfiakkal együtt harcoló „egri nő” lesz.

CECEY ÉVA (VICUSKA)

Jellemezd Cecey Évát! Belsō tulajdonságaira is gondolj, ezeket bizonyítsd a szereplő cselekedeteivel, szavaival! (10 mondat)”

Gergely gyermekkori játszótársa, később szerelme, majd felesége. Bátor, elszánt, szavahihető asszony, aki hibázik és néha, de azt jóvá teszi, mert anyai szeretete határtalan.

BÁTRAN követi Gergelyt mindenhová, HŰSÉGES hozzá, amikor a királynő udvarhölgye Budán, és férjhez akarják adni.

Gergely hadba vonulása után egyedül marad kisfiukkal. Sajnos HIBÁT KÖVET EL, amikor Jumurdzsákkal, a félszemű törökkel elengedi.

Kisfia elrablása után BÁTRAN indul keresésére, férfiruhában. ELSZÁNTAN a diákkal együtt találnak rá a titkos alagútra, okosan tervelik ki a bejutást a várba, még életük kockáztatásával is.

MEGTARTJA ADOTT SZAVÁT, amit Dobónak tesz, nem árulja el kilétét, így Gergely sem tudja, mi történt, és hogy a várban van. „Tudom, hogy az ilyen helyen, az ilyen munkában nem jó, ha asszony van jelen. De higgye meg kegyelmed, én az uramat a harctól eljajgatni nem fogom.”

HAZASZERETETÉT bizonyítja, hogy ő is harcol, meg is sebesül a vár védelménél.

Hol él Vica kisfiával? Sopronban.

Hogyan sikerül Jumurdzsáknak Éva és kisfia közelébe férkőznie?

Gergelyt Dobó Egerbe hívja a török támadás hírére. Így Éva a kisfiával, és Miklós diákkal egyedül marad. Itt keresi fel álruhában őket Jumurdzsák, és rabolja el a vásárból Jancsikát.

Milyen jelekből jön rá Éva hogy Jumurdzsák járt nála?

Ó, az anyai szív megérzi, ki milyen ember, mikor a gyermekéhez nyúlnak!

Az ember mindig a jobbján ment. Ez parasztos volt. Meghajolva köszönt. Ez uras volt. Háttal ment ki az ajtón. Ez törökös volt.

A gyűrű, az arcképnézés, Hajván emlegetése, a törökösen való távozás.

Mit ígér Vica Gergelynek a királyné kertjében?

Pisszegve odahívja, aki nagyon örül neki és biztosítja róla, hogy Gergely lesz a férje.

Miklós és Éva az Egerrel szomszédos várba érkeznek és mi a céljuk?

Miklós diák és Éva Szarvaskő várához érkeznek, azzal a céllal, hogy megtalálják az onnan vezető alagutat Eger várába. Azzal a céllal, hogy eljuthasson Gergelyhez, akinek elmondja elrabolták a fiukat, Jancsikát.

Hogy került Éva a várba?

Amikor Évával az alagúton keresztül be akarnak jutni Eger várába, a törökök rájuk bukkannak, ezért Miklós diák felrobbantja magát a lőszerraktárral együtt, hogy Vica bejuthasson a várba.

CECEY PÉTER

Ebben a fejezetben mit tudsz meg CECEY PÉTER (külső belső) 1 fejezet

Cecey Péter, Cecey Éva édesapja

 • KÜLSŐ„

Dózsa-háború rokkantja:

„Furcsa járása volt az öregúrnak: az egyik lába nem hajlott térdben, a másik nem hajlott bokában. De hogy is hajlott volna, mikor fából volt mind a kettő. És a jobb keze is hiányzott: a vászonzeke ujja csak lötyögött a csuklóján.”

 „De nini – szólt Cecey a bajuszát megtörülve”

 • BELSŐ: „Ferdinánd híve
  • Hűséges a hazájához
  • Érzelmes
  • Hirtelen haragú
  • Vendégszerető
  • Nem szavahihető
  • Nem hisz istenben

 

Kii fogadott fiává az öreg CECEY, MIÉRT?

Bornemissza Gergely, mert megmentette a lányát, Évát. Illetve árván maradt, miután az Édesanyját megölték.

 DIÁK (TARJÁN KRISTÓF)

Tarján Kristóf diák Dobó István hűséges apródja volt, aki a végsőkig teljesítette minden kívánságát. (Amíg egy ágyúgolyó el nem találta.)

DOBÓ ISTVÁN

Mit tesz Dobó a pasa leveleivel és a pasa hozóival? 4 fejezet

 „Én az ellenséggel nem levelezek. Ha az ellenség levelet ír, visszavetem. Vagy pedig a torkába verem annak, aki elém meri hozni.”

„Akármiféle levél jön ezentúl a töröktől, el nem fogadjuk, hanem a község előtt olvasatlanul megégetjük.”

Összegyűrte a levelet, és a parasztnak az arcába dobta.

– Hogy merted idehozni, gazember?!

És a katonákhoz fordult:

– Vasat a lábára! Tömlöcbe az alávalót!

 

Mit tartalmaz a levél, melyet Dobó írt Jumurdzsáknak a gyűrű lenyomatával?

Dobó Jumurdzsáknak ír levelet, amelyben arra kéri, ha még nála van Gergely és Éva kisfia, hozza őt egy jegenyefához, a vár közelébe. A levélre rápecsételi Jumurdzsák gyűrűjének lenyomatát, hogy a török tudja, valóban az ő gyűrűjét fogják átadni neki, ami a szerencsehozó gyűrűje a töröknek, talizmánja, vagy amulettje, ahogy az író többféleképpen is nevezi. Még az is a levélben van, hogy van a várban egy kis török gyerek, őt is kiszolgáltatják Jumurdzsáknak a gyűrűjével együtt, ha visszahozza Jancsikát.

Miért esett el Szolnok vára Dobó szerint?

Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe.

Milyen érveket említ Dobó a vár védelmének fontossága mellet?

„Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe.”

Ki volt Dobó helyettese? Mekcsey István

Miért megy a török az erdőre Dobó szerint?A törökök csak az erdőben mentek fát és földet hozni, hogy abból építsenek emelvényt.

