Felsősök lettünk

cropped-girl-1457006_640-1.pngEgész napos iskola után tanulószoba

Az egész napos iskola kényelme, az osztályfőnökök óvó szeretete, gondoskodása után felsősök lettünk.

Felhívták a figyelmet, hogy nehéz lesz az átállás, miszerint újra táskapakolás és cipelés, ill. minden tanórán más tanár tanít, ezért elveszítik a tanító nénik folytonos törődését és odafigyelését. Nem beszélve az egyre növekvő tananyagról, tanórákról. Felsősök lettünk részletei…


Terápiás- és gyógypedagógiai lovagló helyek listája hazánkban

girl-644282_640Igyekeztem összegyűjteni az országban működő terápiás és gyógypedagógiai lovaglások helyszíneit, hogy minél több gyermekhez eljuthasson ez az igazán hatásos fejlesztési forma, ami nekünk is sokat segített.

(A piros színnel írt lovardákra rákattintva bővebb információhoz juthatsz) Terápiás- és gyógypedagógiai lovagló helyek listája hazánkban részletei…


Gyógypedagógiai lovaglás

Forrás: pixabay

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás (lovastorna) célja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, autista, részképesség problémákkal küzdő látás-, és hallássérült, (esetenként mozgássérült), magatartászavaros, hyperaktív, valamint beszéd problémákkal küzdő, esetleg inadaptált (alkalmazkodási képesség zavarával küzdő) gyerekek és fiatalok fogyatékosság specifikus fejlesztése egyénileg, vagy csoportosan a ló a lovaglás, a lovardai tevékenységek és környezet által.

A lovaglási helyzetek összetettsége rendkívüli és hatékony lehetőségeket jelent önálló terápiaként ill. egyéb terápiák kiegészítéseként.

Konkrét célok, feladatok:

Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát (megfelelő) mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem- ritmusérzék fejlesztése. Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.

 • A megelőzés, a gyógyítás, a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása.
 • A legkülönfélébb hátrányok csökkentése, kompenzációja
 • A sérült, vagy nem megfelelően fejlett pszichés funkciók (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás) fejlesztése.
 • A szocializáció elősegítése, a társadalomba való beilleszkedés hatékonyabbá tétele
 • Az állattal, a társakkal, a környezettel való kapcsolatteremtés képességének. fejlesztése
 • A kommunikációs készségek fejlesztések
 • Szenzoros integráció tréningje
 • A testtudat és a térérzékelés fejlesztése
 • A tér és időbeli tájékozódás fejlesztése
 • Önállóságra való nevelés
 • Fegyelem, kitartás céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítása
 • A bátorság, a gyorsaság, az ügyesség, az erőnlét növelése
 • Segítségadás, önzetlenség, a szeretet, a tapintat megtapasztalása
 • Sikerélmények elérése, örömszerzés
 • A szabadidő kellemes és hasznos eltöltése
 • Új ismeretek szerzése a lóról, a ló környezetéről, életmódjáról, gondozási körülményeiről
 • Személyiség fejlesztése, önmaguk megismerése

A gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás (lovastorna) számos olyan elemeket tartalmaz, mely lehetővé teszi a „lovasok” komplex fejlesztését egy olyan területen, ahol a ló nem eszköz, hanem egy aktív cselekvő társ.

Az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás és kommunikáció fejlesztése

 • A lovagoltatás során a különböző érzékszervek, analizátorok a külső és belső érzékelés állandó, folyamatosan változó hatások alatt állnak. Az állandó ritmusos mozgás hatást gyakorol a taktilis (tapintási), kinesztetikus (mozgás) érzékelés alakulására, fejlődésére. A játékok, gyakorlatok során vizuális és akusztikus észlelésük, érzékelésük differenciáltabbá tehető. A komplex feladatok lépéseinek helyes sorrendjének megtanulása a szerialitás, gyakorlása révén fejleszthető.
 • A lovagolással összefüggő új térátélés élménye, valamint a mozgó lóhoz való folyamatos alkalmazkodás segíti a pszichés és kognitív funkciókban károsodott gyerekek figyelmének fejlődését, általuk fokozható a figyelmük tartóssága, terjedelme. A lovaglás során végzett gyakorlatok fejlesztik megfigyelő képességüket, növelik emlékezeti teljesítményeiket.
 • Maga a lovaglási helyzet megkívánja a lovastól, hogy a ló mozgása közben cselekedjen, és ehhez képest gondolkodjon is. A lovaglás során megvalósuló folyamatos mozgás cselekvésvezérléshez igazodó gondolkodási reakciót igényel.
 • A gondolkodási reakció gyorsasága befolyásolható a ló jármódjának, mozgásgyorsaságának, a lovaglási területnek – valamint az ehhez kapcsolt cselekvéseknek együttes – megváltoztatásával. Az önálló lovaglási helyzetek az analógiás és a problémamegoldó gondolkodást egyaránt fejlesztik.
 • A gondolkodással szoros összefüggésben van a beszéd. A lovaglás nagyon jó lehetőséget kínál a kommunikáció fejlesztésére is. A szóbeli utasítások, a bemutatással egybekötött magyarázatok a beszéd megértést, a passzív és az aktív szókincs gyarapodását egyaránt segítik. A gyerekek gyakran szavakkal is kísérik a gyakorlatokat ez lehetővé teszi a feladatok könnyebb bevésését, elősegíti a beszédkésztetést, a beszédkedvet. A lovon ülve egyébként is sokkal oldottabbak, közlékenyebbek, szeretnek beszélni a lóhoz. Emellett a foglalkozás vezetőjével, a segítőkkel és a társakkal is kommunikálni kell. Különösen az autista, vagy autisztikus személyiségvonásokkal rendelkező gyerekek esetében van fontos szerepe a kommunikáció fejlesztésének. Ezt még elősegítik kis dalok, vagy mondókák ill. a zenével kísért, vagy zenére történő lovaglás is.
 • A terápiás foglalkozások során lehetőség van új ismeretek szerzésére a ló tartásával, gondozásával, ápolásával kapcsolatban (szerszámozása, felépítése, testrészei, táplálkozása, patkolása)

