Meixner Iskola és a módszer bemutatása

Meixner-féle módszerrel sikerült végül megtanulnunk olvasni (amiről itt és itt olvashatsz), ezért kissé elfogult vagyok és bátran ajánlom mindenkinek. Hálás vagyok Meixner Ildikónak, hogy ezt a módszert kidolgozta és mindenkinek, aki ezzel tanít, fejleszt, természetesen a mi fejlesztő pedagógusunknak is.

 

Meixner Ildikó és módszere

 • Meixner Ildikó logopédus-pszichológus 1958-ban kezdett olvasástanítási módszerének kidolgozásához a dyslexiás gyerekek logopédiai kezelése során.
 • Több tankönyv szerzője, társszerzője volt. (Olvasni tanulok, Olvasókönyv, Írni tanulok) 1993-ban jelent meg a Játékház című 5 kötetes olvasókönyvcsaládja, amelyet a normál 1. osztályokban, logopédiai első osztályokban, az enyhe fokban értelmi sérültek iskoláinak 1-2. osztályaiban és az ambulanter logopédiai ellátásban egyaránt sikerrel alkalmazott dyslexia-prevenciós módszere alapján írt.
 • A pszichológiailag is megalapozott olvasástanítási módszerrel párhuzamosan alakult ki az a prevención, reedukáción alapuló pedagógiai szemléletmód, amely nem korlátozódik az olvasás-írás megtanítására, hanem az oktatási folyamat egészében alkalmazható paradigmának tekinthető. A Meixner-féle pedagógiai alapelvek és módszertan alkalmazásával az általános iskolai oktatást hatékonyabbá, és ugyanakkor könnyedebbé, stresszmentesebbé lehet tenni a gyerekek számára.
 • Meixner Ildikó fejlesztési módszerének lényege, hogy az olvasási készség hiányainak pótlása és az olvasástanulás nem különül el a beszédfejlesztéstől, ezáltal segíti a gyermeket a betűk és a hangok összekapcsolásában. Az olvasástanítás szintetikus, a módszer szerint haladva a könnyen összetéveszthető betűket nagy időkülönbséggel tanítják, figyelve a ritmusérzék, a térbeli tájékozódás és a nyelvi készségek fejlesztésére is. Amennyiben a gyermek másodlagos tünetekkel küzd, akkor minden foglalkozás az önbizalom növelésével kezdődik. A Meixner-módszer szerint történő olvasás tanítás apró lépésekben halad előre, a módszer kezdetben betűket tanít, majd két betűből álló szótagot alkot, ezt követi a szótagok hosszának növekedése és a szószerkezetekben való gyakoroltatás. Így a tanuló gyermek eljut az egyszerű mondatok olvasásáig, aztán a bővített, végül az összetett mondatok gyakorlásáig és értelmezéséig.

 

Tanulási nehézségek, a kudarcok okai

A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek iskolai kudarcainak hátterét megismerve megállapítható, hogy ezek a problémák elsősorban oktatási rendszerünk általános hibáiból erednek, és csak másodsorban bizonyos speciális pedagógiai módszertanok hiányzó ismeretéből.

A közismert túlterhelésen kívül általános problémája az elemi iskolákban folyó oktatásnak, hogy – tisztelet a kivételnek, ami szerencsére mindig van – a tanítás során nem kellő mértékben veszik tekintetbe a gyerekek eltérő képességeit, ismereteit.

A cél az kellene legyen, hogy a gyerek természetes kíváncsiságát kiaknázva, az ő aktuális pszichés fejlettségéhez igazodva mindenki a maga optimális tempójában haladhasson előre. Ilyen iskolában nyugodtan tudna együtt tanulni a harmonikus képességekkel rendelkező gyermek és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermek.

 

Rákospalotai Meixner Iskola

Meixner Ildikó és közvetlen tanítványi köre megálmodott, majd a tanítványi kör Mesterük halála után létre is hozott egy olyan iskolát, ahol a fenti problémákat kiküszöbölve, más szellemben folyik az iskolai élet, mint a mai iskolák döntő többségében szokásos.

Az iskola alább ismertetett programját sok-sok évi pedagógiai-pszichológiai tapasztalattal rendelkező gyakorló szakemberek készítették: Meixner Ildikó és közvetlen tanítványi köre, akik gyógypedagógiai tanárok és gyerekpszichológusok, illetve tanítók, tanárok és oktatásszociológus is részt vett a programalkotó munkában.

 

 

Meixner Ambulancia

 • A Meixner Ambulanciák célja, hogy korrekt, részletes pedagógiai-pszichológiai kivizsgálást követően egyéni fejlesztést biztosítson a beszédhibás, beszédzavarban szenvedő, olvasás, írás, valamint számolási nehézséggel küzdő gyermekeknek.
 • Az ambulancián a felnőttképzés keretében, a hallgatók elsajátíthatják a Meixner – módszer gyakorlatát. Lehetőség van óralátogatásokra, szakmai konzultációkra, esetmegbeszélésre, tanácsadásra.
 • Ezenkívül iskola-előkészítőre érdemes beíratni gyermekünket, mivel minden jelentkezőnek amúgy is át kell esnie egy általános felmérésen.

 

A Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Budapest XV., Tóth I. u.100.) felvételi rendje:

 • A 2015-2016. tanévben az iskolával tanulói jogviszonyban álló, első és második évfolyamos tanulók pedagógiai programunknak megfelelően, kötelezően tagjai a művészeti iskolának. A 20/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet 34.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a térítési díjat a 2015-2016-ra vonatkozóan az alábbiakban határozzák meg:
 • Minden tanuló számára, aki még nem rendelkezik bizonyítvánnyal, a művészeti iskola tandíja 36.000Ft/tanév. Az első bizonyítvány kiadása után érdemjegytől/teljesítménytől függ a térítési díj mértéke.
 • Művészeti előképző (1-2. osztályban)

          Kiválóan megfelelt bizonyítványnál a térítési díj 32.000 Ft/tanév. (16.000 Ft/félév)

          Jól megfelelt bizonyítványnál a térítési díj 36.000/ tanév. (18.000 Ft/félév)

          Megfelelt bizonyítványnál a térítési díj 40.000Ft/ tanév. (20.000 Ft/félév)

 • Alapfokú képzések (3-8. osztályban)

        Jeles bizonyítványnál a térítési díj 32.000 Ft/tanév. (16.000 Ft/félév)

        Jó bizonyítványnál a térítési díj 36.000/ tanév. (18.000 Ft/félév)

        Közepes bizonyítványnál a térítési díj 40.000Ft/ tanév. (20.000 Ft/félév)

 • Térítési díj/tandíj alóli mentesség, méltányosság: térítési díj /tandíj alól mentességet élveznek a hátrányos helyzetű tanulók. Térítési dí j /tandíj alól mentességet élveznek azon tanulók, akik Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban részesülnek. Térítési díj/tandíj mértékének méltányossági alapon történő, adott időszakra vonatkozó csökkentéséről a szülő írásbeli kérelme és a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató dönt.
 • A térítési díj/tandíj befizetésére félévente van lehetőség illetve részletfizetésre negyedévente, illetve havonta. Havi részletfizetés esetén a tíz hónapra való bontás nem igazodik az adott hónapban esedékes művészeti órák számához. A részletfizetést írásban kell kérni.
 • A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14.§ (7) bekezdése alapján, a megkezdett művészeti oktatásban egész tanév során részt kell vennie a tanulónak, kiiratkozási lehetőségre vonatkozóan írásos kérelmet kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani, mely pozitív elbírálás esetén legkorábban az adott félév befejezését követően léphet hatályba.

Akiknek nincs lehetőségük ide járni, azoknak is van megoldás, mivel már nagy örömömre sok iskolában oktatnak meixner-módszerrel integráltan, ahogy mi is tanultunk. Meixner módszerrel tanító állami iskolát itt találsz.

Forrás: Meixner Alapítvány és Meixner Iskola honlapja.

Az alábbi videóban megismerkedhetsz a meixnek-módszerrel, tankönyveivel:

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


Iskolaválasztás diszlexiásoknak

http://pixabay.com/hu/iskola-épület-oktatás-ingatlan-295210/Amikor kiderül, hogy gyermekünk diszlexiás a következő lépés az iskolaválasztás:

Ha már iskolás, folyik-e megfelelő fejlesztés az iskolában integráltan?

 • Ha igen, szerencsénk van és nem kell továbbmenni.
 • Ha nincs, vagy úgy gondoljuk ez nem elég, akkor nekiállunk keresni melyik intézmény lenne megfelelő gyermekünknek pénztárcánktól függően és függetlenül választhatunk.

Ebben a cikksorozatban szeretném a választást megkönnyíteni a különféle lehetőségek bemutatásával, ami nagyban befolyásolja gyermekünk jövőjét.

Nagyon örülnék, ha minél többen osztanátok meg velünk az általatok jól bevált iskolákat, hogy segíthessünk egymáson.

Akkor most jöjjenek az általam eddig fellelt iskolák: Iskolaválasztás diszlexiásoknak részletei…


Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola)

Forrás: pixabay

 

Egy új alternatív iskola indul 2015 szeptemberében, az Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola)

Itt a helye, ha:

 • tanulási nehézségekkel küzdő gyermekét szeretné, ha felzárkóztatnák (diszlexia-terápia logopédia számítógépes olvasásfejlesztő programmal valamint személyre szabott fejlesztéssel, korrepetálással, diszgráfia, diszkalkulia kezelésével )

Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola) részletei…


Tanulási Képességet Vizsgáló Központ szakértői véleménye

cropped-girl-1457006_640-1.pngSzeptemberben az új iskolában kezdtünk, ahol megkérték a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatát, amire következő év februárjában került sor. Azért fel kell készülni a sok várakozási időre, a pici váróhelyiségre, ami a Dohány utcait illeti Budapesten. Bár időpontot kapunk, de ki kell várni a sorunkat. Ha szerencsénk van még délelőtt ránk kerül a sor, mielőtt végképp elfáradna gyermekünk. Izgatottan vártuk a vizsgálat eredményét, mivel akkor már fél éve jártunk terápiás lovaglásra, vajon lett-e valami eredménye. Tanulási Képességet Vizsgáló Központ szakértői véleménye részletei…


Keresztbelendítés

Kép forrása: Ann Holdway A kineziológia alapjai

 

 

Hogyan és miért tud segíteni a keresztbelendítés a diszlexia, diszgráfia, vagy egyéb más tanulási problémák esetén az ebből a cikkből kiderül.

Következő mozgás fejlesztési formáról itt olvashatsz.

 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Üdvözöllek az oldalamon

 DiszmamiHogy miért is jött létre az oldal?

Sokszor hallottam kislányomtól, hogy hasonló problémával küszködő társainak bármennyire szeretnének sem tudnak segíteni a szülei, a környezete ebben a helyzetben.

Pedig nagyon fontos a szülők pozitív hozzáállása, mert ez különösen nagy tartást ad a tanulási zavarral küszködő gyermekeknek. Hiszen a magabiztosság nélkül elveszett egy ember, aminek az alapjait csakis a szülő tudja lerakni. 

Hát ezért így

Sokat gondolkodtam azon, hogyan tudnék úgy segíteni, hogy azt nem veszik rossz néven, tolakodóan. Hosszú időbe telt hogyan, de végre rájöttem, hogy az internet, amihez a legtöbb gyermek és szülő fordul segítségért, az a csodálatos hely ahol a legtöbb diszlexiásnak és diszgráfiásnak tudok segíteni.

Egy olyan helyet, oldalt szeretnék létrehozni, ahol minden fontos információ megtalálható, felhívni a figyelmet milyen segítő jogszabályok vonatkoznak, kedvezmények járnak e saját nevelési igényű gyermekeknek ebben a nehéz folyamatban; milyen iskolát válasszunk; ahol megoszthatom a mi tanulási módszereinket, oldalakat melyeken sok segédanyag található; fejlesztési módszereket, amik segítettek nekünk és amik még segíthetnek; továbbá motiváló cikkeket és filmeket ajánlani, melyek átsegítenek a különösen nehéz napokon.

A mi történetünk remélhetőleg útmutatást nyújt másoknak, hogyan vészeljék át a kezdeti megrázkódtatásokat, és éljenek a sok segítő lehetőséggel, ami megadatott. Legfőképpen gondoljanak arra, ha ezt végigcsinálják egy igazán erős és nemes lelkű gyermekük lesz, akit megtanítanak a legnehezebb feladatra, legyőzni a saját korlátaikat.

Olyan felnőttekké válhatnak, akik nem ijednek meg az akadályoktól, mert tudják mindenre van megoldás, csak meg kell keresni! 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz.

 

 


Az új iskolában végre öröm a tanulás

cropped-girl-1457006_640-1.pngEgésznapos iskola

Megkezdődött az új tanév, az új iskolában. Az évnyitón újra megszeppenve álltunk egészen addig, míg kiderült nem vagyunk egyedül újak. Mint később kiderült a Waldorf iskolából érkező kislány lett a legjobb barátnője, aki ez évnyitón megfogta a kislányom kezét és minden megoldódott. Az új iskolában végre öröm a tanulás részletei…


Első év az iskolában

cropped-girl-1457006_640-1.pngHát elkezdődött az iskola…

Izgatottan vártuk, mint a legtöbben. A tanítónőnk nagyon szimpatikus volt és hamar megtalálták a közös hangot a kislányommal, mivel ő is ilyen játékos, nagy fantáziájú gyermek volt, nem volt nehéz. Természetesen a napi 4 tanórai foglalkozás nagyon kimerítette őt, hiszen az óvodában szinte semmi sem volt. Abban az időszakban pont otthon voltam, már ebéd után hazahoztam. Többször is arra lettem figyelmes, hogy az óriás plüss kutya lábán alva találtam őt a földön, a szobájában, annyira kimerült. Első év az iskolában részletei…


Menjünk vagy maradjunk – iskolaérettségi vizsgálat

Menni vagy maradni iskolaéretten

Nagy dilemmát okozott, hogy engedjük-e iskolába menni, mivel akkor még joga volt a szülőnek halasztani egy évet, ha nem tartotta iskolaérettnek. A ballagás után, amikkel szembesültünk az óvodában úgy döntöttünk, hogy ott inkább csak kár érheti őt. Igazi felkészítés az iskolára nem folyik, tehát semmi értelme visszatartani. Az iskolaérettségi vizsgálat is azt igazolta, hogy bár „vizuomotoros koordinációja kissé elmarad kora átlagától, de iskolaérett, mivel egyéni és csoportos helyzetben is korának megfelelően teljesített, hangosan magabiztosan válaszolt a feltett kérdésekre.”

Grafomotoros fejlesztést javasoltak, amit ők el is végeztek heti 2 alkalommal még az iskolakezdés előtt.

Menjünk vagy maradjunk – iskolaérettségi vizsgálat részletei…


Kezdetek, az első diszlexiára utaló jelek az óvodában

 

http://pixabay.com/hu/baba-bejárás-csecsemő-a-baba-311636/Az első diszlexiára utaló jelek

Ami a terhességemet illeti veszélyeztetett volt, ami azt eredményezte, hogy rohamszüléssel jött a világra, azaz az 1. fájásoktól kezdve 1,5 óra alatt már kint is volt a nagyvilágban, még éppen beértünk a kórházba. A fejlődése nem volt zavartalan, mert rendellenes fejtartása miatt babaúszásra hordtuk, illetve hason kellett fektetni ellenkező irányban, ami elég rövid időn belül helyre is hozta. Ami lényeges, hogy sajnos elég korán bébikompba tettük, így kimaradt a kúszás-mászás, azaz egy nagyon fontos fejlődési szakasza. Ezt nagyon bánjuk, bárcsak tudtuk volna akkor….. Kezdetek, az első diszlexiára utaló jelek az óvodában részletei…