Szent Péter esernyője olvasónapló – kérdések és válaszok

Ami a mi Szent Péter esernyője olvasónaplónkból kimaradt, azaz kérdések, amiket feltettetek nekem eddig, és a válaszaim egy csokorban szereplők szerintés egyéb kategóriában. (A könnyebb keresés érdekében)

Kérlek, mielőtt kérdezel, ezt nézd át! Mivel nem tudok mindenkinek (időben) válaszolni.

A tartalom folyamatosan bővül!

SZEREPLŐK SZERINT:

EGYÉB

 

SZEREPLŐK

BÉLYI JÁNOS

Glogovai pap apjának mi volt a foglakozása?

A glogovai papnak, Bélyi Jánosnak tanító volt az apja.

 

 

BÉLYI VERONKA

Miért került Veronka Jánoshoz?

Mert meghal az édesanyja és János az egyetlen élő rokona, a bátyja.

Kiktől, mit tud meg Gyuri a vacsorán Veronka hobbijáról? 

Lepke fogdosás és olvasás

A kis Bélyi Veronka Glogovára érkezése után rendkívüli dolgok történtek a faluban. Kövesd nyomon a legendaképződés állomásait!

A legendaképződés állomásai, azt jelentik, hogy az esernyő legendájának a különböző történését kell leírni.
• Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
• Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad.
• Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.

Miért omlott össze Veronka?

Mert kihallgatta, hogy Gyuri csak az esernyőért akarja feleségül venni.

Mi lett Veronka eljegyzési gyűrűjének a sorsa?

Mikor megtudta, hogy csak az esernyőért akarja elvenni, elfutott és eldobta a gyűrűt.

Hol találta meg Gyuri Veronkát?
De már akkor ment is a Gyuri, végig a pap kertjén, letért a Magát Józsefék lucernására, megdobbant a szíve, onnan már lehetett látni a Veronkát, zöldes színű fodros ruhájában, kalap sem volt a fején, hanem egy kis piros

Sorolj fel 3 tulajdonságot, melyek szerinted jellemzik az alábbi szereplőt!

Veronka: naiv, szemérmes, kedves

 

GREGORICS PÁL

GREGORICS PÁL JELLEMZÉSE
– Az író mutatja be:
* külső tulajdonság: vörös hajú
* belső tulajdonság: kapzsi, önző
* cselekedtetéssel: tékozló
* beszéltetéssel: tapintatlan, pökhendi

MÁS SZEREPLŐ MUTATJA BE?
Hogyan vélekednek az emberek Gregorics Pálról?
1. vörös haja miatt: veres ember egy se jó
2. amikor drága szivarokat szív: hogy egy kolosszális tékozló
3. amikor olcsó szivarokat szív: hogy egy közönséges knikker.
4. amikor nagy összeggel jótékonykodik: hogy egy pökhendi tapintatlan ember.
5. amikor nem dolgozik: hogy egy földterhe
6. amikor hivatalért folyamodik: más szegény ember szájából kivenné a kenyeret.

Sorolj fel 3 tulajdonságot, melyek szerinted jellemzik az alábbi szereplőt!

Gregorics Pál: ellenszenves, külön, embergyűlölő

Milyen “érdekes körülmény” merült fel Gregorics születésével kapcsolatban?

Gregorics Pál az apja halála után született, mégpedig a temetési naptól számítva kilenc hónapra

 

Milyen lépéseket tesz Gregorics Pál azért, hogy megszerettesse magát az emberekkel.

 

Mire mondta Gregorics Pál Gyurinak, “némelykor arany lehet az is ami nem fénylik” Mit értett ezen?

Az öreg kopottas esernyőre gondolt, aminek a nyelében az örökség volt.

WIBRA GYÖRGY (GYURI)

Mi volt a foglalkozása Wibra Györgynek (Mi áll az aranybetűs táblácskán? )
„Wibra György köz- és váltóügyvéd.«

Miért megy fel a padlásra Gyuri?
Esernyőért.

Hol találta meg Gyuri Veronkát?
De már akkor ment is a Gyuri, végig a pap kertjén, letért a Magát Józsefék lucernására, megdobbant a szíve, onnan már lehetett látni a Veronkát, zöldes színű fodros ruhájában, kalap sem volt a fején, hanem egy kis piros

Mivel foglalkozott Müncz Móric, amikor Gyuri megszólította?
Éppen egy kajlaszarvú tehénre alkudozott. 

Kitől tudta meg Móric, hogy az apja hová tette az esernyőt?
Fazekastól.

Mennyi Pénzt adott Gyuri az információért?
50 forintot

Milyennek képzelte Wibra a paphúgokat?

„Elhízott, kacsajárású, piros-pozsgás húgok ezek, akik idők jártával hasonlítani kezdenek a plébánosaikhoz; pomádé-illatuk van és tokájuk. Toka nélkül nincs a parókiákon szépség.”

 Hogyan/Hol mentette meg Gyuri Bélyi Jánost?

Egy hasadékba esett János, eltört a kocsijuk tengelye, elment támasztófát vágni, akkor hallotta meg a segélykiáltásokat, és mentette ki Jánost. Cserébe Veronka kezét kérte.

Sorolj fel 3 tulajdonságot, melyek szerinted jellemzik az alábbi szereplőt!

Wibra Gyuri: sikeres, elvakult, pénzéhes

MÜNCZ JÓNÁS

Kit hívtak a fehér zsidónak?
Müncz Jónást

HOGYAN “VÁLT” MÜNCZ JÓNÁS A REGÉNYBEN SZENT PÉTERRÉ?
Müncz Jónás volt a piros esernyős úr, aki Veronika fölé tette az esernyőt, ami az égből szállt alá, Szúz Mária eresztette le a hiedelem szerint Szent Péternek, mivel fénykarikát láttak a feje felett.

 

MÜNCZ JÓNÁSNÉ (ROZÁLI)

Ki volt Müncz Jónásné?

Egy fehér zsidó boltos Bábaszéken, akit a mi Rozálinknak hívott a város.

Hol lakik Müncz Jónásné?
Bábaszéken

Hogyan került Münczné BáBaszékre?

Régebben nem volt igazi város az, amelyikben nem volt zsidó boltos. Ezért Bábaszéknek is kellett egy zsidó. Így került Bábaszékre Münczné

Hány éves Münczné?
Hetvenben járt.

Hogy hívták a faluban?

A mi Rozálink.
Hol található a boltja?

Bábaszék piacán.
Milyen rendkívüli esemény történt akkor, amikor Gyuri Münczné boltja elé ért?

Megvadultak a Glogovai pap lovai.

 

 

FIALA JÁNOS

Ki volt Fiala János? A város hajdúja
Mit dobolt ki, hol veszett el a fülbevaló?
„Adatik tudtára, akiket illet, hogy egy arany fülbevaló zöld drágakővel elveszett a téglaégetőtül a templomig terjedő úton. A becsületes megtalálónak, aki a városházára behozza, illő jutalom biztosíttatik.”

 

MRAVUCSÁN JÁNOS

Hogy hívják a bábaszéki polgármestert? Mravucsán János

Milyen kutyája van Mravucsánnak? Komondor

Mravucsán miért nem adja kölcsön a lovait?  Mert nincsenek, csak ökrei.

 

MADAME KRISZBAY 

Ki sérült meg a kocsibalesetben?

Madame Kriszbay 

 

Melyik városból érkezett a társalkodónő?

Münchenből.

SZLIMINSZKY WLADIN

Ki irányította (ki parancsolgatott neki) Wladin egész életét?

A felesége, Szliminszkyné.

EGYÉB

ESERNYŐ

Melyik eseménytől kezdődik az esernyő legendája? 

Veronka felett termett az esernyő, így nem ázott el, majd Srankó János temetésén, ahol elejtették a koporsót és a halott feltámadott.

SOROLD FEL AZ ESERNYŐ “CSODÁIT”?
• Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
• Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad.
• Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.
 

Mi történt az esernyő eredeti nyelével?

Mikor megnézték az esernyőt, kiderült, hogy már nem a régi nyele van rajta, hanem egy – ereklyéhez méltó – új ezüstnyél, a régit, a fanyelet Adamecznének adták, aki elégette, mert szentelt üszkökre volt szüksége. 

Mi történt Szegeden annak idején a Tiszán , ami utólag bizonyítja Gyurinak hogy az ernyő több volt egy puszta esernyőnél Gregorics Pálnak?

Egyszerre eléje toppant a tiszai jelenet, mikor az ernyő leesett a csónakról a szép szőke vízbe, hogy elrémült az öreg, hogy ígért nagy jutalmat az esernyőért.

Ah, biztos, biztos! Meg is csendültek fülében a Gregorics akkori szavai: »ha egyszer majd hozzád kerül az esernyő, jó lesz a felhők, esők ellen«, megcsendültek és kongtak-bongtak, mintha most frissen jönnének a másvilágról.

Gyuri a az ernyő után kutakodva a hagyatéki papírok között találja a következőt:Hasznavehetetlen tárgyak 2 forint.Megvette….Ki vette meg?

»Hasznavehetetlen tárgyak 2 forint. Megvette a fehér zsidó.«
Kitől tudja meg Gyuri , hogy Münczéknél kell kezdenie az esernyő utáni kutakodást?

Sztolarik úrtól, a levéltárostól

Münczné kihez küldi tovább Gyuri, kitől értesülünk a férje utolsó napjairól ?

Müncz Mórichoz, a fiához.

Mit jelent a BÁBASZÉKI INTELLIGENCIA regénybeli jelentése?

Szerintem a Bábaszék nevű település szánalmas “értelmisége”. Mivelhogy az intelligencia értelmiséget is jelent.

Mit jelent az ADOMA? ÍRJ ADOMÁKAT A REGÉNYBŐL?
Az adoma az ad igéből a nyelvújítás idejében szabálytalanul alkotott szó, mintegy, adalék, adatka jelentéssel. Szinonimája az anekdotának, amelytől abban tér el, hogy az adoma teljes egészében kitalált, elvont szereplőket (ravasz kereskedő, furfangos paraszt) szerepeltet, az anekdotáknak pedig általában van némi igazságalapjuk.

Adomák a regényből:
A regény alapjául szolgáló két „legenda ” voltaképpen két adoma .

1. Az egyik: Glogován Müncz Jónást Szent Péternek nézik, s az ütött-kopott esernyőből szent ereklye lesz.
2. A másik: Gregorics Pál esernyőjéből kegytárgy lesz, azaz spiritualizálódik. így a nyelét, mely vagyonnal ér fel, mint értéktelent, égetik el. Két „összeérő ” anekdota adja.

Hogy hívják a BÁBASZÉKI KORCSMÁT?

Megfagyott birka


Milyen állapotban van a zólyomi TALYIGÁS?

Derekasan el volt már ázva

A Szent Péter esernyője olvasónaplónkat itt találod. Még több olvasónaplót pedig itt.

 

A Blog 5. születésnapja alkalmából elindítottam a Patreon (támogatói) oldalamat , ahol lehetőséged van támogatni a munkámat egy jelképes összeggel, amennyiben hasznosnak találod és lehetőséged van rá.

Köszönöm, hogy itt vagy! 🙂

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


“Szent Péter esernyője olvasónapló – kérdések és válaszok” bejegyzéshez 11 hozzászólás

  • A vacsorán résztvevők tartoznak hozzá:
   madame Kriszbay
   Rafanidesz Sámuel, lutheránus lelkész
   Klemba Teofil, a kántor
   Konopka szenátor
   Kukucska Pál, a mészáros
   Szliminszky Vladimír, az erdész és felesége
   Mokry, a jegyzősegéd

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 1. Kedves Diszmami!
  Szeretném megkérdezni hogy az esernyő útját le bírnád e írni?
  Köszönettel: egy olvasó

  Válasz
 2. Szia.Egy kis segítseget szeretnék kérni.
  Mi történt Szegeden annak idején a Tiszán , ami utólag bizonyítja Gyurinak hogy az ernyő több volt egy puszta esernyőnél Gregorics Pálnak?
  Gyuri a az ernyő után kutakodva a hagyatéki papírok között találja a következőt:Hasznavehetetlen tárgyak 2 forint.Megvette….Ki vette meg?
  Kitől tudja meg Gyuri , hogy Münczéknél kell kezdenie az esernyő utáni kutatkodást?
  Münczné kihez küldi tovább Gyuri, kitől értesülünk a férje utolsó napjairól ?

  Válasz
  • Mi történt Szegeden annak idején a Tiszán , ami utólag bizonyítja Gyurinak hogy az ernyő több volt egy puszta esernyőnél Gregorics Pálnak?
   Egyszerre eléje toppant a tiszai jelenet, mikor az ernyő leesett a csónakról a szép szőke vízbe, hogy elrémült az öreg, hogy ígért nagy jutalmat az esernyőért.
   Ah, biztos, biztos! Meg is csendültek fülében a Gregorics akkori szavai: »ha egyszer majd hozzád kerül az esernyő, jó lesz a felhők, esők ellen«, megcsendültek és kongtak-bongtak, mintha most frissen jönnének a másvilágról.
   Gyuri a az ernyő után kutakodva a hagyatéki papírok között találja a következőt:Hasznavehetetlen tárgyak 2 forint.Megvette….Ki vette meg?
   »Hasznavehetetlen tárgyak 2 forint. Megvette a fehér zsidó.«

   Kitől tudja meg Gyuri , hogy Münczéknél kell kezdenie az esernyő utáni kutakodást?
   Sztolarik úrtól, a levéltárostól
   Münczné kihez küldi tovább Gyuri, kitől értesülünk a férje utolsó napjairól ?
   Müncz Mórichoz, a fiához.
   Üdv: Diszmami

   Válasz
 3. Szia. Szeretnék kérdezni, már egy ideje keresgélem, de többet nem találtam Veronka fülbevalójáról, csak hogy arany és zöld smragad köves. esetleg más információ is van róla?
  Illetve hogy ki volt Gongoly Mihály, azon kívül hogy golgovai nábob.
  És hogy ez a mű lenne ami Mikszáth házasságáról szól? Van egy ilyen kérdés is, hogy Mikszáth melyik regénye szól a házasságáról? 😮
  Köszönöm szépen.
  Szilvi

  Válasz
  • Szia. A kinézetéről Én sem találtam többet, csak annyi még, hogy a „téglaégetőtül a templomig terjedő úton” veszett el.
   Gongoly Mihály özvegy ember lett a történet közben.
   Mikszáth Kálmán „Különös házasság” c. regényében ír a házasságáról, de egyébként felesége, Mikszáthné Mauks Ilona írta meg a házasságuk történetét „Két különös házasság” címen.
   Üdv: Diszmami

   Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

AZ UNIÓS TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN KÉREM, ENGEDÉLYEZZE A SÜTIK HASZNÁLATÁT VAGY, ZÁRJA BE AZ OLDALT. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás