Egy új fejlesztőkereső oldal

Gyermekfejlesztes.hu

A Gyermekfejlesztes.hu oldalát szeretném ajánlani:

 • azoknak, akik gyermekének fejlesztésre vagy speciális terápiára van szüksége, és ehhez egy hiteles keresőre.
 • Akiknek fontos, hogy az oldalon csak olyan szakemberek kerüljenek fel, akik tudják igazolni végzettségeiket.
 • Akik segítséget szeretnének kapni  a megfelelő terápia és szakember kiválasztásához.
 • Őket segíti a helyszíni kereső és a szülők fóruma, ahol az érintett terapeuták megválaszolják az ezzel kapcsolatos kérdéseiteket

Egy új fejlesztőkereső oldal részletei…


Végre lehet jóga a testnevelés órákon

A tavaly tavasszal, társadalmi ellenállás hatására megbukott Diákrelax program jelen állás szerint új köntösben tér vissza a tornatermekbe. A gyerekek az új testnevelési stratégia keretében sajátíthatják el a jóga, a relaxáció és a meditálás mozgáskultúráját. Minden részletet megtudhatsz ebből a cikkből.

Személy szerint nagyon örülök a stresszkezelés eme formájának, illetve mozgásfejlesztő, tartásjavító gyakorlatoknak melyek a sokat ülő, az oktatásban elég sok versenyhelyzetnek, azaz stressznek kitevő gyermekeken sokat segíthet. Nem beszélve a kis helyigényről, mely sok iskolában különösen előnyös.

 

 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Gyógypedagógiai lovaglás

Forrás: pixabay

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás (lovastorna) célja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, részképesség problémákkal küzdő látás-, és hallássérült, (esetenként mozgássérült), magatartászavaros, hyperaktív, valamint beszéd problémákkal küzdő, esetleg inadaptált (alkalmazkodási képesség zavarával küzdő) gyerekek és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése egyénileg, vagy csoportosan a ló a lovaglás, a lovardai tevékenységek és környezet által.

A lovaglási helyzetek összetettsége rendkívüli és hatékony lehetőségeket jelent önálló terápiaként ill. egyéb terápiák kiegészítéseként.

Konkrét célok, feladatok:

Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát (megfelelő) mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem- ritmusérzék fejlesztése. Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.

 • A megelőzés, a gyógyítás, a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása.
 • A legkülönfélébb hátrányok csökkentése, kompenzációja
 • A sérült, vagy nem megfelelően fejlett pszichés funkciók (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejlesztése.
 • A szocializáció elősegítése, a társadalomba való beilleszkedés hatékonyabbá tétele
 • Az állattal, a társakkal, a környezettel való kapcsolatteremtés képességének. fejlesztése
 • A kommunikációs készségek fejlesztések
 • Szenzoros integráció tréningje
 • A testtudat és a térérzékelés fejlesztése
 • A tér és időbeli tájékozódás fejlesztése
 • Önállóságra való nevelés
 • Fegyelem, kitartás céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítása
 • A bátorság, a gyorsaság, az ügyesség, az erőnlét növelése
 • Segítségadás, önzetlenség, a szeretet, a tapintat megtapasztalása
 • Sikerélmények elérése, örömszerzés
 • A szabadidő kellemes és hasznos eltöltése
 • Új ismeretek szerzése a lóról, a ló környezetéről, életmódjáról, gondozási körülményeiről
 • Személyiség fejlesztése, önmaguk megismerése

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás (lovastorna) számos olyan elemeket tartalmaz, mely lehetővé teszi a „lovasok” komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ.

Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás és kommunikáció fejlesztése