 

EGRI NŐK

Először a háttérben volt fontos szerepük sebesültek ellátása, a védők kiszolgálása(etetése, itatása stb.) Végül amikor már a várvédők nagy része elesett vagy súlyosan megsebesült Ők álltak ki a falakra is. Amíg az egri nők egy része forralta a vizet,olvasztotta az ólmot, szurkot amivel a feltörő törököket leöntötték, addig a többiek karddal kaszabolták a megdöbbent törököket. Erejüket legtöbbször elesett férjük iránt érzett bosszújuk táplálta, akiért cserébe 2-3 török is meglakolt.
Nem véletlen, hogy az egri nők hősként vonultak be a történelembe.

GÁBOR PAP

Miért áldozza fel magát Gábor pap?

Hogy felrobbantsa a török szultánt és seregét, hogy ne foglalják el Budát.

 

HEGEDŰS ISTVÁN

Mi miatt lázadoznak fel Hegedűs István és emberei? (5. fejezet)

A zsoldosok fizetségért, zsoldért harcoltak, s amikor nem kapták meg a beígért dupla zsoldot, titokban tárgyalni kezdett a törökökkel.

Milyen jelei voltak, hogy Hegedüs gyenge jellemű ember?

Amikor lázította a katonáit az ostromért járó dupla zsold miatt, s hogy a török többet ad.

Illetve mikor a török bekiabálására, hogy nem jön segítség, erre Gergő azt mondta, hogy hazudtok, mire Hegedűs: Mi van ha nem? Ez komoly jellemhiba, amivel megfélemlítette a többieket.

Hogyan kapja rajta Hegedűs hadnagyot Sárközi a víztartónál?

Szól Mekcseynek, hogy be akarja engedni a törököket a víztartónál és rajta kapják.

 Megszegi-e valaki az esküt? Miért? Mi lesz a sorsa? Mi a különbség eskü és esküdözés között?

Igen, Hegedűs, aki beengedi a várba a törököket, vagyis elárulja az esküt, a várat és a társait. Büntetése pedig ehhez méltó, felakasztják. Az eskü egy fogadalom, egy állítás megerősítése, mely kötelezettségekkel jár, míg az esküdözést a helyzetünk jobbítására tesszük, amit nem mindig gondolunk komolyan.

Hegedüs a falon át tárgyalt Arszlán béggel és 100 arany fejében vállalta, hogy beengedi a törököket a várba, de lebukott, ezért felakasztották.

Ki volt az áruló? Mi lett a jutalma? Hegedűs István az áruló, ezért felakasztják.

JUMURDZSÁK

Hogyan sikerül Jumurdzsáknak Éva és kisfia közelébe férkőznie?

Gergelyt Dobó Egerbe hívja a török támadás hírére. Így Éva a kisfiával, és Miklós diákkal egyedül marad. Itt keresi fel álruhában őket Jumurdzsák, és rabolja el a vásárból Jancsikát.
Mit kiabálnak be éjszaka a török táborból Gergőnek?

Jumurdszák kiabál be Gergőnek, hogy nála van a fia és a talizmánért cserébe visszakapja.

Milyen jelekből jön rá Éva, hogy Jumurdzsák járt nála?

Ó, az anyai szív megérzi, ki milyen ember, mikor a gyermekéhez nyúlnak!

Az ember mindig a jobbján ment. Ez parasztos volt. Meghajolva köszönt. Ez uras volt. Háttal ment ki az ajtón. Ez törökös volt.

A gyűrű, az arcképnézés, Hajván emlegetése, a törökösen való távozás.

RÉZ MIKLÓS

Réz Miklós hőstette

Amikor Évával az alagúton keresztül be akarnak jutni Eger várába, a törökök rájuk bukkannak, ezért Miklós diák felrobbantja magát a lőszerraktárral együtt, hogy Vica bejuthasson a várba

SÁRKÖZI

Hogyan kapja rajta Hegedűs hadnagyot Sárközi a víztartónál?

Szól Mekcseynek, hogy be akarja engedni a törököket a víztartónál és rajta kapják.

A legmulatságosabb figura: Sárközi a ragyás cigány. Valahogy mindig belekeveredik a dolgokba, mert minden fontos eseménynél ott van Gergely mellett, a barátjaként. Gyávasága keveri vicces helyzetekbe.

Eger ostromakor gyávaságának köszönhetően túléli a harcokat: „És seb nélkül nincs a vár népe között se férfi, se asszony. Azazhogy mégis van: a cigány.

 

SZALKAY BALÁZS

Kik érkeznek Szalkay Balázs várkapitány úrhoz?

Réz Miklós diák és Vica (Bornemissza Jánosnak, Gergely öccsének öltözve)
SZULTÁN

Mi a neve a szultánnak?

Szulejmán szultán.

Milyen ajánlatot tesz a szultán Török Bálintnak?

Kiszabadítja, ha áttér az iszlám vallásra, akkor visszakapja az összes birtokát és Budán pasának nevezi ki.

 

TÖRÖK KATONA JELLEMZÉSE

“Kerek arcú, fiatal óriás volt az a török. Szakadozott bőrmelles volt rajta, s abból meztelenen nyúltak ki a karjai. Micsoda karok! Combokul is szívesen látná más ember az ilyen tagokat. Fegyvere: két hosszú handzsár az övkendőjében. Az egyik szarvascsont nyelű, a másik sárga marhalábszárcsont, még a kettős bütyök is azonképp a csont végén, ahogy a természet megformálta. De a fő fegyvere az a hosszú, rozsdás hegyű dárda, amelyet a vállán hordoz magával. A szabadkatonák közül való, akik csupán a zsákmányért járnak. Parancsolni parancsol nekik mindenki, de már engedelmeskedni csak addig engedelmeskednek, míg a tarisznyájukat meg nem tömik. No, ennek jó nagy volt a tarisznyája, s ugyancsak lapos. A hátán lötyögött pedig a tarisznya, s az is afféle maga varrta készség. Rajta volt az ökörnek a szőre és bélyege is. A bélyeg egy négyfelé osztott, tenyérnyi kört ábrázolt.”


