Egri csillagok (kidolgozott olvasónapló)

Gárdonyi Géza: Egri Csillagok

Saját kidolgozott olvasónaplónkat láthatod, amely az olvasónapló egyszerűen bejegyzés alapján készült.

I. rész: Hol terem a magyar vitéz?

 

1.Főbb helyszínek: Keresztesfalva és a közelében lévő erdő, patak. Országút, rabok táborhelye, Balaton környéke, Kishida és Szigetvár.

2. Főbb szereplők: Bornemissza Gergely, Cecey Éva, Cecey Péter, Dobó István, Jumurdzsák, Gábor pap (Somogyi Gábor), Móré László, Török Bálint, Kata asszony, Jancsi és Feri, Margit a parasztlány, Varsányi Imre zarándok, Sárközi a ragyás cigány és felesége Beske, Kocsis Gáspár.

3.Eseményvázlat:

 1. A 7 éves Bornemissza Gergely és az 5 éves Cecey Éva (Vicuska) egy patakban fürdenek, majd egy török janicsár elrabolja a két gyereket.
 2. Keresztesfalván Cecey Péterék és az egész falu a gyerekeket keresi, és amikor megtalálják ruháikat, azt hiszik vízbe fulladtak.
 3. Gergely és Vica Margittal egy szekéren utazik, majd sötétedés után a török karaván letelepedik az erdőbe éjszakára és a raboknak kell vacsorát főzniük.
 4. A rabok vacsoráznak, és a szökésről beszélnek, közben a törökök szétosztják zsákmányaikat, amit elrejtenek. Gergely kifigyeli Jumurdzsákét.
 5. Gergely kihallgatja, hogy a sebhelyes arcú és a janicsár Vicuskáék házának kirablásáról beszélgetnek, majd éjszaka a gyerekek megszöknek Jumurdzsák lovával együtt.
 6. Már éppen feladták a gyerekek keresését, amikor Varsányi a zarándok elmeséli, hogy szerinte a törökök rabolták el Őket, és ekkor megérkeznek a gyerekek.
 7. Cecey örömében fiává fogadja Gergelyt, aki megkapja a török lovát a kincsekkel együtt. A fiú elmeséli, hogy a törökök ki akarják őket rabolni. Dobó elhatározza, hogy vitézt nevel a fiúból, majd Pécsre indul segítségért.
 8. Délelőtt a falu felkészül a támadásra, közben megérkezik Dobó 30 zsoldossal. A törökök is ideérnek és Dobóék eltalálják Jumurdzsákot, de túléli. Móré pedig elmenekül, de a törökök üldözik. Ceceyék megkötözik a törököket.
 9. Dobóék miután megérkeznek Móré Lászlóval és hadizsákmányaikkal újra elindulnak az erdőben maradt rabokért. Sajnos a fiú anyját a törökök megölik.
 10. Dobóék kiszabadítják a rabokat és a zsákmányt szétosztják köztük. Kivéve egy kis piros hüvelyes kardot, az Gergelyé lett. Jumurdzsák sorsát átadják Gábor papnak.
 11. Dobó mellett büszkén lovagol Gergely, amikor 2 előfutár közli, hogy 200 fős török csapat közeledik. Dobó úgy dönt, megtámadja őket, majd figyelmezteti katonáival a rabokat, hogy másfele menjenek.
 12. Gábor pap Jumurdzsák beszélgetéséből kiderül, hogy anyja magyar volt és őt is innen rabolták el kisfiú korában, mint a Pap öccsét. Jumurdzsákot végül az amulettjéért cserébe elengedi Gábor pap.
 13. Gábor pap pont a készülő csata helyszínére ér, amikor megkéri őt Dobó, hogy a fiút vigye magával Török Bálinthoz Szigetvárra nehogy baja essen.
 14. Gergelyék mikor megállnak pihenni, a megszökött Móré László elköti a pap lovát, majd Gábor pap kibontja Jumurdzsák amulettjét.
 15. Hazaérnek a Pap falujába Gergelyék, amit a törökök elpusztítottak, ahol megtalálják a pap édesanyjának holtestét is.
 16. A pap Gergely segítségével 2 napig temetik a falu halottait.
 17. Tovább indulnak, majd elérnek Szigetvárra Török Bálinthoz, aki felajánlja a Gábor papnak legyen a fiúk tanítója.