 • A lovagoltatás során a különböző érzékszervek, analizátorok a külső és belső érzékelés állandó, folyamatosan változó hatások alatt állnak. Az állandó ritmusos mozgás hatást gyakorol a taktilis (tapintási), kinesztetikus (mozgás) érzékelés alakulására, fejlődésére. A játékok, gyakorlatok során vizuális és akusztikus észlelésük, érzékelésük differenciáltabbá tehető. A komplex feladatok lépéseinek helyes sorrendjének megtanulása a szerialitás, gyakorlása révén fejleszthető.
 • A lovagolással összefüggő új térátélés élménye, valamint a mozgó lóhoz való folyamatos alkalmazkodás segíti a pszichés és kognitív funkciókban károsodott gyerekek figyelmének fejlődését, általuk fokozható a figyelmük tartóssága, terjedelme. A lovaglás során végzett gyakorlatok fejlesztik megfigyelő képességüket, növelik emlékezeti teljesítményeiket.
 • Maga a lovaglási helyzet megkívánja a lovastól, hogy a ló mozgása közben cselekedjen, és ehhez képest gondolkodjon is. A lovaglás során megvalósuló folyamatos mozgás cselekvésvezérléshez igazodó gondolkodási reakciót igényel.
 • A gondolkodási reakció gyorsasága befolyásolható a ló jármódjának, mozgásgyorsaságának, a lovaglási területnek – valamint az ehhez kapcsolt cselekvéseknek együttes – megváltoztatásával. Az önálló lovaglási helyzetek az analógiás és a problémamegoldó gondolkodást egyaránt fejlesztik.
 • A gondolkodással szoros összefüggésben van a beszéd. A lovaglás nagyon jó lehetőséget kínál a kommunikáció fejlesztésére is. A szóbeli utasítások, a bemutatással egybekötött magyarázatok a beszéd megértést, a passzív és az aktív szókincs gyarapodását egyaránt segítik. A gyerekek gyakran szavakkal is kísérik a gyakorlatokat ez lehetővé teszi a feladatok könnyebb bevésését, elősegíti a beszédkésztetést, a beszédkedvet. A lovon ülve egyébként is sokkal oldottabbak, közlékenyebbek, szeretnek beszélni a lóhoz. Emellett a foglalkozás vezetőjével, a segítőkkel és a társakkal is kommunikálni kell. Különösen az autista, vagy autisztikus személyiségvonásokkal rendelkező gyerekek esetében van fontos szerepe a kommunikáció fejlesztésének. Ezt még elősegítik kis dalok, vagy mondókák ill. a zenével kísért, vagy zenére történő lovaglás is.
 • A terápiás foglalkozások során lehetőség van új ismeretek szerzésére a ló tartásával, gondozásával, ápolásával kapcsolatban (szerszámozása, felépítése, testrészei, táplálkozása, patkolása)

Motoros és orientációs képességek fejlesztése

 • A lovaglás körülményeinél fogva alkalmas a korábban elsajátított mozgássémák javítására, finomítására valamint az új helyzethez igazodó mozgások megtanítására.
 • Mindez nagyfokú figyelmet és koncentrációt igényel a lovasoktól. Önmagában már a ló mozgása is hat a lovas mozdulataira. A lovaglás fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket, téri orientációt. A lovon való helyes ülés kialakítása csökkenti a sérült lovasok tartáshibáit.
 • A játékos gyakorlatok és feladatok segítik nagy- és finommozgásaik összerendezettségét. A ló ritmusos mozgása, a zenével kísért lovaglás fejleszti a ritmusérzékét.

A motoros és orientációs képességek fejlesztésének területei:

 1. Testkép, testfogalom kialakítása
 2. Egyensúly érzékelés fejlesztése
 3. Téri tájékozódás fejlesztése
 4. Mozgáskoordináció fejlesztése: a két testfél mozgásának összehangolása, illetve nagy és finommozgások összerendezése

Érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolása

 • A lovagoltatás során a résztvevőknek sok lehetőségük van a különféle érzelmeik kinyilvánítására. Ebben természetesen vannak magukkal hozott pozitív és negatív elemek. Célunk lehet az utóbbiak lehetőség szerinti megváltoztatása és a pozitív érzelmek megerősítése.
 • A lovaglás sikeres megvalósításához kapcsolódó követelmény az akarati tulajdonságok kialakítása, formálása. Bátorság, kitartás, céltudatosság és helyes önértékelés nélkül nincs mérhető eredmény. Ezek a tulajdonságok ugyanakkor szorosan összefüggnek a cselekvéssel és annak eredményességével. Egy-egy feladat sikeres végrehajtása a gyerekeket örömmel tölti el.
 • A terápiás gyógylovaglás során számos dicséretet, pozitív megerősítést kapnak. Mindez fokozza önbizalmukat, segíti a pozitív önértékelés és énkép kialakulását. A lovaglás hatására a gyerekek magatartása és személyisége pozitívan változik. Maga a lovaglási helyzet, a lóval való foglalkozás, a ló gondozása lehetővé teszi a feszültségek, a szorongás oldását, a szeretet kimutatását, a felelősség kialakulását egy másik élőlény iránt. A lovaglás során a gyerekeknek meg kell tanulniuk bizonyos biztonsági és egyéb szabályokat, valamint ezek betartását is. Meg kell tanulniuk a különböző helyzetekhez alkalmazkodni, a körülményeknek megfelelően adekvátan viselkedni, cselekedni. Ezáltal fokozható kitartásuk, feladat- és szabálytudatuk.
 • A lóval való közös munka olyan motiváló erő, hogy gyakran a foglalkozások során nincs is szükség más motiváló tényezőre, sőt gyakran ez a hatása kihasználható a gyerekek életének egyéb területein is. Az érzelmi nevelésre és a magatartási zavarok csökkentésére a terapeuta egyéni példaadása által is lehetőség van.