TÖRÖK BÁLINT

Mi lesz a sorsa Török Bálintnak? (2 fejezet)

Mikor elkísérte a királyné kérésére a fiát a szultánhoz, aki utána valóban magával vitte 1540-ben és a Héttorony fogságába halt meg.

A cigánykaravántól vezetőt kérnek. Ki o? Mi köti össze Gergellyel? Es Török Bálinttal?

Sárközi a ragyás cigány, akit Gergely a török rabságból szabadított ki, és azért kérik vezetőnek, hogy Török Bálintot segítsen kiszabadítani a Héttoronyból.

Milyen ajánlatot tesz a szultán Török Bálintnak?

Kiszabadítja, ha áttér az iszlám vallásra, akkor visszakapja az összes birtokát és Budán pasának nevezi ki.

Kikből áll a Török Bálint kiszabadítására induló négytagú csapat?

Gergely, Éva, Török Jancsi, Mekcsey István

Török Bálint kiszabadítását lásd cselekményeknél!

Miért mondja Török Bálint, mikor a szultántól díszes kaftánt kap, hogy : ” Az okos madarász annak a madárnak sípol a legszebben, amelyikre legjobban fáj a foga.”

Azért, mert a Török Bálint érezte, hogy a sok mézes-mázas beszéd és az ajándékozás mögött az a szándék lapul, hogy a szultán Buda várát a magáénak tudja. Magyarul a madarász a szultán a madár pedig Török Bálint, vele együtt a Budai vár. 

Hány évesek Török Bálint fiai és milyen nyelvet kell tanulniuk?

A történet elején 3 és 5 évesek voltak, majd török és német nyelvet kellett tanulniuk.

 

TÖRÖK SEREG

A török sereg vonulását lásd a cselekményeknél!

 

Milyennek mutatja be Gárdonyi a török sereget a rejtőzködő Gergely és Tulipán párbeszédében?

Cifra öltözékűek, kivéve a szultánt, és mindenféle parádé követi őket. Alaposan ismeri őket, amiről be is számol.

 

VELI BÉG

Milyen jelekben állapodnak meg az új béggel?

„Holnap alkonyat előtt egy órával legyen az a sárga zászlós hajó egy nyíllövésnyire a Héttoronytól. De már a parton várj. Miről ismerlek meg?

Ha az arcomról nem ismernél, ámbár hát nézd meg az arcomat, hiszen süt a holdvilág, a turbánom szintén sárga lesz, kénszínsárga.”

Kit öl meg a bég? Kiket fognak el?

A bég abban a pillanatban megfordult. A kardja elővillant. Visszafelé intett vele. Azután sasként csapott a sárga turbános katonára.

Elfogják Sárközit és Cserhánt
Veli béggel hazafele tartanak. Miből derül ki, hogy az olasz énekesek magyarok?

Abból, hogy Hajván (Manda aga) megismeri Gergelyt, a Veli bég szolgája pedig tud magyarul és meghallja őket.

Milyen ajándékot adnak a Veli bégnek?

Kis aranytányért, amely középen görög istenalakokat ábrázolt.

 

 

CÍMEK

 

Értelmezd a címet: EGRI CSILLAGOK!

Mivel Egerben játszódott, ezért egyértelműen ezért Egri csillagok. Történelmünk abban az időszakban nem éppen bővelkedett a hasonló sikerekben, ezért írták meg többen is a történetet. A címben található csillag szó szimbólum. Ahogyan a csillag örökké fenn ragyog az égen, úgy az egriek hőstette is beírta magát egyszer s mindenkorra a magyar történelembe. Tehát a csillag az egri hősök, várvédőket jelenti.

Hogyan kapcsolódik a cím a török jelképhez, miért jelképes a cím?

A törökök zászlójában egy csillag és egy félhold van (melyek fénye vitte győzelemre egykor a törököket), a címben is a csillagok a győzelemhez kapcsolódnak, mivel Eger csillagai a hősök, a várvédők voltak.

HOL TEREM A MAGYAR VİTÉZ? 

Gergely kiszabadítja magát és Vicuskát a török fogságból, illetve kihallgatja, hogy ki akarják rabolni Vicuskáék házát. Ekkor Dobó elhatározza, hogy vitézt nevel a fiúból. Így terem a magyar vitéz.

FEJEZETCÍMEK ÉRTELMEZÉSE

1.Hol terem a magyar vitéz?   Ez a rész Bornemissza Gergely vitézzé válásáról szól. Kisgyermekként elrabolja a török Cecey kislányával együtt.

Sikerül megszöknie, nemcsak Vicuskát viszi magával, hanem egy török lovat is, amelynek nyeregkápájában 300 arany lapult.Kihallgatta a törökök beszélgetését, hogy megtámadják Gergő szülőfaluját.Szerencsére ott időzött Dobó István, és katonáival együtt megfutamították a törököket.Gergő bátorságával elnyerte Dobó szívét, kis vitézemnek nevezte, és vitézi iskolába küldte.

2.Oda Buda! Ennek a címe egyértelmű. Buda odaveszett. Vagyis a török szultán csellel elfoglalta. Nem először történik ilyen a magyar történelemben, valakit behívunk segítséget kérve az országba, ő pedig ennek fejében a nyakunkon is  marad. Mint a törökök tették, a 150 éves török uralom alatt.

3.A rab oroszlán Ez egy metafora. A rab oroszlán Török Bálint. Olvassuk a könyvben, úgy harcol, mint egy oroszlán, olyan vad és bátor. A szultán tudta, hogy ha el akarja foglalni Magyarországot, legnagyobb ellensége Török Bálint lesz. Ezért csellel sátrába hívatta, és ott elfogatta. Magával vitte Konstantinápolyba, bezáratta a Héttorony várába. Török Bálint ott is megmutatta, milyen hű magyar is ő. A szultán felajánlotta neki a budai pasaságot, de ehhez törökké kellett volna válnia. Török Bálint nem fogadta el, ezért a szultán élete végéig rabláncon tartotta.