 

További részeket a címükre kattintva találod: 

II. rész Oda Buda!

II. rész 12-24. fejezet

III. rész 1-6 fejezet

III. rész 7-13. fejezet

IV. rész 1-6. fejezet

IV. rész 7-17. fejezet

V. rész 1-7 fejezet

V.  rész 8-23. fejezet

A blog facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


II. rész: Oda Buda!

Egri Csillagok

1. Helyszín: a Mecsek egyik országútja, Keresztesfalva, a török sereg éjszakai táborhelye, útban Buda fele

Főbb szereplők: Bornemissza Gergely (16 éves), Gábor pap, János a szolga, Tulipán, Tulipánné (Juliska), a török szultán, Jumurdzsák, Hajván

Időpont: 1541. augusztus, 8 évvel az I. rész után

2. Eseményvázlat:

 1. Éjszaka 3 lovas üget az országúton, az egyik Gábor pap, a másik a 16 éves Gergely a harmadik pedig János a szolgájuk. Majd az országút közepén egy gödröt ásnak, amibe egy zsák lőport tesznek, hogy a másnap arra járó török szultánt felrobbantsák.
 2. Amíg várnak a törökökre meglátogatják a nem messze levő Ceceyék házát, akik sajnos Budára költöztek, így csak a mindenes Tulipánt találták otthon. Gergely boldogan mutatja meg a faluját és a házat, ahol felnőtt.
 3. A Cecey házban alszanak, de reggel Gergely nem találja Gábor papot, aki levélben magyarázza el, hogy veszélyes lett volna neki a robbantás, ezért hagyta Őt ott és az amulettet. Tulipán felviszi a sziklához, ahonnan biztonságban megnézhetik a robbantást.
 4. A török sereg elvonul a szikla mellett, akik közt meglepődve látják Jumurdzsákot. Egy cselt eszel ki Tulipán, ha elfognák őket. A merénylet nem sikerül, mert a szultán helyett a janicsár agát robbantották fel.
 5. A robbantás után elfogják Gábor papot, aki alig él és Gergelyéket is, akik előadják a cselüket. Sajnos Tulipánt nem engedik el, hanem felfegyverzik, és Gergely lábára teszik a láncot, akit megnyugtat Tulipán.
 6. Gergely a rabokkal vánszorog és egy török katona megkérdezi, hogy tud-e olvasni. Mivel tud, nem érti, miért nem akar inkább török lenni.
 7. A táborhelyre érve Gergely megpillantja Jumurdzsákot és számon kéri Őt hogyhogy él? Kiderül, hogy elengedte Őt a pap, és azóta is utána és a talizmánja után kutat. Gergely elárulja, hogy a táborban van a merénylő, majd Hajvánnal beszélget.
 8. Hajván írásokat akar elolvastatni Gergellyel, aki meg is teszi, ha hírt hoz Gábor papról, és kiszabadítja, felfegyverzi őt a török, mivel az írások elhozhatják a török szerencséjét. Megegyeznek és Gergely átrajzolja a magyar várak gyenge pontjait.
 9. Gergely amíg Hajvánra vár elalszik és visszaálmodja magát a gyerekkorába, Szigetvárra. Majd megérkezik a török egy álruhával és kiszabadítja Gergelyt, lovat is vesz neki és elmondja, hogy elég rosszul van a pap.
 10. Közben Jumurdzsák Gábor pap sátrában kéri vissza tőle az amulettjét, mert az óta csak balszerencse kíséri őt, de a pap már halott.
 11. Gergely becsapja Hajvánt, akinek azt mondja, hogy a lapok megvédik a testét, ha ott hordja őket hétfelé osztva. Gergely Budára indul, hogy figyelmeztesse Ceceyéket és útközben Tulipánnal találkozik, aki szintén megmenekült, majd elbúcsúznak. Gergely mellett Török Bálint és kísérete vonul el, de a fiú úgy tesz, hogy ne ismerjék meg őt.

