Site icon Diszmami

Családi pótlék továbbfolyósítása 23 éves korig SNI-eknek

Forrás: pixabay

Ki tekinthető sajátos nevelési igényű tanulónak?

Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján:

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral

A sajátos nevelési igényű gyermek esetén mikor és hogyan kaphatja meg a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) tovább folyósítását 23 éves koráig?

A SNI tanuló esetében a családi pótléknak a 23 éves korig történő folyósításához a tanulói jogviszony fennállását igazoló nyomtatványon írásban bejelenti az ellátást folyósító szervnek

(amit 2015. április 1-től a járási- és kormány hivataloknak) a sajátos nevelési igény tényét megállapító,

A bejelentést – feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be – először annak a tanévnek a végéig kell megtenni, amelyben a SNI tanuló a 20. életévét betölti, ugyanis általános esetben ekkor járna le a folyósítás.

Majd ezt követően minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következő tanévben is fennáll. Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnt és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de a 20. életévének betöltését követően a ismét tanulói jogviszonyt létesít, akkor a bejelentést a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.

A családi pótlék törvényi kereteit a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szabályozza.

További kedvezményekről itt olvashatsz.

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

Nézz be máskor is, legyen szép napod!


Exit mobile version