4.Eger veszedelme Bent van a címében. A török sorra elfoglalta a végvárakat, utoljára Szolnok is elesett, és a győztes törökök Eger ellen indultak, amely bejárat lett volna a törököknek Ausztria felé. Egy maroknyi, mindenre elszánt magyar készült arra, hogy megállítsa és visszavonulásra kényszerítse a törököket Eger vára alól. Kapitányuk Dobó István volt, ide indult Bornemissza Gergely is csapatával, itt találkozott össze régi ismerősökkel, bátor férfiakkal és nőkkel.

HELYSZÍNEK

BUDA

Mely város volt Magyarország fővárosa a könyvben?

Buda

ISZTAMBUL

Kik indulnak Isztambulba?

Gergely, Éva, Török Jancsi, Mekcsey István

Milyen ,,unnep” van Isztambulban?

Perzsa gyászünnep.
JEDIKULA: HÉTTORONY

Jedikula: a törökországi Héttorony börtöne

Feladata: itt őrzik az elfogott fejedelmi rabokat, többek között Török Bálint is, és itt őrzik a szultán kincseit, fegyvereit.

„Konstantinápoly déli sarkán egy régi vár áll. Falai magasak. A falakon belül hét köpcös torony, mint hét óriás szélmalom, ilyenforma rendben: A vár falát felében a Márvány-tenger mossa, felében faházak környezik.

KONSTANTINÁPOLY

Milyen neveit ismerted meg ugyanannak a városnak?

Konstantinápoly, Isztambul
Hány birodalomnak volt fővárosa?

Római, Bizánci és Oszmán birodalomnak

 

 

ESEMÉNYEK

 

BUDA VÁR ELFOGLALÁSA

Milyen csellel foglalja el a török Buda várát?

A török katonák beszivárogtak a városba azzal, hogy csak meg akarják nézni az épületeket.

Amikor már elegen voltak, egy kürtszóra előrántották a fegyverüket és mindenkit bekergettek a házukba.

EGRI VÁR OSTROMA

mekkora veszteséggel járt az utolsó ostrom a törököknek illetve a magyaroknak?

Éjjel-nappal hordta a török a halottait. Csupán a külső vár falai alól nyolcezer halottat kellett elvinniük. 

 

De bent is nagy volt a veszteség. Márton pap az ostrom után való délelőttön egyszerre háromszáz halott fölött énekelte el az Absolve Dominé-t.

A háromszáz halott ott feküdt hosszú sorokban a közös sírgödör körül

A vár népéből háromszáz halott pihent már lenn a közös sírban, s nyolcszáz sebesült feküdt még szanaszét a szénán, szalmán a vár belsejében.

 

Mennyien vannak a várvédők és mennyien a Törökök? 4 fejezet

100 ember híján 2000-en a várvédők

150 ezren a törökök

 

Két nép viaskodik kik azok?

A török és a magyar
 

GYERMEKRABLÁS (JANCSIKA, SZELIM)

Hogyan cseréli vissza Bornemissza Jancsikát és Szelimet?

Szelim Anyja visszahozza öszvéren Jancsikát, cserébe megkapja a fiát.

JÓSLÁS

Kinek jósolják? beteljesedik-e?
1. “a tizennyolcadik madárral egy angyal repül. Jeszáll hozzád és veled marad. Kendőt rak a homlokodra. A neve Sára.”

“De tűz és tűz környékez. Kezedből is tüzes kerekek indulnak…”

 

ROBBANTÁS (MERÉNYLET)

Ki végzett robbantásos jelenetet a mű elején, ki ellen?

A magyarok, azaz Gábor diák, a törökök vezére, Szulejmán szultán ellen.

 

Mi lett a robbanásos merénylet eredménye?

A merénylet nem sikerül, mert a Szultán helyett a Janicsár agát robbantották fel.
SZERELEM

Kinek a szerelme teszi még szebbé a történetet?

Cecey Éva és Bornemissza Gergely szerelme

 

TÖRÖK BÁLINT KISZABADÍTÁSA

Kikből áll a Török Bálint kiszabadítására induló négytagú csapat?

Gergely, Éva, Török Jancsi, Mekcsey István

Hogyan akarták kiszabadítani Török Bálintot? Ismertesd Gergelyék terveit.”

Azt tervezték el, hogy egy délután olasz énekeseknek öltözve ügyeskedik be magukat a Héttoronyba. Egy szép mívű aranytányért visznek Veli bégnek, az urak őrzőjének, s kérik, engedje meg, hogy énekeljenek Török Bálintnak, akinek valamikor a rabjai voltak. Ez a terv nem sikerül. A második kiszabadításnál Izmail bég hozza ki Török Bálintot, mintha a szultánhoz kísérné kihallgatásra, egy sárga zászlós hajóhoz kellene vezetnie a rabot. Amivel aztán megszöktetnék. De sajnos ez sem sikerül.

Milyen jelekben állapodnak meg az új béggel?

Holnap alkonyat előtt egy órával legyen az a sárga zászlós hajó egy nyíllövésnyire a Héttoronytól. De már a parton várj. Miről ismerlek meg?

Ha az arcomról nem ismernél, ámbár hát nézd meg az arcomat, hiszen süt a holdvilág, a turbánom szintén sárga lesz, kénszínsárga.”

Kit öl meg a bég? Kiket fognak el?

A bég abban a pillanatban megfordult. A kardja elővillant. Visszafelé intett vele. Azután sasként csapott a sárga turbános katonára.

Elfogják Sárközit és Cserhánt
Veli béggel hazafele tartanak. Miből derül ki, hogy az olasz énekesek magyarok?

Abból, hogy Hajván (Manda aga) megismeri Gergelyt, a Veli bég szolgája pedig tud magyarul és meghallja őket.

Milyen ajandekot adnak a Veli begnek?

Kis aranytányért, amely középen görög istenalakokat ábrázolt.

 

 

TÖRÖK SEREG VONULÁSA

Készíts leírást a vonuló török seregről! (Oda buda1-7 fejezet)

Maga Szulejmán szultán ő felsége is lovon ült szolgáival, a kapukhalkival.

Nyomában hét győzedelmes és diadalmas zászlót – melynek csúcsain arany koronák voltak – és aranyos lófarkakat vittek aranyos övön tartva, ezerféle áldás és üdvözlő kiáltások közben s rendkívüli tiszteletnyilvánítás mellett.