3. Török sereg bemutatása: a 4. fejezetben történik. Ebből 3 egység: a gurebák, szilidárok, tatárok.

4. A kijelölt 4. fejezet szereplői: Bornemissza Gergely, Gábor pap és a török sereg.

5. Jumurdzsák apja: Jaja-Oglu Mohamed, a másik fia: Araszlán bég

6. Idézet a szövegből, amiből kiderül nem sikerült a merénylet: „ Az – feleli lekókadó fejjel a diák -, hogy nem a janicsár-aga a szultán!”

7. Török Bálint szerint ”megmenthették volna Magyarországot”, ha sikerül a merénylet, megállíthatták volna végleg a török inváziót.

8. Gergely Budára szeretne eljutni, hogy Ceceyéket figyelmeztesse a török sereg érkezéséről. Ceceytől értesül, hogy mi a helyzet Budán.

9. Gergely Hajván segítségével szabadul ki a török fogságából. Hajván (Marha) a csúfneve az eredeti pedig Hasszán.

10. Szómagyarázat

Kabala: titkos szerencse

Dervis: a szultán előtt keringő lovas

Jatagán: török kard

Tulipán: egy török, aki mindenes

11. Tinódi Lantos Sebestyén az énekmondó, aki a Mohácsi csatáról készült művét mutatja be Török Bálint vendégeként.

 

Folytatás II.rész 12-24.fejezet

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


II. rész 12-24. fejezet

Egri Csillagok

1. Új cím: Gergely és Vicuska egymásra találása

2. Helyszínek: Buda, Szultán tábora

    Főbb szereplők: Gergely, Vica, Gábor pap, Török Bálint, Szultán, Fürjes

 

3. Eseményvázlat:

12. Gergely felér Budára, ahol megkeresi Ceceyéket, akik fensőbbségesen viselkednek vele és nem hiszik, hogy Keresztesfalvára kellene menekülniük. Megtudja, hogy Vicuska már a királyi udvarban szolgál és azért ilyenek a szülei, és fél, hogy így már nem lehet a felesége.

13. Az író elmeséli, hogy a menet, amit látott Gergely az a török táborba tartó tisztelgő látogatás volt, amikor is megdöbbenve látták ott Gábor pap holtestét.

14. Gergely kipiheni a fogság és a szökés izgalmait Ceceyéknél, majd elbúcsúzik tőlük azzal, hogy ő csak a török közeledésének hírét akarta hozni.

15. Ezután elmegy a Budai várhoz és összetalálkozik Martonfalvival, amíg arra vár, hogy idehívja Török Bálintot észreveszi Vicát. Pisszegve odahívja, aki nagyon örül neki és biztosítja róla, hogy Gergely lesz a férje. Megbeszélik, hogy még találkoznak.

16. T. Bálint megérkezik és elmeséli neki a sikertelen robbantást, amit ő is sajnál. A Királyné fogadja Ali agát, aki meghívja kisfiát a szultán táborába.

17. T. Bálint délután elmegy a palotába és közli, hogy nem bízik a szultánba, ezért nem marad tovább Budán és azt javasolja, ne vigyék hozzá a gyermeket.

18. Amíg ismét Török Bálintra vár Gergely megint összetalálkozik Vicával, zavarban vannak, s végül az első csókkal válnak el egymástól.

19. A nemesség úgy dönt, hogy nem lehet a szultán kérését megtagadni, így a királyné sírva kéri meg T. Bálintot, hogy kísérje el a fiát és megteszi.

20. A szultán örömmel fogadja a kis királyt. T. Bálint visszaküldi Gergelyt a királlyal együtt, amíg ők ottmaradnak vendégségben.

21. Gergely visszaindul a várba, az éjféli párbajra, de janicsárokkal van teli, egyikük nem akarja beengedni a házba, ezért leszúrja, majd Zoltayékkal együtt elmenekül.

22. A török csel sikerül és Buda török kézre kerül. Ali aga ultimátumot ad a királynénak, akiket Lippára költöztet. Török Bálint nem tér vissza a táborból.

23. A királyi udvar elindul Lippára, ezért Éva könnyes búcsút vesz Gergelytől. Utána Gergely kérdőre vonja Fürjest miért hagyta őt cserben.

24. Tíz nap múlva a szultán is útra kelt, és Török Bálintot rabláncon vitte magával.

 

4.Gergely és Vicuska:

1. Egymásra találás 2. Szerelmes csók 3. Könnyes búcsú

5. Cecey család viszonya Gergőhöz: fensőbbséges, mivel a lányuk már a királyi udvarban szolgál

 

6.Gergely új barátainak bemutatása:

Zoltay István: valós történelmi személy, királyi főhadnagy. Később ott van Eger ostrománál is, különös ismertetőjegye, hogy mindig káromkodva harcol.

Mekcsey Zoltán: főszereplő, valós történelmi személy, Gergely társa a konstantinápolyi kalandban. Dobó helyettese a vár védelmében

Fürjes Ádám: kitalált személy, aki hűtlenül cserbenhagyja Gergelyt, amikor rátámad egy török.

 

7. Bemutatás:

Fráter György (1482-1551): az erdélyi fejedelemség megszervezője, esztergomi érsek és bíboros volt, aki miután lemondatta a királyné fiát, János Zsigmondot a trónról – amit igazából ő vezetett – I. Ferdinánd király meggyilkoltatta.

Werbőczi István (1458-1541): jogtudós, királyi ítélőmester és személynök, majd Magyarország nádora. Később a szultán kinevezte a keresztények bírájává, majd a tiszteletére rendezett lakomán 83 éves korában megmérgezte.

Török Bálint(1502-1550): magyar főnemes, hadvezér, művészetet pártoló főúr, nándorfehérvári bán már 19 évesen. Kiváló hadvezér volt, ezért János király örökös grófsággal, hatalmas uradalommal ajándékozta meg, így ő lett a leggazdagabb földbirtokos. Mikor elkísérte a királyné kérésére a fiát a szultánhoz, aki utána valóban magával vitte 1540-ben és a Héttorony fogságába halt meg.

 

Folytatás III. rész 1-6 fejezet.

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. rész 1-6 fejezet

Egri Csillagok

1. Új cím: Gergely és Vicuska egymásra találása

2.Helyszínek: Berettyó partja, Konstantinápoly (Héttoronyban), Debrecen, Gyalu vára, drinápolyi országút és a mellette levő karavánszeráj, Hunyad vára

Szereplők: Dobó István, Mekcsey István, Fürjes Ádám, Cecey Péter és felesége, Török Bálint és két fia, Maylád István, Bornemissza Gergely, Cecey Éva, Matyi a szolga, Altin aga, Jumurdzsák

3. Eseményvázlat:

 1. Dobó István itatta csapatával lovait és látja a vérző Mekcseyt, aki Ceceyék segítségére sietett, amikor a törökök megtámadták útban Vicuska és Fürjes esküvőjére. Mivel Mekcsey Gergelyért megy, hogy elvigye a hadába, elkíséri a házaspárt.
 2. Megtudjuk, hogy nézz ki a Héttorony és miket őriznek benne, köztük Török Bálint és Maylád István rabokat, akik nem tudják, miért vannak itt.
 3. Mekcseytől Gergely megtudja, hogy Vicuska férjhez megy, és megfogadja, megöli Fürjest. Közben azt beszélgetik, hogy ki kéne szabadítani Török Bálintot és fia, Jancsi is velük akar menni.
 4. Gergelyék elmennek Vicuska esküvőjére, hogy kiderítsék, hogy szereti-e, de kiderül, hogy a királyné akarja férjhez adni. Gergely és az öreg Cecey összevitatkoznak Vicuson és elkéri az aranyait tőle, majd csellel megszökteti Vicust.
 5. Gergelyék álruhában elindulnak Konstantinápolyba. Útközben meg akarnak szállni, de Altin aga és emberei lefoglalták a fogadót. A szállásért cserébe a lovaikat kérik. Éjjel meg akarnak szökni Gergelyék, de a törökök észreveszik és üldözik őket, mikor is egy felrobbantott szekérrel lerázzák őket.
 6. Tovább menekülnek öten, majd megállnak pihenni, ahol Éva elmondja Gergelynek, hogy csak azt sajnálja, hogy nem házasodtak össze, mert ez így erkölcstelen. Hunyad várában Jancsinál a plébános hivatalosan is összeadja őket, és utána beavatják Évát a terveikbe.

4. Hány év telt el az előző rész óta?  Az előző rész óta 2 év telt el.

5. Török Bálint raboskodása:

Mit őriznek a Jedikulában? A Jedulikában a szultán minden kincsét, fegyvereit, okiratait és könyveit, illetve a fejedelmi rabokat őrzik.

Miért vetette börtönbe a szultán? Sohasem tudta meg, hogy miért.

Milyen esélyei vannak a szabadulásra? Szinte semmi esélye a szabadulásra.

Hogyan viseli helyzetét? Nehezen viseli helyzetét, nagyon hazavágyik.

 

6. Példák:

Előrelátóak voltak: mert álruhát öltöttek és a lovak cseréjével haladékot kaptak másnapig.

Hibát követtek el: mert a törökök közelében tanácskoztak.

 

7. Azonosítás:

deli: lovas török katona

Dervis: a szultán előtt keringő lovas

Gyehenna: pokol

Csutora: kulacs

Göböly: ökör (nyársonsült)

Szeráj: fogadó

Karavánszeráj: pihenő a karavánoknak

Pápista: katolikus vallású

Lutheránus: protestáns vallású

 

8. Kifejezés – szereplő neve:

Igaz barátság: Mekcsey István

Anyámasszony: Fürjes Ádám

Kitartás: Gergely

Érdek: Jumurdzsák

Hazafi: Török Bálint

Hűség: Éva

Előrelátás: Gergely

Rangkórság: Cecey Péter

Kapzsiság: Altin aga

 

Folytatás III. rész 7-13. fejezet

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

 

 

 


III. rész 7-13. fejezet

Egri Csillagok

1. Cím adása: Török Bálint szabadítási kísérlete, Olasz énekesek a Héttoronyban

2. Helyszínek – szereplői:

Cigányok tábora: Cigány Vajda és a lánya Cserhán, Sárközi, Gergely, Éva, Mekcsey, Török János, Cserhán

Konstantinápoly: Jumurdzsák, Altin aga, Gergely, Éva, Mekcsey, Cserhán, Török János

Héttorony: Török Bálint, Maylád István, Móré László és fiai, Török szultán, a törökök hercegprímása (Sejk-ül-iszlám)

Milciádész kocsmája: az örmény fogadós, Izmail bég, Gergely

Mohács: Veli bég, a rókaszemű török katona, Manda bég (Hajván)

3. Eseményvázlat:

7. Gergelyék menekülés közben beérnek egy cigány táborba, ahonnan egy vezetőt bérelnek, éppen Sárközit. Gergely elárulja Ő mentette meg és a cigány megígéri, hogy segít. Konstantinápolyba belefutnak egy körmenetbe, amivel be is jutnak a városba, ahol Gergő meglátja, hogy Altin aga és Jumurdzsák figyeli.

8. A Héttoronyba új rabok érkeznek, de sajnos Török Bálint ellensége Móré Lászlóék, ezért nagyon nem örülnek nekik. Később a szultán felajánlja Bálintnak, hogy Buda helytartója legyen, ha áttér az iszlám vallásra, amit büszkén elutasít.

9. Török szultán hercegprímást küld Török Bálintnak, hátha sikerül áttérítenie, de nem jár sikerrel.

10. Gergelyék menekülnek Jumurdzsákék elöl. Céljuk, hogy leérjenek a Héttorony melletti partra, s ott csónakba szálnak, de a törökök utolérik őket. A törökök csónakját felrobbantják és így megmenekülnek.

11. Öt olasz énekes kér bebocsájtást egy rabhoz, s mivel cserébe egy aranytálat hoztak Veli bégnek megengedi. Gergelyék így találkozhatnak a rabláncra vert Török Bálinttal, Jancsi sírva borul apjára.

12. A Veli bég menlevelet ír Gergőéknek, akik így simán kijuthatnak, előbb meg próbálják utoljára kiszabadítani Török Bálintot, de sajnos nem sikerül és közben a törökök elfogják Sárközit és Cserhánt.

13. Gergelyék elindulnak Veli béggel vissza Magyarországra, de amikor Mohácsnál megpihennek Hajván megismeri Gergelyt. Hajván meggyőzi a béget, hogy az olaszok kémek, de mielött sikerülne neki Gergőék megszöknek.

 

4. Cigányok jellemzése: segítőkészek, szavahihetőek, bátrak, önfeláldozóak

 

5. Török Bálint kiszabadítási terve:

a) A szöktetéshez szövetségest kell találni, máshogy nem sikerülhet.

b) A szövetségesnek pénztelen, elégedetlen embernek kell lennie, mert akkor lefizethető.

c) Négyszemközt kell vele találkozniuk, hogy mások ne tudják meg.

d) A szöktetés végül nem sikerülhetett, mert a szövetséges beárulta őket.

6. A szöktetés idejére hőseink olasz énekeseknek öltöztek

 

7. Szökés tervezett útvonala:

Cigány vezetővel Stambulba – Jedlik parti fogadó – csónakkal a Héttoronyba

 

8. Konstantinápoly, Bizánc, Isztambul a Római (bizánc, oszmán) birodalom fővárosai voltak.

 

Folytatás IV. rész 1-6. fejezet

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


IV. rész 1-6. fejezet

Egri Csillagok

1. Új cím adása: Soprontól Egerig

2. Időpont: Az előző rész óta 9 év telt el.

    Főbb szereplők: Éva, Gergely, fiúk Jancsi, Balogh Tamás, Miklós diák, Dobó, Mekcsey,        Bálint pap, Sárközi, Jumurdzsák

3. Eseményvázlat:

 1. Éva soproni házukban vendégüknek Miklós diáknak válogat Gergely ruhái közül, amikor Hajván egyik papírját megtalálja és rájönnek, hogy Eger vár tervrajza van rajta. Balogh Tamás Gergelyt keresi egy köves gyűrű megvételével, amiről megtudja, hogy Gergely magával vitt. Éváék fia Jancsi elmegy a diákkal a vásárba, de Balogh Tamás, aki maga Jumurdzsák elrabolja.
 2. Gergely 250 emberével Egerbe tart, amikor találkozik Sárközivel, a cigánnyal, aki velük tart. Dobó alig ismeri meg, de örül neki, majd találkoznak Mekcseyvel és Bálint pappal. Megismerkednek Sukán bácsival, Pető Gáspárral, Fügedy Jánossal és Hegedűs Istvánnal.
 3. Bakocsay egy török fejével a kezében hírül hozza a törökök jövetelét, majd egy paraszt levelet is hoz tőlük, melyben Ahmed pasa felszólítja, az egrieket adják át a várat, cserébe nem bántja őket. Dobó összegyűri a levelet, a parasztot tömlöcbe záratja érte.
 4. Dobó összehívatja a tiszteket a palotába, majd összesítik mennyi embert küldtek a városok (1900-at), s hogy milyen és mennyi fegyverük van. Ezután megesketi embereit, hogy soha nem adják meg magukat. Balogh Balázs apródját hazaküldi, mivel túl fiatal.
 5. 1552. szeptember 9-én Dobó vacsorát ad főbb embereinek. Köszöntők hangzanak el és megtudhatjuk, hogy Török Bálint meghalt a börtönbe, s nem sokkal elötte felesége is. Gergely pár társával arra kéri Dobót had lepjék meg a török előörsöt éjszaka, amibe beleegyezik és ad 100 embert.
 6. Gergelyék megközelítik a török tábort, egy közkatona leszúrja az őrt, majd rátámadnak a törökökre, akik menekülnek, teljes a káosz. Végül hatalmas zsákmánnyal és egy fogollyal térnek vissza, aki nem más mint a kémük. Varsányi Imre alaposan beszámol a török seregről.

 

4. Jumurdzsák feltűnése foglalja keretbe a kijelölt részt, aki mindenáron vissza akarja szerezni amulettjét, a pecsétes gyűrűt, hogy visszaadja a szerencséjét.

5. Korábbi szereplők, akikkel már találkoztam korábban:

Cecey Éva, Bornemissza Gergely, Dobó István, Mekcsey István, Sárközi, Hajván, Jumurdzsák, Bálint pap

6. Eger védői esküt tesznek, hogy: soha nem adják meg magukat a töröknek, mely azért fontos, hogy mindenki tudja a végsőkig kell harcolnia.

7. A várvédők abban bíznak, hogy: a király küld segítséget, és leleményességükben, amivel kicselezhetik a törököket.

 

Folytatás IV. rész 7-17. fejezet

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


IV. rész 7-17. fejezet

Egri csillagok

1. Új szereplők: Kis török gyermek, Bódogfalvi, Kocsis Gáspár fia, András deák, Baloghné,        Dzsekidzs, Vas Miklós, Varsányi Imre, Nagy Lukács, Balázs apród, Bolyki Tamás

2. Eseményvázlat:

7. A vár piacterén megkezdik az éjszakai portya zsákmányának árverezését, ahol egy lelakatolt ládában egy török kisgyereket találnak, akit a sütőasszonyok elrejtenek. Az éjszakai harc után Gergely lemegy fürdeni a folyóhoz, ahol összetalálkozik Kocsis Gáspár fiával, aki Margitot vette el feleségül, megörül nekik.

8. Gárdonyi leírja, ahogy a hatalmas török sereg lassan közeledik a várhoz, a tisztek pedig az egyik bástyáról figyelik.

9. A várba folyamatosan érkeznek magyarok, ki harcolni, ki menekül a török elöl. András deák a harangot hozza, Baloghné a fiát keresi, de kint reked Nagy Lukács seregével és 200 török üldözőbe is veszi, akik már körbefogták a várat.

10. A törökök rendezkednek a vár körül, de túl messze állítják fel az ágyúikat, ezért el sem érik a golyók a várat.

11. Másnap kétszer annyi ágyút hoznak, fele közelségben, most löveti szét Dobó őket. Éjjel Gergely kicsap a törökre és komoly zsákmányt szerez, majd másnap már földdel teli kasokkal védik ágyúikat és egész nap tüzelnek. Éjjel kőművesek javítják a falat.

12. A törökök elfoglalják Eger városát, de éjjel Gergely lecsap rájuk. Dzsekidzs kurd foglyot kivallatják a török seregről. Egy török nő jelenik meg, a kisfiú anyja és megengedik, hogy kiszóljon neki, hogy a harc végén a magyar rabbal kicserélhetik őt. Jumurdzsák bekiabál, hogy nála van a fia, de Gergely nem hiszi el. Varsányi, a kém bekéredzkedik a várba, közli, hogy másnap mindenfelől lőni fognak a törökök, ezért Dobó levelet küldet vele Szarvaskőre.

13. Reggel megdördül az összes török ágyú, Szelim a leesett golyókkal játszik ezért Gergely biztonságos helyre viszi. Éjszaka ismét javítják a lyukakat, közben meghozzák a király válaszát, aki sajnos nem fog segíteni.

14. A következő 10 napban a törökök folyamatosan lőnek, a végén már nem tudnak minden rést betömni. Újabb levél érkezik a töröktől, de tűzre dobják, de egy sort mégis meglát Gergely, amire Dobó válaszul egy fekete koporsót rakat ki a várfalra.

15. Már komolyan szétlőtték a várat, nagy szakadékok tátongnak a falakon. Dobó arra következtet, hogy másnap a törökök rárontanak a falakra. Éjszaka Nagy Lukács maradék embereivel beverekszi magát a várba, a sor végén Balázs apróddal.

16. Dobó éjjel akit csak tud aludni küld, csak a kőművesek dolgoznak Bolyki hadnagy vezetésével, akit az éjjel lelőnek. Dobó szomorúan értesül róla, aggódik a másnap miatt, majd egy ágyú mellett elalszik.

17. Másnap megkezdődik az ostrom, törökök özönlenek a falakra, s a védők elkeseredetten harcolnak. Egy török majdnem kitűzi a zászlót, de a kezével együtt levágja Komlósi Antal. Majd a magyar zászlót egy golyó üti le a helyéről, de Török László elkapja. Aztán a Templombástyát elfoglalják, de Dobó ágyúval derékba löveti, ami maga alá temeti a janicsárokat. Sok a sérült, köztük András deák, egri bíró is.

 

3. Dobó István a várkapitány: egy szőke dalia, akinek rendíthetetlen a hite, miszerint meg tudják védeni a várat. Jó döntést hozott, amikor megvárta, hogy közelebb hozzák a törökök az ágyúikat, s amikor a templombástyát derékba lövette.

4. „Többet ésszel, mint erővel” Pl. a 4. pontban leírt jó döntései Dobónak, illetve a kém, akitől információt szereznek.

5. Ellenük – Mellettük:

Tízszeres túlerő – Cseles észjárásúak

Kevés fegyver – Hitük a győzelemben

Kevés ember – Elszántságuk

Király nem segít – Ügyes harcosok

 

6. Jelképek a műben:

Kard: jelképezi, hogy készek a harcra

Zászló: jelképezi, hogy kié a vár

Koporsó: jelképezi, hogy az illető meg fog halni

 

Folytatás V. rész 1-7 fejezet

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


V. rész 1-7 fejezet

Egri csillagok

1. Új cím: Alagút története

2. Negatív és pozitív szereplő: Évát emelném ki, aki bátor és okos, mint a férje, és        Hegedűst, mert hitvány áruló.

3. Eseményvázlat:

 1. Éva és Miklós diák álruhában Szarvaskőn ebédelnek Szalkay Balázsnál, aki felismeri Évát és segít nekik.
 2. Elérnek Éváék a malomkőhöz, ami alatt az alagút van, éjszaka elindulnak benne, majd mivel be van omolva ásni kezdenek.
 3. Az 1. ostrom után mindkét fél pihen. Este Hegedűs szavaiból kiderül, hogy nem hisz a győzelemben. A török bekiabálásra dobszó a válasz. Paksy hadnagy kicsap a törökökre, de rosszul sül el.
 4. Hegedűs és Gergely összevesznek a török bekiabálásán, ezért Dobó a vár legtávolabbi pontjára osztja be őket.
 5. Dobó tálba vizet, dobra borsót tetet a falhoz, hogy ha rezeg tudja a törökök aknát ásnak. Gergő elmondja Dobónak, hogy mit kiabálnak be a fiáról, ezért odahívatják a kurd rabot és elküldetik a fiúért, a gyűrűért cserébe. Hegedűs fellázítja a kassai katonákat.
 6. Hegedűs előáll egy hazugsággal a lázadásról, ezért Dobó figyelteti őt. A törökök nappal eltávolodtak a faltól, de éjszaka az áruló Hegedűs beengedte őket, de rajta kapnak.
 7. A tisztek megtárgyalják Hegedűs ügyét, majd felakasztják, 3 kassainak pedig levágják a fülét. Török tanútól megtudja Dobó, hogy Gergő fia elszökött, majd ledobják Juszufut a várfalról.

 

4. Szereplők, sorsok, jellemek:

a.) Éva: bátor, mert a törökök közé merészkedik és eszes, mert álruhában teszi.

b.) Sárközi: a cigány, egy jóindulatú, becsületes, kissé gyáva, amit származása miatt nem is gondolnánk.

c.) Hegedűs: nem a hazájáért harcol, hanem a zsoldért, mivel ezt nem kap, csak a törököktől, ezért lesz áruló.

d.) Dobó azért ügyel, hogy szabályos ítélkezés legyen, hogy további lázadás ne törjön ki és intő példa legyen.

e.) Dobó, azért bocsátkozik alkuba a törökkel, hogy megmentse Gergő fiát, ezért nem ítélhető el.

 

Folytatás V. rész 8-23 fejezet

 

Vissza az olvasónapló elejére.

További segédanyagokat itt találsz.

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.