A diszlexia és a diszgráfia kezelésében is segíthet a magyar fejlesztésű UO toll

Egy újabb hasznos segítség!

A magyar fejlesztésű UO toll a helyes íráspozicionálás elsajátításában segít, a kisgyerekek íráskészség UO tollfejlesztéséhez is fontos kellék, emellett terápiás céllal alkalmazható speciális segédeszköz, amely a diszgráfia rehabilitációs fejlesztésétől kezdve, többek között az izomsorvadásos betegek életének megkönnyítésére is alkalmas.
A Magyar Feltalálók Napján Bagó Ákos formatervező mérnökkel, az UO toll feltalálójával beszélgettünk – írja a Szeretlek Magyarország.

A cikk folytatását itt érdemes elolvasni!

A diszlexia és a diszgráfia kezelésében is segíthet a magyar fejlesztésű UO toll részletei…


Az Euro Nyelvvizsga Központban – egyedi elbírálás diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak

 

euro nyelvizsga diszlexiásoknak
Forrás: pixabay

Mi kell a kedvezmény igénybevételéhez?

Bármilyen kedvezmény kizárólag szakvélemény alapján vehető igénybe. A szakvéleményt a vizsgára történő jelentkezéskor kell leadni a jelentkezési lappal együtt.

 • Utólagosan leadott szakvélemény vagy igazolás alapján a kedvezmény egyike sem kérhető.
 • Egyedi elbírálású vizsgák megszervezését korlátozott számban tudják vállalni, a bejelentkezés sorrendjében.

Az Euro Nyelvvizsga Központban – egyedi elbírálás diszlexiásoknak, diszgráfiásoknak részletei…


Öveges Iskola Balatonfűzfő

2000-től diszlexiás diákok gimnáziumi, 2001-től felsőfokú akreditált szakiskolai képzése kezdődött meg az intézményben.

1997. április 23-án vette fel Öveges József nevét, a nagy pedagógus iránti tiszteletből és azzal a céllal, hogy a tőle származó, jelmondatuknak is választott, szemléletmódot megvalósítsák miszerint :

Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra”

Diszlexiások szegregált és integrált oktatása

 • Jelenleg a tanulási problémákkal küzdő tanulók kis létszámú osztályokban, a feladatra felkészített pedagógusok segítségével folytatják tanulmányaikat.
 • A kollégiumban a diszlexiás gyerekek a tanulószobai foglalkozásokon – a speciális segítségnyújtás érvényre jutása érdekében – külön csoportba kerülnek.
 • Az oktatást felkészült tanárok, fejlesztőpedagógusok, pszichológus segíti.
 • A képzésben a szóbeliségre építő módszerekkel támogatják a tananyag elsajátítását.
 • Az iskolai programok lehetségessé és szükségessé is teszik a más osztályokban tanuló diákokkal való folyamatos együttműködést.
 • Azok a gyerekek, akiknek problémája kisebb mértékű, nem a speciális osztályokban tanulnak.

 

Digitális oktatás

 • 16 digitális tábla, valamint számos projektor segíti a hatékony oktatást.
 • Magas színvonalon, korszerű eszközökkel felszerelt elektronikai, informatikai, CAD-CAM és idegen nyelvi laboratórium, valamint tanulást segítő könyvtár biztosítja a szükséges képzési feltételeket.
 • Diákjaik mintegy 300 számítógép segítségével sajátíthatják el a szakmai és digitális készségeket.

 

Képzési lehetőségek

A diszlexiások, illetve a más „disz” problémával küzdők is szabadon válogathatnak az iskola képzési kínálatából. Valamennyi képzésüket indítják diszlexiások számára is.

 • A Szakgimnáziumban (régen Szakközépiskola) elektrotechnikai vagy informatikai végzettséget szerezhetnek 4 év alatt, majd 1 év alatt technikusi végzettséget.
 • A Szakközépiskolában (régen Szakiskola) elektronikai műszerész, számítógép-szerelő és karbantartó, központi fűtés- és gázhálózat redszerszerelő, illetve villanyszerelő végzettséget szerezhetnek 3 év alatt + 2 év alatt érettségit mellé.

Az új képzési rendszerről bővebben itt olvashatsz.

 

Nyelvoktatás

 • A 9. évfolyamon indul angol és német nyelvoktatás, nyelvi előkészítő évfolyammal képzés nem indul.
 • Az érettségi utáni technikus képzésben az utolsó évben szakmai nyelvoktatás folyik.