Motoros és orientációs képességek fejlesztése

 • A lovaglás körülményeinél fogva alkalmas a korábban elsajátított mozgássémák javítására, finomítására valamint az új helyzethez igazodó mozgások megtanítására.
 • Mindez nagyfokú figyelmet és koncentrációt igényel a lovasoktól. Önmagában már a ló mozgása is hat a lovas mozdulataira. A lovaglás fejleszti a mozgáskoordinációt, az egyensúlyérzéket, téri orientációt. A lovon való helyes ülés kialakítása csökkenti a sérült lovasok tartáshibáit.
 • A játékos gyakorlatok és feladatok segítik nagy- és finommozgásaik összerendezettségét. A ló ritmusos mozgása, a zenével kísért lovaglás fejleszti a ritmusérzékét.

A motoros és orientációs képességek fejlesztésének területei:

 1. Testkép, testfogalom kialakítása
 2. Egyensúly érzékelés fejlesztése
 3. Téri tájékozódás fejlesztése
 4. Mozgáskoordináció fejlesztése: a két testfél mozgásának összehangolása, illetve nagy és finommozgások összerendezése

Érzelmi állapot, akarati-cselekvési képességek befolyásolása

 • A lovagoltatás során a résztvevőknek sok lehetőségük van a különféle érzelmeik kinyilvánítására. Ebben természetesen vannak magukkal hozott pozitív és negatív elemek. Célunk lehet az utóbbiak lehetőség szerinti megváltoztatása és a pozitív érzelmek megerősítése.
 • A lovaglás sikeres megvalósításához kapcsolódó követelmény az akarati tulajdonságok kialakítása, formálása. Bátorság, kitartás, céltudatosság és helyes önértékelés nélkül nincs mérhető eredmény. Ezek a tulajdonságok ugyanakkor szorosan összefüggnek a cselekvéssel és annak eredményességével. Egy-egy feladat sikeres végrehajtása a gyerekeket örömmel tölti el.
 • A terápiás gyógylovaglás során számos dicséretet, pozitív megerősítést kapnak. Mindez fokozza önbizalmukat, segíti a pozitív önértékelés és énkép kialakulását. A lovaglás hatására a gyerekek magatartása és személyisége pozitívan változik. Maga a lovaglási helyzet, a lóval való foglalkozás, a ló gondozása lehetővé teszi a feszültségek, a szorongás oldását, a szeretet kimutatását, a felelősség kialakulását egy másik élőlény iránt. A lovaglás során a gyerekeknek meg kell tanulniuk bizonyos biztonsági és egyéb szabályokat, valamint ezek betartását is. Meg kell tanulniuk a különböző helyzetekhez alkalmazkodni, a körülményeknek megfelelően adekvátan viselkedni, cselekedni. Ezáltal fokozható kitartásuk, feladat- és szabálytudatuk.
 • A lóval való közös munka olyan motiváló erő, hogy gyakran a foglalkozások során nincs is szükség más motiváló tényezőre, sőt gyakran ez a hatása kihasználható a gyerekek életének egyéb területein is. Az érzelmi nevelésre és a magatartási zavarok csökkentésére a terapeuta egyéni példaadása által is lehetőség van.

Szocializáció elősegítése

 • A lovaglás elképzelhetetlen a másik fél figyelembevétele nélkül. Legyen szó akár a lóról, akár a többi társról, vagy a lovardai környezet egyéb szereplőiről.
 • A lovaglási környezet sok olyan elemet tartalmaz követelményeiben, amelyek a szocializálódást spontán, vagy szervezett módon segítik elő. Értékes segítséget jelenthet ebben a tekintetben a lóval, lovaglással való érzelmi motiváltság. A foglalkozások során a gyerekek megtanulnak együttműködni egymással, segíteni a társaknak.
 • A lovaglás fejleszti az önállóságot, az aktivitást, a foglalkozásokon alkalmazott játékok fokozzák a találékonyságot, a problémamegoldást. A lovardai környezet gazdag ingerforrást nyújt a gyerekeknek, rengeteg élményszerzési lehetőséget biztosít számukra.

