Az SNI tanulók távtanítását is segíti a nyilvánossá tett eDia rendszer

Forrás: pixabay

Digitálisan alkalmazható segítség SNI tanulók távtanításához

“A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli oktatási helyzetben különös figyelmet kell fordítani azokra az SNI gyerekre, tanulókra, családokra, akiknek az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség szempontjai tekintetében többlettámogatásra van szükségük.

A távtanítás ismeretlen gyakorlatában nagyon sok digitálisan alkalmazható lehetőség bukkan fel, ezért célunk, hogy útjelzőket adjunk a szakembereknek az SNI tanulók fejlesztése nézőpontjából is hasznos alkalmazások, rendszerek kiválasztásához.

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ az alábbi cikkben szereplő ajánlásaival szeretne hozzájárulni, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, köztük az SNI tanulók digitális oktatására is alkalmas rendszerekre, platformokra, alkalmazásokra hívja fel a pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok figyelmét.”

Tovább a cikkre….

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Forrás: A sajátos nevelési igényű tanulók távtanítását is segíti a nyilvánossá tett eDia rendszer – Digitális Pedagógiai Módszertani Központ


Speciális Szakiskolák SNI-seknek

speciális szakiskolák sni-seknekMit érdemes tudni az SNI-s tanulók képzéséről?

 • Az SNI tanulók (sajátos nevelési igényű) az általános iskola sikeres elvégzése után középfokú iskolákba jelentkezhetnek.
 • A tankötelezettség az SNI tanulóknak is a 16. életév betöltésének napjáig tart, de a sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti.


Hol tanulhatnak szakmát az SNI-s tanulók?

A tanulásban akadályozott tanulók szakképzésbe történő bekapcsolódása 2013 szeptemberétől többfajta módon lehetséges.
Speciális Szakiskolák SNI-seknek részletei…


Hova fordulj segítségért, ha SNI gyermeked jogai sérültek?

SNI jogai
Forrás: pixabay

Sajátos nevelési igényű tanulók, és szüleik a közoktatás talán legkiszolgáltatottabb szereplői. A szülők kiszolgáltatottságának forrása gyakran az információk hiánya, és az a tény, hogy mivel gyermekük tőlük is különbözik, a neveléshez segítségre van szükségük.

 

Kinek mit jelent a sajátos nevelési igény elfogadása?

 • Azon személyek számára, akik a közoktatásban feladatot látnak el, a tanuló tanulási képességének korlátozottsága egyszerű tény, amelyet munkájuk során figyelembe kell venniük.
 • Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a szülő számára a gyermek csökkent képessége feldolgozandó probléma. Nem hibáztatható egy szülő sem azért, mert nehezen fogadja el a gyermeke másságát, különösen abban az esetben, ha ezzel kívülállók – pedagógusok, orvosok, gyógypedagógusok – szembesítik.
 • Másrészről tisztában kell lenni azzal is, hogy a fogyatékosság, illetve más fejlődési zavar megállapításától kezdve sok közoktatási kérdésben – mint a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztása, vagy a magántanulósság válaszhatósága – megszűnik a szülő döntési önállósága.
 • A közoktatásban feladatot ellátóknak minden eszközzel arra kell törekedniük, hogy elfogadtassák a szülővel azt, hogy a szülői jogok korlátozása, illetve az együttműködési kötelezettségek előírása a gyermek, tanuló érdekében és nem a szülő ellen történik.

 

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

Az Oktatási Jogok Biztosításának Hivatala a sajátos nevelési igényű tanulóktól és szüleiktől érkezett, velük kapcsolatos panaszokat és kérdéseket különös gonddal kezeli, kiemelt figyelemben részesíti.

 

Bővebben ide kattintva olvashatsz:

 • az Oktatási Jogok Biztosának hatásköréről, feladatáról
 • Ki tehet panaszt?
 • Mikor fordulhatunk az oktatási biztoshoz?
 • Milyen ügyekkel fordulhatunk hozzá?
 • Hogyan fordulhatunk hozzá?
 • Mi történik a panaszunkkal?