Az említett zászlók után száz trombitát fújtak, melynek mindegyike aranylánccal volt a trombitások nyakába akasztva. Derekukon aranyos övet viseltek, melyről csörgők függtek le selyem és aranyszálból font zsinóron, némelyek még arany perecet is viseltek lábaikon. Ezek trombitáikat fújva borzasztó harsogás mellett haladtak.

Azután száz pár üstdobot vertek, aztán következett száz tábori síp. 

A padisah felséges személye mellett két felől ment a szolákóknak négy kethudája s előttük haladt négyszáz szolák. Mindegyikük fehér sapkát s arany szálakkal hímzett tollbokrétás uszkufot, aranyos kaftányt és aranyos övet viselt. Gyalog mentek, aranyos és festett íjakat tartva a kezükben. 

A hatalmas padisah előtt haladt a jaszaulok feje, ti. a csausz-basi, aki előtt százötven derék és vitéz csausz ment, az említett szolakoknak két oldalán jobbról és balról. 

A szolakoknak csoportján belül, a szolakok között ment a pejek feje, aki előtt hetven pej haladt 

Ezek között ment a szultán fia. 

TÁRGYAK

Mi a tárgyak jelentősége (a zöldköves gyűrű,a várrajzok,a bársonyhüvelyű kard) jelentése?
És ezeket hányadik oldalon találom?

Bársonyhüvelyű kardot Gergelynek adta Dobó, hogy legyen hű vitéze a hazának. I. rész 10. fejezet
A gyűrű egy török szerencse hozó amulettje III. rész 4. fejezetben derül ki.
IV. rész 1 fejezetében derül ki az egri vár alaprajza, ami alapján bejuthattak a várba. Ez alapján már megtalálod az oldalakat is. (https://mek.oszk.hu/00600/00656/html/ kattints a fejezetre, majd írd be a keresőbe a tárgy nevét, amit keresel/ a jobb felső sarokban a 3 pontra kattints és ott a keresésre)

ÁGYÚ

“Az ágyúk között volt egy nagy testes  bronzágyú. Öblös torkába emberfej nagyságú golyó fért. A betűk és cifrázatok aranyként ragyogtak rajta.”
– Miről szól az idézet?
Mi volt  a felirat?
– Hogy hívták a másik nagy ágyút?

 1. Béka nevű nagy bombaágyúról
 2. “Erős várunk nékünk az Isten.”
 3. Baba nevű

Az ostrom után megszámolták a várba belőtt ágyúgolyókat. Mennyi volt? „Hát ha azt nem számítjuk, ami még itt-ott a falakban van, öt híján tizenkétezer.” (azaz 11.995 db)

ÁLRUHA

Ki volt aki török ruhát öltött magára, hogy urát kiszabadítsa?

Éva
Gergely és társai ……….énekesnek öltöztek!

olasz

 

GYŰRŰ

Gyűrű útja

 1. A Keresztesfalva melletti erdőben került a gyűrű Gábor paphoz biztosítékként Jumurdzsáktól
 2. Útban Kishidára megpihennek egy kifosztott házban, ott derül ki, hogy az amulett egy gyűrű
 3. Keresztesfalván hagyja a gyűrűt Gábor pap Gergőnek, amikor a merényletre indul a Szultán ellen.
 4. A gyűrűt később Sopronban hagyja Gergő, a kabátja zsebében Vicuskánál és Jancsikánál.
 5. Vicuska Miklós diák kíséretében viszi a gyűrűt Eger várába, de közben Szarvaskő váránál megpihen.
 6. Sikerül eljutniuk Vicuskáéknak Egerbe a gyűrűvel, melyért Jancsikát akarják megkapni cserébe.

A talizmángyűrűn öt volt belőle? Öt apró gyémántcsillag

Mit jelent Jumurdzsák számára az amulett?

Az amulett egy olyan tárgy, amely megvédi viselőjét minden bajtól. Jumurdzsák miután elveszti amulettjét (ez esetben ez egy gyűrű), sorra érik a balesetek, szerencsétlenségek. Ezért minden áron vissza akarja szerezni.

KARD története

„De volt közötte egy könnyű kis meggyszín bársonyhüvelyű kard is.” „Az oldalán remek kis aranyozott markolatú kard. A hüvelye kopottas piros bársony.”

 

 1. Amikor Dobóék zsoldosai visszaveri Jumurdzsák és társai támadását és kiszabadítják a foglyokat, a kard hadizsákmányként kerül hozzájuk.
 2. Amikor Gábor pappal Szigetvárra érkeznek Török Bálinthoz büszkén mutatja a kardját.
 3. Később Sopronban Gergely a fiának, Jancsikának ajándékozza a kardot.

 

VÁR ALAPRAJZA

A váralaprajz leírása

A vár nagy alapterületű, szabálytalan alaprajzú épület, amely két részből állt, a külső és a belső várból. Gárdonyi leírása szerint a vár alaprajza teknősbéka alakú. A vár részei a Varkoch-bástya, a Gergely-bástya (ezt Bornemissza Gergely építtette az ostrom után), a Hyppolit-kapu (ma ez a vár bejárata), a Setét-kapu, a Dobó-bástya, a Bebek-bástya, a Föld-bástya és a Szép-bástya, valamint két török kori ágyúdomb.

A váralaprajz útja 

 1. A 2. az Oda Buda című részben bukkannak fel a “pergamenek”, amelyeket Hajván, a nagydarab török ad oda Gergelynek, amikor a fiú fogságba kerül a szultán elleni merénylet kísérlet után. Gergely felismeri, hogy a rajzokon magyar várak alaprajzai vannak. Eger térképét elrejti a zsebébe, a többivel kapcsolatban azt mondja a töröknek, hogy azok varázserővel bírnak, tépje szét őket, és tegye a kabátja belsejébe, megvédik majd a sérülésektől.
 2. Az egri vár alaprajzára később Sopronban férje ruhái között talál rá Éva, amikor Jumurdzsák elrabolja kisfiukat.
 3. Ezek segítségével tud a diákkal Egerbe indulni férje után, hogy Jancsika elrablásáról tudassa Gergelyt.
 4. A rajz segítségével találják meg a várba vezető földalatti alagutat, amelyen el is jutnak a vár közelébe. A felszínen a törökök gyanút fognak, hogy régen nem látták a sátorban tartózkodó két embert, ezért utánuk indulnak. A diák a törököket elcsalja, és berobbantja az alagutat. Ő meghal, Éva megmenekül és bejut a várba.