Forrás: Bozori Gabriella: Lovasterápia – Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témaköréből (Polu-Press Kft. Székesfehérvár 2002)

Terápiás- és gyógypedagógiai lovagló helyek listáját itt tekintheted meg.

Lovaglással kapcsolatos cikkeket még a címre kattintva olvashatsz:

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Állapotok, amik kizárják a lovasterápiát

Forrás: pixabay

Annak ellenére, hogy a lovasterápia egy valóban rendkívüli, egyedülálló hatékonyságú és meglehetősen széles körben alkalmazható kiegészítő terápiás eljárás, vannak olyan állapotok, amelyek kizárják a lóra ülés, illetőleg a lovon végzendő munka lehetőségét.

Ezek közül a legfontosabbak ebben a cikkben kerülnek felsorolásra.

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Terápiás lovaglás

horse-175189_640Az élet egyetlen olyan pillanata sem kárba veszett idő, amit nyeregben töltünk. Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember bensőjének”  Winston Churchill

Megismerkedtünk Vidámmal, a haflingi terápiás lóval

Az iskolával együtt elkezdődött a terápiás lovaglás, amit annyira vártunk. Mint kiderült a lovasoktatónk gyógypedagógus is egyben. Először megismerkedtünk a lovardával és a környezetével, majd a lóval kellett megbarátkozni, amihez egy répa és egy alma sokat segített. Vidám a dél-tiroli hegyekből származó hafling-i fajtájú kis termetű ló, nagyon barátságos és nyugodt állat. Terápiás lovaglás részletei…


Iskolaváltás, terápiás lovaglás

cropped-girl-1457006_640-1.pngIskola keresés

Szerencsére nem volt nehéz információhoz jutni, mivel már szinte majdnem minden intézménynek, így az iskoláknak is volt saját weboldaluk. Természetesen először speciális iskolát kerestem, amit meg is találtam. Hihetetlen de létezett már akkor Meixner Általános iskola, csak az volt a baj, hogy nagyon messze Rákospalotán. Még az is megfordult a fejembe, hogy odaköltözünk, de sajnos sehogy sem tudtuk kivitelezni. Bár tudtam, hogy gyermekemnek ez lenne az igazi, le kellett mondanunk róla 🙁

Egy osztálytársa hasonló problémával (diszkalkulia) átment a Waldorf Iskolába és nagyon jó véleménnyel volt róla, de mivel a feltételek nem változtak, ez továbbra sem volt számunkra opció.

Ekkor elkezdtem a környékbeli általános iskolákat nézni tanítási módszereik alapján, ekkor találtam rá a jelenlegi iskolánkra. Nagyon megtetszett, hogy kis létszámú osztályokban differenciált oktatás zajlik, ami annyit jelent, hogy 2 csoportra osztják 1-1 tanórán belül a gyerekeket az akkori képességeik szerint. Természetesen bármikor átkerülhetnek a jobb csoportba, ha behozzák a lemaradásukat, ill. vissza ha akár hiányzás miatt lemaradnak.

Ami még lényeges szempont volt, hogy fejlesztéseket még a középiskolában is megkaphatják, illetve rendelkeztek iskolapszichológussal is, amire bár nem volt szükségünk mégis megnyugtatott. Még átnéztem a tanítók képzettségét és örömmel vettem tudomásul, hogy van köztük gyógypedagógia végzettségű is. Úgy éreztem, hogy megtaláltuk az arany középutat a közoktatásban. Ezek után már nem volt más hátra, mint felkeresni az iskolát és beiratkozni.

Az iskola nagyon modern, hangulatos és családias volt. Az igazgató sok időt szánt ránk, bemutatta büszkeségét az iskolát, amelyben élete nagy részében dolgozott. Sok mindent elért, ezért szívesen hallgattuk őt. Valóban a környéken nem látni ilyen jól felszerelt iskolát, nem beszélve az ígéretesnek tűnő pedagógiai programról. Mivel nem a lakóhelyünkön volt, ezért még várnunk kellett a döntésre, de végül sikerült bejutnunk. Fájdalmas búcsút kellett vennünk a Tanító néniktől és osztálytársaktól, de mivel a szünidő következett, ez némileg vigasztalt minket.

Terápiás lovaglás, nyílt nap

A nyár sem telt haszontalanul, mivel rátaláltam a terápiás lovaglásra, és a szünidőben sikerült részt vennünk egy nyílt napon. A lovakhoz már egész pici kora óta vonzódott és már többször ült is lovon, ezért úgy gondoltam két legyet ütünk egycsapásra. Valamivel kevesebbe került, mint a hagyományos lovaglóórák, ezért úgy döntöttünk családilag, hogy megpróbáljuk. Ráadásul szabad levegőn lehet a fejlesztés, ami egyben sport és kikapcsolódás. Kislányom nagyon boldog volt, mert már régen vágyott rá, s ez elterelte a gondolatait az iskolaváltás nehézségeiről. Mivel szeptemberben kezdődött mindkettő, egy nagyon izgalmas új tanévnek néztünk elébe.

A folytatást itt olvashatod.

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!