Szocializáció elősegítése

 • A lovaglás elképzelhetetlen a másik fél figyelembevétele nélkül. Legyen szó akár a lóról, akár a többi társról, vagy a lovardai környezet egyéb szereplőiről.
 • A lovaglási környezet sok olyan elemet tartalmaz követelményeiben, amelyek a szocializálódást spontán, vagy szervezett módon segítik elő. Értékes segítséget jelenthet ebben a tekintetben a lóval, lovaglással való érzelmi motiváltság. A foglalkozások során a gyerekek megtanulnak együttműködni egymással, segíteni a társaknak.
 • A lovaglás fejleszti az önállóságot, az aktivitást, a foglalkozásokon alkalmazott játékok fokozzák a találékonyságot, a problémamegoldást. A lovardai környezet gazdag ingerforrást nyújt a gyerekeknek, rengeteg élményszerzési lehetőséget biztosít számukra.

Forrás: Bozori Gabriella: Lovasterápia – Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témaköréből (Polu-Press Kft. Székesfehérvár 2002)

Terápiás- és gyógypedagógiai lovagló helyek listáját itt tekintheted meg.

Lovaglással kapcsolatos cikkeket még a címre kattintva olvashatsz:

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


TSMT helyek, elérhetőségei

Forrás: pixabay

TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréningről) bővebben itt olvashatsz.

Számos fejlesztőhely található, melyek akár a lakóhelyhez közel is megtalálhatóak, de többségük alapítványi vagy más vállalkozási formában működik, ezért fizetni kell a foglalkozásokért, ezért érdemes először az alapítványokat megkeresni.

Elérhetőségeket a címre klikkelve találod meg!  TSMT helyek, elérhetőségei részletei…


TSMT, az okosító torna

TSMT – tervezett szenzomotoros tréning, egy mozgásterápia, melyet okosító tornának is neveznek, hiszen ép intellektus mellett segít a részképességek fejlesztésében, így komoly segítséget jelent a tanulási problémákkal küzdő gyerekek számára, mert a szocializációjukat is fejleszti.

Az edzéselméleti ismeretek segítségével kialakított gyakorlatsorok tematikus fejlesztési lehetőséget nyújtanak több korosztály számára. A tréning ajánlott Ayres-terápia után vagy annak kiegészítésére. Ha szeretnél még többet megtudni a terápiáról itt megteheted.

TSMT torna helyeket és elérhetőségeit itt találsz.

Következő mozgás fejlesztési formáról itt olvashatsz.

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

 


Keresztbelendítés

Kép forrása: Ann Holdway A kineziológia alapjai

 

 

Hogyan és miért tud segíteni a keresztbelendítés a diszlexia, diszgráfia, vagy egyéb más tanulási problémák esetén az ebből a cikkből kiderül.

Következő mozgás fejlesztési formáról itt olvashatsz.

 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Állapotok, amik kizárják a lovasterápiát

Forrás: pixabay

Annak ellenére, hogy a lovasterápia egy valóban rendkívüli, egyedülálló hatékonyságú és meglehetősen széles körben alkalmazható kiegészítő terápiás eljárás, vannak olyan állapotok, amelyek kizárják a lóra ülés, illetőleg a lovon végzendő munka lehetőségét.

Ezek közül a legfontosabbak ebben a cikkben kerülnek felsorolásra.

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Terápiás lovaglás

horse-175189_640Az élet egyetlen olyan pillanata sem kárba veszett idő, amit nyeregben töltünk. Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember bensőjének”  Winston Churchill

Megismerkedtünk Vidámmal, a haflingi terápiás lóval

Az iskolával együtt elkezdődött a terápiás lovaglás, amit annyira vártunk. Mint kiderült a lovasoktatónk gyógypedagógus is egyben. Először megismerkedtünk a lovardával és a környezetével, majd a lóval kellett megbarátkozni, amihez egy répa és egy alma sokat segített. Vidám a dél-tiroli hegyekből származó hafling-i fajtájú kis termetű ló, nagyon barátságos és nyugodt állat. Terápiás lovaglás részletei…


Bébikomp és társai, azaz a mozgásfejlődés akadályozása

Bébikomp
Forrás: pixabay

Bébikomp és társai …..

Gyakori hibák, amit a legtöbb szülő elkövet, és ennek sajnos következményei lehetnek, mint pl. a diszlexia.

Például: Ha egy még ülni nem tudó gyermeket ültetünk, vagy belerakjuk egy „bébikompba”, ahelyett biztosítanánk számára a lehetőséget, hogy tökéletesítse „tudását” – azaz forogjon, kússzon, másszon, stb.- akkor megfosztjuk a szabad választás lehetőségétől, ráerőltetjük a saját akaratunkat. Mert ugyan mit tud tenni a baba, ha már nem érzi jól magát abban a bébikompban? Semmit. Sírással jelezhet, hogy mentsük meg… Nem tanulja meg, hogy ő ÖNÁLLÓAN mire is képes, nem érzi majd magát kompetensnek és végeredményben mindig arra vár majd, hogy mások megoldják helyette a problémákat… Arról nem is beszélve, hogy a bébikomp a mozgásfejlődését nem segíti, sőt károsan befolyásolhatja.

Mit tehetünk, hogy gyermekünk mozgása természetesen fejlődjön, az ebből a cikkből kiderül.

 

További mozgás fejlesztési formákról itt olvashatsz.

 

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!