 

ZÁSZLÓ

Hogyan reagálnak a magyarok tornyain lengedező török zászlóra?

Elveszett Buda! – üvölti egy kísérteti hang.

S tőle, mint az átszálló széltől az erdő, megborzong a magyar sokaság.

A fakezű Cecey üvöltött.

Senki se felel. Az arcok sápadtak. 

A zászlókról:

A zászlóknak a harcban, háborúban mindig jelképes jelentésük volt, a győzelem jelképei voltak. A magyarok is sok zászlót zsákmányoltak a törököktől, ezek is győzelmi jelképek voltak.

Zászlókhoz köthető hőscselekedetek:

 • Előfordul olyan jelenet az ostrom során, hogy a falakon felmászó török katona meg akarja szerezni a vár éppen ott lengő zászlóját. A magyar katona pedig élete kockáztatásával védelmezi azt.
 • Amikor András deák elesik a harcban, Dobó odahozatja a város zászlaját, és azzal takarják le az egri bíró holttestét.
 • Egy alkalommal Gárdonyi keserűen jegyzi meg, hogy az osztrák fővárosban, a királyi palotában hány magyarok által megszerzett török zászló díszeleg, a császár és a birodalom dicsőségét hirdetve, pedig értük magyar vér folyt.
 • Még egy alkalom, amikor a zászlóknak nagy jelentőségük van a regényben. Az Oda Buda című részben, amikor a török janicsárok “beszivárognak” a budai várba, és kitűzik a török zászlókat a bástyákra, falakra. Ebből tudják meg a magyar urak, amikor a szultán fogadásáról visszatérnek, hogy Budát csellel elfoglalták a törökök, már nem magyar kézen van.
 • A második kiszabadításnál Izmail bég hozza ki Török Bálintot, mintha a szultánhoz kísérné kihallgatásra, egy sárga zászlós hajóhoz kellene vezetnie a rabot. Amivel aztán megszöktetnék. De sajnos ez sem sikerül

EGYÉB

Hol van humor és mi?

A mulatságosan félénk, de furfangos Sárközi például „Gyomorzsák”-nak nevezi Jumurdzsákot. Zoltay, amikor az ostromló törökre lesújt, „Jó éjszakát” mond neki. „A török, akinek ez szólt, bizonyosan elfelejtett neki visszaköszönni” — jegyzi meg az író.

Milyen összetételű a magyar sereg?

A magyar sereg kb 3000 fő lehetett. Zsoldosokból, katonákból és egri lakosokból állt a sereg. A hétköznapi várvédőkről pedig szinte csak azt tudjuk, hogy nemesek vagy egri mezővárosi polgárok.

Miért tudnak a törökök felé kerekedni

Azért nem tudták elfoglalni a várat, mert a hideg időjárás miatt nem maradt idejük befejezni az ostromot. Csak szeptemberben kezdtek hozzá, és mivel nem tudták gyorsan elfoglalni, a hideg közeledtével októberre felhagytak az ostrommal.

Milyen büntetést kapott az, aki bevitte a török levelet Eger várába?

Vasat a lábára! Tömlöcbe az alávalót!

Kik voltak főhadnagyok?

4 főhadnagy: Pető, Gergely, Fügedy, Zoltay

Ki volt a kapitány Szarvaskőn és Szolnokon?Szarvaskő kapitánya Szalkay Balázs, Szolnoké Nyári Lőrinc volt.

Kinek fájt a foga a regényben, valamint kihez kapcsolódik a “szőrcsuha” kifejezés?

Fügedy Jánosnak fáj a foga és Dervis bég nevéhez kapcsolódik a “szőrcsuha” kifejezés. 

Ki volt a ,delik”és hogy,hogy derül ki a könyvből hogy ő az? A III. rész 5. fejezetből derül ki, hogy a delik török lovas katonák. “A drinápolyi országút melletti karavánszerájba két deli, azaz török lovas katona érkezik egy szekérrel, amin két magyar rab ül.”

Milyen fegyverek, harci eszközök segítik a magyarokat és a törököket? Ágyú, ágyúgolyó , puskapor, lándzsa, puska, golyó, “szakállas puska”(nagyon gyenge ágyú, nagyon kemény puska), sisak, kard, (sarkantyú), pisztoly, tőr, egy nagy tüzes kerék ( Bornemissza Gergely – a főhős ötlete ). És a fentieken kívül még: forró leves, szurok, stb.,amit az egri nők zúdítottak az ostromlók nyakába.

 

Cselekmény és szerkezete: 

I. Előkészítés

„Hol terem a magyar vitéz?

II. Bonyodalom

„Oda Buda”

„A rab oroszlán”

III. Kibontakozás

„Eger veszedelme”

„Holdfogyatkozás”

IV. Tetőpont

„Holdfogyatkozás”

V. Megoldás

„Holdfogyatkozás”

 

Egri csillagok kidolgozott olvasónaplónkat itt találhatjátok!

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A Blog 5. születésnapja alkalmából elindítottam a Patreon (támogatói) oldalamat , ahol lehetőséged van támogatni a munkámat egy jelképes összeggel, amennyiben hasznosnak találod és lehetőséged van rá.

Köszönöm, hogy itt vagy! 🙂

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


27 thoughts on “Egri csillagok olvasónapló: kérdések és válaszok”

 1. Szia! Olyan kérdésem lenne, vagy is a tanárnak, h Bornemissza Gergely életútja helyszínekkel-vázlatpontszerűen! Köszönöm ha segítesz.