 

A felvételi

 • A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell!
 • A jelentkező tanulók nem tantárgyi jellegű beszélgetésen vesznek részt. A beszélgetés időpontja 2016. március 1-2. (A felvételi beszélgetésre külön értesítés alapján, a jelzett időpontban kerül sor.)
 • Egyik képzésük esetén sem kell felvételi vizsgát írni.
 • A 8. év utáni jelentkezési lapon fel kell tüntetni az összes tanult tantárgyat a 6. és 7. év végi, valamint a 8. félévi eredménnyel. (Nem kell feltüntetni a tantárgyak között az ének, a testnevelés, illetve a rajz eredményeit.)
 • A felvételnél a balatonfűzfői, balatonalmádi, balatonkenesei, litéri, papkeszi, királyszentistváni (mint sajátos helyzetű) tanulók, azonos pontszám esetén előnyben részesülnek.

Kollégiumi elhelyezés

 • Kollégiuma megfelelő szobákat, kulturált elhelyezést, számítástechnikai eszközöket, Wi-Fi-t, nyugodt felkészülési lehetőséget biztosít, akár 200 tanulónak.
 • A kollégiumi elhelyezés az iskola valamennyi tanulója számára ingyenes.

Az iskola honlapját itt találod,  pályaválasztási prospektusát pedig itt.

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Dysgraphia (helyesírásgyengeség) javításának módszere

Dysgraphia
Forrás: pixabay

A Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok által diszgráfiásoknak kidolgozott fejlesztési módszereket ismerheted meg, melyet akár otthon is gyakorolhatsz, gyakoroltathatsz.

A fejlesztő gyakorlatok megkezdése előtti tanácsokat fontos elolvasni. Dysgraphia (helyesírásgyengeség) javításának módszere részletei…


Középiskolás és felnőtt dysgraphiás, dyslexiás tanulók fejlesztésének módszere

https://pixabay.com/hu/k%C3%B6nyv-biblia-aranyozott-sz%C3%A9l%C3%A9n-hisz-610334/
Forrás: pixabay

,,Sosem késő, hogy az legyél, aki lenni akarsz.
Nincsen korlátozva az idő, bármit bármikor elkezdhetsz.
Változhatsz vagy maradhatsz a régi.
Nincsenek szabályok erre.
Lesznek nagyszerű és rossz pillanataid,
remélem, te tele leszel jóval.
Remélem, látsz majd olyanokat, amin ledöbbensz.
Remélem, érzel olyat, amit még sosem éreztél.
Remélem, találkozol emberekkel,
akik másképp látják a világot.
Remélem olyan életed lesz, amire majd büszke lehetsz.
De ha mégsem, remélem lesz erőd, hogy újra elkezd…”

(Benjamin Button különös élete)

Középiskolákban már kevés a fejlesztési lehetőség, ezért most a Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok által javasolt, kidolgozott fejlesztési módszereket ismerheted meg, melyet akár otthon is gyakorolhatsz, gyakoroltathatsz. Középiskolás és felnőtt dysgraphiás, dyslexiás tanulók fejlesztésének módszere részletei…


Diszgráfia (dysgraphia)

question-mark-160071_640A diszgráfia a tanulási zavarok egy formája, mely megjelenhet önállóan is, vagy lehet a diszlexia írásbeli megnyilvánulása.

Okai

A diszgráfia okai egyaránt lehetnek az észlelés zavarai és a mozgáskoordináció problémái is. Okozhatja a tér- és időbeli, látás- és hallásbeli elemző és összetevő folyamatok fejletlensége, az íráshoz szükséges képzetek kialakulatlansága, a térbeli és az időbeli tájékozódás nehézsége, és az átkódolás problémái.
Formái

 • Formai diszgráfia: Ha az írás technikai része nehéz, a finommozgások vagy a szem-kéz koordináció pontatlansága miatt. Ilyenkor az írás külalakja csúnya, a betűk kilóghatnak a sorokból, rendezetlen az íráskép.
 • Tartalmi diszgráfia: Ha az írás külalakja elfogadható, de nagyon gyenge a helyesírás és nem tudja írásban kifejezni a saját gondolatait. Előfordulhat, hogy a gyermek esetleg szépen és hibátlanul másol, de tollbamondás után nagyon sok hibát ejt.

Tünetei megnyilvánulnak:

 • Az íráskézség gyengeségében, valamint a helyesírási hibákban.
 • Az íráskép rendezetlen, a betűk formája szálkás, szögletes
 • Sokszor nem tudja a gyermek követni a füzet vonalait, hol alá, hol fölé csúszik a ceruza. A szavak egymás közötti távolsága változó. Néha majdhogynem összeérnek a szavak, máskor viszont nagy távolság van közöttük.
 • A betűk formája ugyanolyan betűnél is különböző lehet.
 • A sorok időnként fölfele haladnak, vagy éppen lefelé, az egész sor hullámzik.
 • Görcsös, sok esetben hibás a ceruzafogás. A diszgráfiás rányomja az írószert a papírra. Gyakran fölöslegesen felkapkodja a ceruzát.
 • A vonalvezetésben egymáshoz hasonló betűket összetéveszti (v-u; a-o; b-h), ugyanazt a számára nehezebben leírható betűt különbözőképpen alakítja.
 • A helyesírási hibák között igen gyakori, hogy a hosszú és rövid mássalhangzókat nem tudja egymástól megkülönböztetni – kettőz ott, ahol nem kéne, és rövid mássalhangzót ír ott, ahol hosszút kéne. Ugyanez vonatkozik a magánhangzókra is – elfelejti kitenni az ékezetet (ez a gyakoribb), vagy éppen fölöslegesen használja.
 • A hagyományos írásmód (ly-j megkülönböztetése, cz, y, th, eö…) használata a tulajdon személynevekben, alkalmazása, megkülönböztetése, különösen nehéz a számára.
 • Másoláskor betűnként, jobb esetben 2-3 betűnként írja le a szöveget. Írástempója ilyenkor még lassabb, mivel hol a másolandó szöveget, hol a füzetét nézi.
 • Diktáláskor gondolkodnia kell a hallott betű formáján, nem mindig tudja az adott hangot azonosítani annak írott képével, nehezen idézi fel annak a betűnek az alakját, amit le kell írnia.
 • Mivel lassan dolgozik, lemarad. A szavak végét elhagyja, belőlük betűk, szótagok maradnak ki; a mondat egy része is hiányozhat. Máskor viszont a leírandó szóba az előzőekben hallott szótagokat illeszti be, megfordítja a szótagokat (lemegy-elmegy).
 • A szavakat nem választja el szóközökkel, összeírja azokat. A mondatokat, tulajdonneveket kis kezdőbetűvel kezdi.
 • Mind a mondatrészek között, mind a mondatok végén elmarad a központozás. A nyelvtani műveletek megértése, megjegyzése, alkalmazása is problémát jelenthet.
 • Mivel kevés a gyermek sikerélménye, idegesen kezd az íráshoz, ez a további hibák oka lehet.

Kezelése

A diszgráfia nem javul a sok másoltatással, hanem speciális kezelést igényel. Leküzdése sokszor nehezebb, mint a diszlexiáé.

 • Az íráskészséget diktálással fejlesztik; eleinte betűket és szótagokat mondanak tollba, később egyes szavakat. Megfigyeltetik és alaposan áttanultatják a betűk és a betűkapcsolatok formáját. A kezelés későbbi szakaszaiban a tanulónak képekről kell beszélnie, egyes szavakat mondania, mondatokat befejeznie.
 • A helyesírás javítására először a képességeket fejlesztik. A ritmusérzék, az alaktagolás, a hallási figyelem és felismerőképesség, és az emlékezet egyaránt fontos a helyesírás szempontjából. A nyelvtani elemzés is fejlesztésre szorulhat. Külön figyelmet fordítanak a szavakban megnyilvánuló és a mondatokban megjelenő hibákra.
 • A fogalmazási képesség növelése érdekében a tanulónak képekről kell mondatokat mondania, majd szöveget alkotnia. A szókincs gyarapodásával párhuzamosan leíratják a különféle szempontok szerint (szófaj, jelentésmező, mondatrész, ellentétek, csoportosítások) gyűjtött szavakat.

Kedvezmények, jogok, értelmezések

 • A diszgráfiások szakvélemény alapján használhatnak az iskolában szövegszerkesztőt kézírás helyett, és felmentethetők az írásbeli számonkérés alól. További kedvezményekről itt olvashatsz.
 • A közoktatási törvény rendelkezései szerint a diszgráfiával küzdő tanuló sajátos nevelési igényű tanulónak minősül, mely értelmezését és jogait itt olvashatod

Forrás: Tanulásmódszertan, Wikipédia

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


Jablonkai Sára: Zárt ajtók mögött, avagy a fekete pedagógia árnyékában

fekete pedagógiaJablonkai Sára írása egy megindító vallomás a diszes létről, amellyel első díjat nyert a DUE (Diák Újságírók Egyesülete) antidiszkriminációs pályázatán 2009. október 9-én:

 

Zárt ajtók mögött, avagy a fekete pedagógia árnyékában

“Sára álljon fel! A maga dolgozata egyszerűen katasztrófa. Tudom, hogy fel van mentve matematika alól, de azért ezt a produkciót… Tudja mit, inkább felolvasom a példákra írt válaszokat.”

Az osztály dől a nevetéstől, a mellettem ülő gúnyosan vigyorog. Csak állok példátlan magaviselettel, hagyom, hogy szégyenítsen a tanárnő, mert más vagyok. Jablonkai Sára: Zárt ajtók mögött, avagy a fekete pedagógia árnyékában részletei…


Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola)

Forrás: pixabay

 

Egy új alternatív iskola indul 2015 szeptemberében, az Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola)

Itt a helye, ha:

 • tanulási nehézségekkel küzdő gyermekét szeretné, ha felzárkóztatnák (diszlexia-terápia logopédia számítógépes olvasásfejlesztő programmal valamint személyre szabott fejlesztéssel, korrepetálással, diszgráfia, diszkalkulia kezelésével )

Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola) részletei…


Keresztbelendítés

Kép forrása: Ann Holdway A kineziológia alapjai

 

 

Hogyan és miért tud segíteni a keresztbelendítés a diszlexia, diszgráfia, vagy egyéb más tanulási problémák esetén az ebből a cikkből kiderül.

Következő mozgás fejlesztési formáról itt olvashatsz.

 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Üdvözöllek az oldalamon

 DiszmamiHogy miért is jött létre az oldal?

Sokszor hallottam kislányomtól, hogy hasonló problémával küszködő társainak bármennyire szeretnének sem tudnak segíteni a szülei, a környezete ebben a helyzetben.

Pedig nagyon fontos a szülők pozitív hozzáállása, mert ez különösen nagy tartást ad a tanulási zavarral küszködő gyermekeknek. Hiszen a magabiztosság nélkül elveszett egy ember, aminek az alapjait csakis a szülő tudja lerakni. 

Hát ezért így

Sokat gondolkodtam azon, hogyan tudnék úgy segíteni, hogy azt nem veszik rossz néven, tolakodóan. Hosszú időbe telt hogyan, de végre rájöttem, hogy az internet, amihez a legtöbb gyermek és szülő fordul segítségért, az a csodálatos hely ahol a legtöbb diszlexiásnak és diszgráfiásnak tudok segíteni.

Egy olyan helyet, oldalt szeretnék létrehozni, ahol minden fontos információ megtalálható, felhívni a figyelmet milyen segítő jogszabályok vonatkoznak, kedvezmények járnak e saját nevelési igényű gyermekeknek ebben a nehéz folyamatban; milyen iskolát válasszunk; ahol megoszthatom a mi tanulási módszereinket, oldalakat melyeken sok segédanyag található; fejlesztési módszereket, amik segítettek nekünk és amik még segíthetnek; továbbá motiváló cikkeket és filmeket ajánlani, melyek átsegítenek a különösen nehéz napokon.

A mi történetünk remélhetőleg útmutatást nyújt másoknak, hogyan vészeljék át a kezdeti megrázkódtatásokat, és éljenek a sok segítő lehetőséggel, ami megadatott. Legfőképpen gondoljanak arra, ha ezt végigcsinálják egy igazán erős és nemes lelkű gyermekük lesz, akit megtanítanak a legnehezebb feladatra, legyőzni a saját korlátaikat.

Olyan felnőttekké válhatnak, akik nem ijednek meg az akadályoktól, mert tudják mindenre van megoldás, csak meg kell keresni! 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz.

 

 


Az új iskolában végre öröm a tanulás

cropped-girl-1457006_640-1.pngEgésznapos iskola

Megkezdődött az új tanév, az új iskolában. Az évnyitón újra megszeppenve álltunk egészen addig, míg kiderült nem vagyunk egyedül újak. Mint később kiderült a Waldorf iskolából érkező kislány lett a legjobb barátnője, aki ez évnyitón megfogta a kislányom kezét és minden megoldódott. Az új iskolában végre öröm a tanulás részletei…


Amikor kiderült, hogy súlyos diszlexiás és diszgráfiás

Amikor közölték, hogy súlyos diszlexiás és diszgráfiás.

A helyi Pedagógiai Szakszolgálat felmérésére az 1. osztály végén került sor. Nem tudom, hogy mindenkinél így van-e, de először nagyon nehéz volt elfogadni az ítéletet, mely egész életére nagy hatással lesz. Akkor, abban a percben csak a tehetetlen dühöt éreztem, mit csináltam rosszul, vagy a tanárok, az óvónők, a Nevelési Tanácsadó na és a fejlesztőpedagógus, aki felmérte? Talán másik iskolába kellett volna vinnem, vagy visszatartanom egy évet? Ekkor kezdődött az önmarcangolás időszaka. Amikor kiderült, hogy súlyos diszlexiás és diszgráfiás részletei…