 

Megoldott esetekről pedig itt olvashatsz.

Forrás: OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


SNI tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

Forrás: pixabay
Forrás: pixabay
 • A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI tanulókra vonatkozó speciális felvételi követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI tanulók esetében a saját felvételi eljárásában alkalmazott speciális értékelési szabályokat.

SNI tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban részletei…


Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló

Sajátos nevelési igényű
Forrás: pixabay

A közoktatási törvény szerint

A közoktatási törvény 2003 óta “sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló” megnevezéssel jelöli azokat a gyermekeket, tanulókat, akiknek fejlődésük érdekében az átlagostól eltérő szolgáltatásokra van szükségük (már nem alkalmazza a fogyatékos gyermek, fogyatékos tanuló, valamint a más fogyatékos gyermek, tanuló kifejezést).

A törvény felsorolja azokat a fogyatékosságokat és fejlődési zavarokat, amelyek alapját képezhetik a sajátos nevelési igény megállapításának. Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló részletei…


Digitális Középiskola

A „második esély iskolája” . Hallgatói: egyrészt felnőttek, másrészt nappali rendszerű oktatásból kiszorultak (sajátos nevelési igény, tartós betegség, családi körülmények, munkavállalás vagy egyéb okból; az alsófokú oktatásból, a nappali rendszerű középiskolákból), ill. a szakmunkásképzésből kikerült, gyakran még munkanélküli fiatalok.

 • Digitális Középiskola projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg.
 • A ”Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” oktatási forma nemcsak webes eszközök alkalmazását jelenti az oktatásban, hanem a tanítás-tanulási folyamat szervezőjévé teszi az internetet. Az így szervezett oktatás bevezetése egy rugalmas és modern oktatási forma alkalmazása, mely jellegénél fogva fejleszti a munkaerő-piac által magasan értékelt személyes készségeket és kompetenciákat: az egész életen át tartó tanulási, időgazdálkodási, információ-gazdálkodási és ún. e-kompetenciát.
 • A végső cél az érettségire való felkészítés, hisz az érettségi a továbbtanulás mellett egyre inkább a munkavállalásnak vagy a munkahely megtartásának is feltétele. Voltak, vannak és lesznek, akik tizenévesen nem találják helyüket az oktatásban, később viszont pótolni akarják vagy pótolni kényszerülnek kimaradásukat.

Digitális Középiskola részletei…


SNI Magántanulók jogai

owl-297413_640SNI tanulók iskoláztatási formái

A  sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettségét

 • kizárólagosan iskolába járással
 • vagy a szülő választása szerint iskolába járással, illetve magántanulóként,
 • illetőleg kizárólagosan magántanulóként teljesítheti.

SNI Magántanulók jogai részletei…


Tanulási Képességet Vizsgáló Központ szakértői véleménye

cropped-girl-1457006_640-1.pngSzeptemberben az új iskolában kezdtünk, ahol megkérték a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatát, amire következő év februárjában került sor. Azért fel kell készülni a sok várakozási időre, a pici váróhelyiségre, ami a Dohány utcait illeti Budapesten. Bár időpontot kapunk, de ki kell várni a sorunkat. Ha szerencsénk van még délelőtt ránk kerül a sor, mielőtt végképp elfáradna gyermekünk. Izgatottan vártuk a vizsgálat eredményét, mivel akkor már fél éve jártunk terápiás lovaglásra, vajon lett-e valami eredménye. Tanulási Képességet Vizsgáló Központ szakértői véleménye részletei…


Családi pótlék továbbfolyósítása 23 éves korig SNI-eknek

Forrás: pixabay

Ki tekinthető sajátos nevelési igényű tanulónak?

Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján:

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral

 • vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Családi pótlék továbbfolyósítása 23 éves korig SNI-eknek részletei…