  1. 1. rész Hol terem a magyar vitéz? 1533-ban játszódik Keresztesfalván, Gergelyt és Vicát mutatja be gyermekként, az elrablásuk történetét és Gergely Török Bálinthoz kerülését Szigetvárra.
   2. rész Oda Buda! A török Buda felé indul 1541 augusztusában, amit Gergelyék, a Mecsek országútján végül nem tudnak megakadályozni. Éva Lippára indul 1541 szeptember 4-én a királyi udvarral és elbúcsúzik Gergelytől Budán.
   3. rész A rab oroszlán: 1543-ban Vicuskát máshoz akarják férjhez adni, de Gergely sikeresen megszökteti Budáról. Utána Török Bálintot akarják Konstantinápolyból, a Hét toronyból megszöktetni, de 1543. júliusában fel kell, hogy adják
   4. rész Eger veszedelme: 1552 szeptembere, Gergely és Éva már szülők, Sopronban élnek. Jumurdzsák elrabolja Jancsikát a 6 éves fiukat, miközben Gergely Eger felé tart Dobónak segíteni. Az első ostromot sikerül kivédeni
   5. rész Holdfogyatkozás: 1552. októbere, Éva Egerbe megy és bejut a várba. Eger ostromát Gergelyék visszaverik, Jancsit pedig egy náluk raboskodó török gyermekért cserébe visszakapják.
   Üdv: Diszmami

 2. Kedves Diszmami!
  Lenne egy pár kérdésem! Kérlek segíts benne:
  1/ Az anyai szeretet és önfeláldozó példáit olvashattuk ( Éva, Baloghné, török anya) Hogyan bizonyítják mindezt?
  2/ Szerinted mik voltak a magyarok győzelmének okai? Hogyan kapcsolódik ez a fejezet címéhez?

 3. Kedves diszmami! Tudnál ezekben segíteni?
  Az utolsó ostrom előtt miből sejthető, hogy a döntő összecsapás előtt állnak?
  Az anyai szeretet és önfeláldozó példáit olvashattuk ( Éva, Baloghné, török anya) Hogyan bizonyítják mindezt?
  Szerinted mik voltak a magyarok győzelmének okai? Hogyan kapcsolódik ez a fejezet címéhez?
  Előre is köszönöm!

  1. Az utolsó nagy ostrom előtt mi mindenhol sejthető hogy döntő csapás előtt állnak?
   Varsányi jelentése alapján:
   “A janicsárok morogtak – folytatta kiáltva Varsányi. – Azt mondták, hogy az Isten a magyarokkal van. Meg azt is, hogy ők hozzá vannak szokva minden hadiszerszámhoz, de pokoltűzhöz nincsenek hozzászokva. Ilyen tüzes csodákat, mint amilyenek ellen ők harcolnak, még nem láttak.”
   Másnap:
   “A fölkelő nap világosságánál látni lehetett, hogyan gyülekeznek a vár felé a távoli hegyekről a különféle török dandárok.
   Látni lehetett, hogy egybevonják az összes hadinépet. Mihelyt valamennyien együtt lesznek, a teljes hadierővel rohanják meg a mindenfelől romlott várat.”
   Az anyai szeretet és önfeláldozó példáit olvashattuk (Éva, Baloghné, török anya) Hogyan bizonyítják mindezt?
   Még a halálba is utána mennének a gyermekeiknek, de más gyermekével és odaadóan bánnak.
   Szerinted mik voltak a magyarok győzelmének okai? Hogyan kapcsolódik ez a fejezet címéhez?
   Hazaszeretet, nem adták fel soha. A többet ésszel, mint erővel, azaz a leleményes találmányok végig kísérik az ostromot.

   Üdv: Diszmami

 4. Kedves Diszmami.hu!
  Légyszives tudsz nekem írni egy jellemzést Jumurdzsákról.
  Lehetőleg minnél gyorsabban!
  Előre is köszönöm.

  1. Jumurdzsák a rossz megtestesítője a regényben. Negatív szereplő, minden cselekedete ezt igazolja.

   Félszemű, török janicsár, az arcán nagy, feltűnő vágással, erről könnyen felismerhető.

   A történet elején elrabolja Gergőt és Vicuskát, és más felnőtt rabokkal együtt Konstantinápolyban készül eladni őket, jó pénzért.

   Jumurdzsák apja gazdag török aga, anyja magyar volt, ezért beszél magyarul is.

   Viselkedése álságos, behízelgő, ha valamit el akar érni, de mindig kibújik a gonosz belőle.

   Élete akkor változik meg, amikor Gábor pap elveszi a szerencsehozó gyűrűjét, amulettjét, melyet a nyakában, bőrszíjon viselt. Ez egy értékes pecsétgyűrű, fekete kővel, rajta gyémántból egy félhold és csillagok vannak.

   Ezután szerencsétlenségek sorozata éri, meglopják, elszegényedik, súlyosan megsebesül, karját átszúrják a csatában.

   Többször tűnik fel álruhában, egyszer kolduló, vezeklő dervisként, aki Pécs és Mekka között zarándokol, buzgón imádkozik, hogy gyűrűje nyomára bukkanjon.

   Máskor kereskedőnek adja ki magát, így férkőzik Éva bizalmába, aki az eltelt hosszú idő miatt már nem ismeri fel és elárulja neki Gergely hollétét.

   Jumurdzsák értékes gyűrűjéért üldözi végig a regényen Gergelyt, amikor Gábor pap már meghalt.

   Szívós, eltökélt, minden gonoszságra képes, hogy visszaszerezze a talizmánját és azzal elveszett szerencséjét is. Babonás hittel ragaszkodik hozzá.

   Gergely és Éva kisfiát is elrabolja, hogy kicserélje őt az amulettjéért.

   Szerencséje azonban végleg elhagyja, a kis Jancsika megszökik tőle, ő pedig elesik Eger ostrománál.
   Üdv: Diszmami

 5. Kedves Diszmami!
  Én egy 6.-os lány anyukája vagyok. Egy 2 oldalas fogalmazás megírásában kérnénk a segítségedet.
  A lehetséges címek, amelyekből egyet kell kiválasztani:
  Dobó István katonája voltam.
  Az egri nőkkel harcoltam.
  Kaland a Héttoronyban.
  Segítségedet előre is köszönjük.

  1. Dobó István katonája voltam. Leírhatnád azt a jelenetet amikor Dobó megbünteti az árulót, és te mint katona meséled el az előzményét, a büntetést, és ami utána jön cselekményt.

   ha a második cím

   –Az egri nőkkel harcoltam: Írd magad szakácsnőnek, és írj egy történetet arról amikor kiadják parancsba, hogy mit tegyetek nők, hogy védjétek a férfiakkal együtt a várat.

   Kaland a Héttoronyban-hoz csak ezt találtam.
   Üdv: Diszmami

 6. Kedves Diszmami.hu!
  Tudna e a Sárközinek a visszaemlkéezését átküldeni/leírni

  előre is köszönöm

  1. Hát szolgáltál valakinél?

   – Bizony salgáltam. Nagy úrnál salgáltam én, a legnagyobb magyarnál. Mindennap pecsenyével tartott, azstán csak úgy barátságosan beszélt velem, hogy azst mondja: Csináld meg est a puskát, te fistes!

   – És ki volt az az úr?

   – Ki volt volna más, mint a nagyságos Bálint úr.

   – Melyik Bálint? – kérdezte Török Jancsi.

   – Melyik Bálint? Hát Terek Bálint, nagyságos uram.

   Gergely sietett megelőzni Jancsit a kérdésekben.

   – Mit tudsz róla?

   S intett Jancsinak, hogy óvatos legyen.

   A cigány vállat vont.

   – Nem levelezsek senkivel.

   – Valamit csak tudsz róla?

   – Csak azst, hogy rabul esett. Él-e vagy meghalt, nem tudom. Bizsonyosan meghalt, mert hallottam volna hírit.

   – Melyik házánál dolgoztál?

   – Sigetváron.

   A két fiú összenézett. Egyik sem emlékezett a cigányra. Az igaz, hogy ők nem is sokat tartózkodtak Szigetvárott, hanem hol itt, hol ott a Bálint úr birtokain, s a tömérdek cseléd közül ha sokat ismertek is, valamennyit nem ismerhették.

   Gergely figyelemmel nézett a cigány arcára, aztán elmosolyodott:

   – Emlékszem ám reád. Most már emlékszem. Jumurdzsáknak voltál te egyszer a rabja, és Dobó szabadított meg tőle.

   A cigány nagyot nézett. Aztán a fejét rázta.

   – Nem Dobó. Egy kis hétéves gyerek. Valami Gergely.

   És sóhajtott:

   – Áldja meg a Devla, ahol van, azst a gyereket. Lóhozs s sekérhezs is juttatott azs engem. Annak tartogattam az aranyamat. De azstán ráeselkedtem, hogy angyal volt azs.

   – Hátha én vagyok az az angyal?

   A cigány hitetlenül bandzsított Gergelyre.

   – Sose láttam én bajusos angyalt.

   – Én vagyok pedig – mondotta Gergely. – Még arra is emlékszem, hogy megházasodtál aznap. Böske volt a feleséged neve. Erdőn történt. Fegyvereket is kaptál.

   A cigánynak majd kiesett a szeme, akkorát bámult.

   – Jaj, hogy a paradicsombeli Devla áldja meg, fiatal naccságos uram! Hogy saporítsa meg minden aranyos ivadékát, mint a kölest! Jaj, de micsoda serencsés nap ezs!

   S letérdelt. Átfogta a Gergely lábát, és megcsókolta.

   – Az Isten hozott össze bennünket – mondotta Gergely. – Most már bízom benne, hogy nem jöttünk hiába.
   Csak ezt találtam.
   Üdv: Diszmami

 7. Szia Diszmami!
  Török katona rajza (vagy kép róla) és jellemzésében szeretném a segítségedet kérni. Köszönöm!

  1. “Kerek arcú, fiatal óriás volt az a török. Szakadozott bőrmelles volt rajta, s abból meztelenen nyúltak ki a karjai. Micsoda karok! Combokul is szívesen látná más ember az ilyen tagokat. Fegyvere: két hosszú handzsár az övkendőjében. Az egyik szarvascsont nyelű, a másik sárga marhalábszárcsont, még a kettős bütyök is azonképp a csont végén, ahogy a természet megformálta. De a fő fegyvere az a hosszú, rozsdás hegyű dárda, amelyet a vállán hordoz magával. A szabadkatonák közül való, akik csupán a zsákmányért járnak. Parancsolni parancsol nekik mindenki, de már engedelmeskedni csak addig engedelmeskednek, míg a tarisznyájukat meg nem tömik. No, ennek jó nagy volt a tarisznyája, s ugyancsak lapos. A hátán lötyögött pedig a tarisznya, s az is afféle maga varrta készség. Rajta volt az ökörnek a szőre és bélyege is. A bélyeg egy négyfelé osztott, tenyérnyi kört ábrázolt.”
   Kép Hajvánról
   Szívesen 😉 Üdv: Diszmami

    1. “Kerek arcú, fiatal óriás volt az a török. Szakadozott bőrmelles volt rajta, s abból meztelenen nyúltak ki a karjai. Micsoda karok! Combokul is szívesen látná más ember az ilyen tagokat. Fegyvere: két hosszú handzsár az övkendőjében. Az egyik szarvascsont nyelű, a másik sárga marhalábszárcsont, még a kettős bütyök is azonképp a csont végén, ahogy a természet megformálta. De a fő fegyvere az a hosszú, rozsdás hegyű dárda, amelyet a vállán hordoz magával. A szabadkatonák közül való, akik csupán a zsákmányért járnak. Parancsolni parancsol nekik mindenki, de már engedelmeskedni csak addig engedelmeskednek, míg a tarisznyájukat meg nem tömik. No, ennek jó nagy volt a tarisznyája, s ugyancsak lapos. A hátán lötyögött pedig a tarisznya, s az is afféle maga varrta készség. Rajta volt az ökörnek a szőre és bélyege is. A bélyeg egy négyfelé osztott, tenyérnyi kört ábrázolt.”
     Üdv: Diszmami

    1. Tüzes szerszámok: a tüzes nyíl, a tüzes kerék, tüzes kalács, tüzes labda, a robbanószerek, cserepek, mártott búzakéve stb.
     Üdv: Diszmami

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .