Szent Péter esernyője (kidolgozott olvasónapló)

Saját kidolgozott olvasónaplónkat láthatod példaként, mely az olvasónapló egyszerűen bejegyzés szerint készült:

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című kisregénye egy részletesen kidolgozott anekdota köré épül: miszerint a gazdag és különcködő úr a törvényes örökösök kijátszásával a vagyonát szeretett nevelt fiára akarja hagyni. Az esernyő nyelébe rejtett kincs ugyan eltűnik, ám a mű mégis boldogsággal zárul, hiszen a legnagyobb kincs az életben a szerelem.

Szereplők: Bélyi Veronka; János pap, Veronka bátyja; Billeghi Máté, halápi úr; Gregorics Pál; Wibra Anna, szolgálólány; Wibra György; Kupeczky Márton, Gyuri tanítója; Sztolarik, közjegyző; Gregorics Gáspár, Pál testvére; Gregorics Boldizsár, Pál testvére; Panyókiné, Pál testvére; Krikovszky úr, besztercei polgármester; Münczné Rozáli, zsidó asszony;Müncz Móric, Jónás fia; Mravucsán úr, bábaszéki polgármester; Madame Kriszbay; Adameczné, házvezetőnő.

Műfaja: regény, anekdotikus stílusban.

Helyszínek: Glogova; Besztercebánya; Szeged, Bábaszék.

 

1. rész: A LEGENDA

1. Egészítsd ki a történet fontos helyszíneinek nevét!

 1. Innen származik Bélyi János és Veronka: Haláp
 2. Itt áll papi szolgálatba Bélyi János: Glogova
 3. Itt él Gregorics Pál: Besztercebánya

2. Hogyan juttatják el Veronkát a bátyjához? Billeghi Máté Besztercebányára vitte a búzáját eladni, ezért felpakolta szekerére az örökséget, egy libát és Veronkát egy kosárba. Útközben átadta Bátyjának.

3. Milyen körülmények fogadják Bélyi Jánost Glogován? Idézd fel a megadott szavak segítségével!

 1. Tehénfogat: 2 kajlaszarvú tehén húzta kopott szekéren hozták.
 2. Parókia: Düledező parókia fogadta.
 3. Visztula: Lesoványodott, népszerűtlen kutya maradt rá.
 4. Föld: Elromlott, árkosodott, összehasadozott föld volt a parókiáé.
 5. Jövedelem: nagyon csekély, a krumpliterméstől függ.

4. Milyen veszélybe kerül Veronka, mialatt bátyja a templomban imádkozik? Jelöld meg a helyes választ! majdnem elázik

5. Hogyan alakul ki az esernyő legendája? Válaszolj a kérdésre!

 1. Mit lát Adameczné? Szűz Mária eresztette fölé.
 2. Kit lát a harangozó? Vén zsidóforma alak tette fölé.
 3. Mi történt Krátkiék tehenével? Mióta az öreg zsidó botjával megütött, azóta sokkal több tejet ad.
 4. Mit lát Erzsi szolgáló az öreg zsidó feje körül? Fénykarikát.
 5. Hol szerepel először „nyilvánosan” az esernyő? Gongoly Mihályné temetésén.
 6. Mi történt Srankó János temetésén? Elejtették a koporsót és a halott feltámadott.
 7. Mi mutatja, hogy a legenda messze földön elterjedt?Még 10 faluval arrébb is elviszik temetésre, esküvőre miatta.

6. Készíts leírást és illusztrációt az esernyőről! Egy hatalmas fakó, piros szövetű esernyő volt alján apró virágos csík futott körbe, mely agyon volt foltozva.

 

2. rész: GREGORICSOK

1. Hogyan vélekednek az emberek Gregorics Pálról?

 1. vörös haja miatt: veres ember egy se jó
 2. amikor drága szivarokat szív: hogy egy kolosszális tékozló
 3. amikor olcsó szivarokat szív: hogy egy közönséges knikker.
 4. amikor nagy összeggel jótékonykodik: hogy egy pökhendi tapintatlan ember.
 5. amikor nem dolgozik: hogy egy földterhe
 6. amikor hivatalért folyamodik: más szegény ember szájából kivenné a kenyeret.

2. Jellemezd Gregorics Pál féltestvéreit, Gáspárt, Boldizsárt és Panyókinét! Melyek azok a tulajdonságok, amik mindhármukra jellemzőek?

Rosszindulatú, irigy, önző és kapzsi emberek

3. Hogyan mutatkozik meg a testvérek Pál iránti ellenségessége a következő helyzetekben?

 1. amikor megszületik: tapintatlannak tartják
 2. amikor nősülni akar: cselekkel elrontották minden viszonyát.
 3. amikor fia születik: Kié ez a fiú? Mit keres itt?

4. Mire használta Gregorics Pál a vörös esernyőt?

a szabadságharc alatt? Az esernyő üres nyelébe hordta a fontos sürgönyöket, és jegyzékeket.

Gyuri születése után? Egy bankutalványt rejtett el a nyelében, Gyuri fia

örökségét.

5. Foglald össze az esetet, amikor bebizonyosodik, hogy nagyon ragaszkodik az ernyőhöz: Soha nem tette le a kezéből, bárhol járt, de még a halálos ágyán se.

6. Miért nem fogadta örökbe Gregorics Pál Gyurit? Jelöld meg a helyes választ!

b.) mert féltette a fiút testvéreitől

7. Hogyan áll bosszút Gregorics Pál végrendeletében?

az őt kikosarazó hölgyeken? Hagyott rájuk 2-2000 Ft-ot azzal az indokkal, hogy valamiképp közük volt hozzájuk. Ezzel hírbe hozta őket a város és a férjeik előtt.

Testvérein? Nem hagyott rájuk semmit.

8. Rendezd helyes sorrendbe ….

4 Libanon 2 Matykó 1 kolompár 3 Prepelicza András

9. Hogyan leckézteti meg Gregorics P. testvéreit halála után?

Befalaztatott egy szeggel és ócskavassal teli üstöt a házikó közfalába, melyet mikor megtudták testvérei azt hitték az eldugott örökség. Ezen felháborodva pereskedni kezdtek, ami végül minden vagyonukat elvitte.

10. Melyik fontos szándékát nem tudja megvalósítani Gregorics Pál a halála előtt? Miért nem? Mivel nem sürgönyözött Widra Anna a fiáért, ahogy Gregorics Pál kérte, ezért nem ér oda halála előtt, s így nem tudja átadni az esernyőben levő örökségét.

 

3. rész: NYOMOK

1. Miért volt „szerencsétlenség” Wibra Györgyre nézve a nagy vagyon legendája?

Mert nem tudott örülni annak amije van, csak az elveszett örökségére, annak kutatásával foglalkozott.

2. Milyen nyomok vezetik Gyurit az esernyő felé? Milyen információt szerez

   • a gazdag kocsigyárostól? Egy utalványon rakta be egy bankba a vagyonát
   • anyjától? Apja nagyon át akart neki adni valamit a halála előtt.
   • Krikovszky polgármestertől? Megtudta, hogy az esernyő nyele ki volt fúrva és abban hordta az értesítőket.
   • Bothárnétól? Apja kezében az esernyővel halt meg.
   • az árverési jegyzőkönyvből? Fehér zsidó vette meg.
   • Sztolariktól? Müncz Jónásnál látta az esernyőt.

3. Sorold fel, mi mindenre büszkék a bábaszékiek?

A vásárukra, a polgármesterükre, a zsidó Rozálira (Müncz Jónásné) és annak 7 fiára

4. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-e az állítások!

 1. Rozáli nem árul esernyőt a boltjában I
 2. Müncz Jónásné nem engedi fel Gyurit a padlásra H
 3. Müncz Móric elkísérte apját utolsó útjára H
 4. Gyuri ötven forintot ad Móricnak a segítségért I

5. Milyen szerencsés véletlenek segítik Gyuri nyomozását Bábaszéken?

A zsidó felesége emlékszik a veres esernyőre, a fia pedig arra hol hagyta ott. Talál egy fülbevalót, ami pont a glogovai pap hugáé.

6. Miért örül annyira Mravucsán polgármester Gyuri érkezésének? Jelöld meg a helyes választ! c.)

7. Milyen következménnyel járna az akasztott ember eltemetése a népi babona szerint? Jégveréstől kellene tartaniuk.

8. Milyen leány vált a glogovai pap kishúgából? Készíts róla jellemzést a Gyurival való első találkozásuk alapján! A megye legszebbik kisasszonya, akinek csevegő, üde gyermekhangja van, gyönyörűséges sugár alakja és nagyon illemtudó.

9. Milyen szívességet ajánl fel Gyuri Veronkának?

Elviszi haza a kocsiján.

10. Milyen megrázkódtatások érik Madame Kriszbayt Bábaszéken?

Elszabadult lovas kocsin megsérül, egy részeg talyigán inzultálja, majd megijed 2 komondortól és elájul.

 

4. rész: A BÁBASZÉKI INTELLIGENCIA

1. Mravucsánék vacsorájának melyik résztvevőjére ismersz az alábbi megszólalásokból? Írd a megfelelő nevet a vonalra!

a.) Madame Kriszbay

b.) Szliminszkyné

c.) Veronka

d.) Mravucsán

e.) Mokry

2. Miért komikus szereplők a Szliminszky házaspár tagjai?

Mert a feleség úgy bánik a férjével, mintha a kisgyermeke volna.

3. Milyen helyzetek váltják ki a következő mondatokat? Kösd össze az összetartozókat!

    1. kiömlött a bor
    2. tósztok sora következik
    3. kialudtak a gyertyák

4. Milyen új részleteket tud meg Gyuri az esernyő történetéről a vacsorán?

Szent Péter tette Veronka fölé, hogy ne ázzon meg, illetve sok csodát tett utána is Ezért ereklyeként őrzik a templomban, ami csakis Veronkáé.

5. Értelmezd Gyuri alábbi kijelentését!

Ha kiderülne a legendák valósága, nagy lenne a csalódás.

6. Mi az oka annak, hogy Veronka így köszön el Gyuritól: – Amint parancsolja, Tamás úr? Jelöld meg a helyes választ! d.)

7. Milyen gondolatokkal vívódik Gyuri a vacsora utáni éjszakán?

Végre megkerült az esernyő, egy angyal vigyázott rá, akit nem tudott kiverni a fejéből. Majd arra gondolt, hogy fog megélni az örökségéből, s hogyan szerzi meg az esernyőt.

8. Milyen álmot lát Gyuri, amikor végre sikerül elaludnia?

Szent Péter nyilatkozatot akart adni neki, hogy nem ő rakta az esernyőt Veronka fölé, majd azt tanácsolta, hogy inkább vegye feleségül Veronkát.

 

5. rész: A HARMADIK ÖRDÖG

1. Milyen legenda fűződik a Czobor-kastélynál növő rózsatőhöz?

E helyen halt meg Czobor Mária, aki leugrott a bástyáról. Egy pásztorlegényt szeretett, de apja egy császári brigadéroshoz akarta feleségül adni. A legény ültette a rózsát.

2. Milyen konfliktus alakul ki Gyuri és Veronka között a rózsa miatt?

Veronka mérges volt, amiért leszakította a rózsát, mert azt szerinte egy holt leánytól lopta.

Mi jelzi a kibékülésüket?

A visszaúton felszedte Veronka a rózsát és a mellfodra közé illesztette.

3. Milyen baleset éri a Glogova felé tartó kocsit? d.)

4. Milyen meseszerű körülmények segítik hozzá Gyurit a sikeres lánykéréshez?

Glogova felé eltörik a kocsi tengelye, amihez fát vág Gyuri, amikor megtalálja a Plébánost egy szakadékban. Kimenti, és cserébe a Huga kezét kéri a Paptól.

5. Esernyő nyele

a) Gyámapjától megtudja, hogy: az esernyőnek új, ezüst nyelet csináltattak.

b) A pap elmondja hogy: az esernyőről letört a régi csontfogantyú és a hívei meglepték egy új ezüsttel. A nyelet Adameczné kérte el.

c)Adamecznétől azt hallja, hogy: az unokája gyógyítása miatt elégette a régi nyelet

6. Rendezd helyes sorrendbe az eseményeket!

 1. Hallgatózás.
 2. Veronka eltűnése.
 3. Félreverik a harangot.
 4. A gyűrű elrepül
 5. Gyuri vallomása
 6. A gyűrű megkerül

7.Hogyan alakulnak át …..

Mialatt az örökségét keresi:

Nagyon szépnek és okosnak találja Veronkát, szeret vele lenni, de még alig ismeri.

Miután megtudta, hogy a vagyon megsemmisült:

Rájön, hogy sokkal fontosabb neki a lány mint hitte, mert beleszeretett.

8. Mi történt Czobor Katalinnal?

a, Mikor tūnt el?

Czobor Katalin Zelena Hruskán élt a Szlatina kastélyban, ahonnan 7 éves korában eltűnt.

9. Mennyi pénzért szakította le a Rózsát?

Kivette tárcáját és két ezüst forintost csúsztatott a markába, mire az szó nélkül kihúzta kését, s óvatosan levágta a rózsát.

a, Miért nem háborodik fel ezen a szellem?

Nem, mert az összeg feléért misét mondatok a plébánossal.
10.Mit csinál ezután Gyuri a rózsával?

Átnyújtja Veronkának a szegűért cserébe.
a,Mit mondott Gyuri Veronkának,miért dobta el?

Mert nem kellett Veronkának és mert agyonszúrta.
4. Milyen fával akarja a tengelyt orvosolni?

Nyírfával.

11. Mikor esett a plémános a gödörbe?

Miközben a húgát várta, elébe ment és a sötétben belezuhant egy szakadékba.
a, Milyen eszköz segítségével menti ki Gyuri?

A lovak hámját összeköti és azzal húzza fel.
12. Melyik alcím szerepel kétszer a mūben?

Viszik a kis Veronkát

a, Mit jelent elōször?

Miután meghalt az édesanyja Veronkát egy kosárba vitték a bátyjához.
b, Mit jelent másodszor?

Wibra Gyuri feleségül veszi, viszi.
13. Kiket akar feltétlenül meghívni Veronka az esküvōre?

Mravucsánék vacsoráján volt összes vendégeket feltétlenül meg kell hívni.

 

Ami a mi Szent Péter esernyője olvasó naplónkból kimaradt, azaz kérdések, amiket feltettetek nekem eddig, és a válaszaim egy csokorban szereplők szerint, és egyéb kategóriában. (A könnyebb keresés érdekében)

Kérlek, mielőtt kérdezel, ezt nézd át! Mivel nem tudok mindenkinek (időben) válaszolni.

A tartalom folyamatosan bővül!

A Blog 5. születésnapja alkalmából elindítottam a Patreon (támogatói) oldalamat , ahol lehetőséged van támogatni a munkámat egy jelképes összeggel, amennyiben hasznosnak találod és lehetőséged van rá.

Köszönöm, hogy itt vagy! 🙂

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

 


“Szent Péter esernyője (kidolgozott olvasónapló)” bejegyzéshez 117 hozzászólás

 1. Kedves Diszmami!
  Még lenne egy kérdésem.
  Kik tartoztak a Bábaszéki intelligenciához a regényben?

  Válasz
 2. Jó napot kívánok!
  Az eredeti kiadónak a helye, és neve az, amit nem tudok. Tudnál benne segíteni?

  Válasz
 3. Egy kérdésre nem tudom a választ, és nem találom a regényben.
  Kérem, segítsen.

  Mi az oka annak,hogy Veronka így köszön el Gyuritól:
  -Amint parancsolja, Tamás úr.

  Nagyon köszönöm.

  Válasz
  • Mi az oka annak,hogy Veronka így köszön el Gyuritól:
   -Amint parancsolja, Tamás úr.

   Ez egy szellemes utalás arra, hogy Gyuri nem hitte el az esernyő történetét, miszerint az Szent Pétertől származik. „Tamáskodni” azt jelenti „Hitetlenkedni”. Szent Tamás Jézus egyik apostola volt, aki nem hitte el, hogy Jézus jelent meg neki a feltámadása után, azaz hitetlen Tamásra utal.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 4. Mit kér a gyámjától Gyuri a hozzá írt levélben?

  nászajándékot
  jegygyűrűket
  pénzt
  menyasszonyi ruhát
  keresetlevelet

  Előre is köszönöm a választ

  Válasz
 5. Kedves Diszmami!

  Szeretnék egy kis segítséget kérni.
  Melyik részben volt amikor Bélyi János beleesett egy mély szakadékba?
  Válastát előre köszönöm!

  Válasz
  • 5. rész A HARMADIK ÖRDÖG

   1 fejezet A CZOBOR MÁRIA RÓZSÁJA, A FÖLDHASADÉK ÉS A VÉN KÖRTEFA

   Üdv: Diszmami

   Válasz
  • • Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
   • Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad.
   • Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 6. Ezekben tudnál segíteni?
  Csütörtökre kellene és nem tudom.
  Gregorics Pál jellemzése
  Az író mutatja be:
  külső tulajdonság:
  belső tulajdonság:
  cselekedtetéssel:
  beszéltetéssel:
  Más szereplő mutatja be:
  Környezetrajz:
  A bábaszéki intelligencia
  a) Mit jelent az intelligencia szó?
  b) Szótári jelentése:
  c) Regénybeli jelentése:
  d) Kik tartoznak a bábaszéki intelligenciához a regényben?
  Adomák a regényben
  a) Mit jelent az adoma?
  b) Írj adomákat a regényből!

  Válasz
  • GREGORICS PÁL JELLEMZÉSE
   – Az író mutatja be:
   * külső tulajdonság: vörös hajú
   * belső tulajdonság: kapzsi, önző
   * cselekedtetéssel: tékozló
   * beszéltetéssel: tapintatlan, pökhendi
   MÁS SZEREPLŐ MUTATJA BE?
   Hogyan vélekednek az emberek Gregorics Pálról?
   1. vörös haja miatt: veres ember egy se jó
   2. amikor drága szivarokat szív: hogy egy kolosszális tékozló
   3. amikor olcsó szivarokat szív: hogy egy közönséges knikker.
   4. amikor nagy összeggel jótékonykodik: hogy egy pökhendi tapintatlan ember.
   5. amikor nem dolgozik: hogy egy földterhe
   6. amikor hivatalért folyamodik: más szegény ember szájából kivenné a kenyeret.
   Mit jelent a BÁBASZÉKI INTELIGENCIA regénybeli jelentése?

   Szerintem a Bábaszék nevű település szánalmas “értelmisége”. Mivelhogy az intelligencia értelmiséget is jelent.
   Mit jelent az ADOMA? ÍRJ ADOMÁKAT A REGÉNYBŐL?
   Az adoma az ad igéből a nyelvújítás idejében szabálytalanul alkotott szó, mintegy, adalék, adatka jelentéssel. Szinonimája az anekdotának, amelytől abban tér el, hogy az adoma teljes egészében kitalált, elvont szereplőket (ravasz kereskedő, furfangos paraszt) szerepeltet, az anekdotáknak pedig általában van némi igazságalapjuk.

   Adomák a regényből:
   A regény alapjául szolgáló két „legenda ” voltaképpen két adoma .
   1. Az egyik: Glogován Müncz Jónást Szent Péternek nézik, s az ütött-kopott esernyőből szent ereklye lesz.
   2. A másik: Gregorics Pál esernyőjéből kegytárgy lesz, azaz spiritualizálódik. így a nyelét, mely vagyonnal ér fel, mint értéktelent, égetik el. Két „összeérő ” anekdota adja.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 7. Ki mondj kinek?

  Ha száz évig élek, sem felejtem el gyöngéd szívességét, nevér imáimba foglalva.

  Hogy a régi nyelet tetszik kérdezni, galambom, tekintetes uram?

  Ezentúl legalább nem kergetsz álmokat, vissza vagy adva a magad erejének.

  Gyűrűzze fel ne az én szegény ujjamat, hanem az esernyőt…

  Válasz
 8. Jó napot! Egy beadandó olvasónaplóhoz ezt a feladatot kaptuk, sehogyse tudom megfejteni tudna ebbe segíteni?
  Előre is köszönöm.

  Ki lehet ez?
  A/ „… holmija kevésből állott; egy festetlen deszkaláda volt az egész, egy csomag ágynemű, továbbá két bot és pipaszárak, összekötve madzaggal..”

  B/ „…. nagy, tagbaszakadt fehérszemély volt, valahonnan Detváról…”

  C/ „Sokat locsogott…, jót is, rosszat is, de főzni csak jót főzött…”

  D/ „ S kezébe vevén a kis függőt, elkezdte a két ujja közé fogva himbálni, mintha valami láthatatlan piciny harangnak lenne látható nyelve, és a féloldalt hajlított gyönyörű fejét is annak megfelelően lóbázta.”

  E/ „… mindig a Népszerűség után futkosott, aki csinos kacér leány, s mindenütt a Kritikával találkozott, aki mérges arcú, vasvillaszemű boszorkány.”

  Válasz
 9. Sziasztok valaki tudna segíteni 🙂
  Mi mindenre használták az esernyőt?
  Mi volt Gregorics Pál titkos félelme?
  Mi a furcsa a végrendeletben?
  Honnan kapta a nevét a Libanon?
  Hogyan szolgálta az esernyő először Gregoricsot?
  Milyennek képzeli Gyuri a paphúgokat?
  Köszi szépen előre is!

  Válasz
  • MI MINDENRE HASZNÁLTÁK AZ ESERNYŐT?
   A szabadságharc alatt, az esernyő üres nyelébe hordta a fontos sürgönyöket, és jegyzékeket.
   Gyuri születése után egy bankutalványt rejtett el a nyelében, Gyuri fia
   örökségét Gregorics Pál.
   MI VOLT GREGORICS PÁL TITKOS FÉLELME?
   Ha megtudják a testvérei, hogy Gyuri az ő fia, még ártanának neki az örökség miatt.
   MI A FURCSA A VÉGRENDELETBEN?
   Minden nőszemélyre, akihez némi köze volt, hagyott 2-2 ezer forintot, a szakácsnéra és a porontyára pedig semmit.
   HONNAN KAPTA A NEVÉT A LIBANON?
   Libanoni cédrusokat akart tenyészteni a kis házikó birtokán, erről nevezték el Libanonnak a kis birtokát Gregorics Pálnak, amit Wibra Gyurinak vett.
   HOGYAN SZOLGÁLTA AZ ESERNYŐ ELŐSZÖR GREGORICSOT?
   A szabadságharc alatt, az esernyő üres nyelébe hordta a fontos sürgönyöket, és jegyzékeket.
   MILYENNEK KÉPZELI GYURI A PAPHÚGOKAT?
   Elhízott, kacsajárású, piros-pozsgás húgok ezek, akik idők jártával hasonlítani kezdenek a plébánosaikhoz; pomádé-illatuk van és tokájuk. Toka nélkül nincs a parókiákon szépség.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
   • Jó napot! Egy házi dolgozathoz azt a feladatot kaptuk, hogy mutassuk be Glogova történetét. Sehol semmit nem találok róla, tudna segíteni? A válaszát előre is köszönöm! 🙂

    Válasz
    • Rögtön az első részben ír Glogováról. Glogova régen elég fejletlen volt. Országút sehol nem volt, a talaj pedig agyagos volt, tehát a veteményeknek sem nagyon kedvezett. Szegénység volt és nyomor. A régi pap is meghalt. Az iskola épülete pedig ütött-kopott volt.

     GLOGOVA RÉGEN

     „Glogovát nemcsak Kapiczány uram látta, e sorok írója maga is járt benne. Sovány, kietlen vidék az, kopár hegyek között fekszik egy szűk völgyben meglapulva a falucska.

     Messze, messze innen sehol sincs még jóravaló országút sem, nemhogy vasút lenne. Most újabban úgy tetszik, jár valami kávémasina Beszterce és Selmecbánya között, de az se érinti Glogovát. Ötszáz esztendő kell ahhoz, hogy Glogova ott legyen, ahol a civilizált vonalba eső falvak vannak. A talaj agyagos, terméketlen és makacs. Azt mondja, hogy ő csak bizonyos növényeket hajlandó táplálni, például zabot, krumplit, a többire nem vállalkozik – de ezeket is úgy kell kicsalni az anyaföldtől úgyszólván erőszakkal.

     De nem is anya ez a föld, inkább anyós. Tele van a belseje kövekkel, s csúnya repedések, árkok hasogatják meg, amiknek a szélein fehér fű (árvalányhaj) teng, mint az elaggott anyóka állán ősz szőrszálak.

     Túlságosan öreg-e a föld? De hiszen nem lehet öregebb, mint a többi. Csak hamarább kiélte magát. Lent az aranykalászos rónaság csak fűszálakat növesztett sok ezer év óta, itt pedig óriás tölgyek és cserfák nőttek. Nem csoda, hogy előbb fáradt ki.

     Szegénység, nyomor van itt és mégis valami báj, valami édes poézis. A csúnya viskókat megszépítik a hatalmas sziklák, amelyek rájok néznek. Szinte nem illenék e szép sziklákat elrontani cikornyás kastélyokkal, melyeknek tornyai eltakarnák őket.

     Boróka- és bodzaillat tölti meg a levegőt. Egyéb virág nincs itt. Legfeljebb egy mályvarózsa virít némely kertecskében, ki fehéren, ki veresen. Mezítlábos kenderhajú tót leány öntözgeti egy köcsögből.

     Szinte még most is előttem van a kis tót falu az 1873. év óta (amikor benne megfordultam), látom házikóit, a kerteket bevetve lucernával, beültetve kukoricával, közbül egy-egy szilvafa, alátámasztva a rudakkal. Mert a gyümölcsfák megteszik a magokét. Mintha összebeszélnének: »Tápláljuk a szegény tótocskákat«.

     Mikor ott voltam, éppen a pap halt meg, annak a hagyatékát vettük fel a szolgabíróval. Nem volt valami sok dolgunk; kopott bútorok és rossz reverendák maradtak utána…….”

     Üdv: Diszmami

     Válasz
 10. Jó napot rengeteg házit kaptunk tudna segíteni?
  1. Mi történt Czobor Katalinnal?
  a, Mikor tūnt el?

  Válasz
  • Szia!
   Czobor Katalin Zelena Hruskán élt a Szlatina kastélyban, ahonnan 7 éves korában eltűnt.
   Üdv: Diszmami

   Válasz
   • Tudnátok segíteni cselekményszerkezet szerint össze tenni az olvasónaplót a
    Szent Péter esernyőjéből?Előkészítés,bonyodalom,kibontakozás,tetőpont és megoldás.Köszönöm

    Válasz
    • Szerintem ez a cselekményszerkezete a műnek.

     Expozíció: Bélyi János pap Glogovára kerül
     Bonyodalom: A zivatarban ki tehette a húga fölé az esernyőt?
     Kibontakozás: A legenda élni kezd CSODA
     Tetőpont: Az egyház is elismeri az esernyő „csoda” voltát
     Megoldás: A pap majd az egész falu meggazdagodása

     Üdv: Diszmami

     Válasz
 11. Jó napot rengeteg házit kaptunk tudna segíteni?
  1. Mi történt Czobor Katalinnal?
  a, Mikor tūnt el?
  2.Mennyi pénzért szakította le a Rózsát?
  a, Miért nem háborodik fel ezen a szellem?
  3.Mit csinál ezután Gyuri a rózsával?
  a,Mit mondott Gyuri Veronkának,miért dobta el?
  4. Milyen fával akarja a tengelyt orvosolni?
  5. Mikor esett a plémános a gödörbe?
  a, Milyen eszköz segítségével menti ki Gyuri?
  6. Melyik alcím szerepel kétszer a mūben?
  a, Mit jelent elōször?
  b, Mit jelent másodszor?
  7. Kiket akar feltétlenül meghívni Veronka az esküvōre?
  Válaszodat elōre is köszönöm

  Válasz
  • 1. Mi történt Czobor Katalinnal?
   a, Mikor tūnt el?
   Czobor Katalin Zelena Hruskán élt a Szlatina kastélyban, ahonnan 7 éves korában eltűnt.

   2.Mennyi pénzért szakította le a Rózsát?
   Kivette tárcáját és két ezüst forintost csúsztatott a markába, mire az szó nélkül kihúzta kését, s óvatosan levágta a rózsát.
   a, Miért nem háborodik fel ezen a szellem?
   Nem, mert az összeg feléért misét mondatok a plébánossal.

   3.Mit csinál ezután Gyuri a rózsával?
   Átnyújtja Veronkának a szegűért cserébe.
   a,Mit mondott Gyuri Veronkának,miért dobta el?
   Mert nem kellett Veronkának és mert agyonszúrta.

   4. Milyen fával akarja a tengelyt orvosolni?
   Nyírfával.

   5. Mikor esett a plémános a gödörbe?
   Miközben a húgát várta, elébe ment és a sötétben belezuhant egy szakadékba.
   a, Milyen eszköz segítségével menti ki Gyuri?
   A lovak hámját összeköti és azzal húzza fel.

   6. Melyik alcím szerepel kétszer a mūben?
   Viszik a kis Veronkát
   a, Mit jelent elōször?
   Miután meghalt az édesanyja Veronkát egy kosárba vitték a bátyjához.
   b, Mit jelent másodszor?
   Wibra Gyuri feleségül veszi, viszi.

   7. Kiket akar feltétlenül meghívni Veronka az esküvōre?
   Mravucsánék vacsoráján volt összes vendégeket feltétlenül meg kell hívni.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 12. Szia! nagyon kéne a segítséged persze ha csak ráérsz.
  egy nagyon hosszú feladatot kaptunk:
  Kiről van szó?
  A/ „… szeret felhörpenteni a garatra, nem csoda, ha többet lát, mint kellene A múltkor nyáron is, Péter-Pál éjszakáján megnyílt előtte a menny, hallotta énekelni az angyalok seregét, s látta őket, amint processzióval járulának Isten ő szent felsége elé, ki karbunkulus trónján ült … Sokat locsogott,… jót is, rosszat is, de főzni csak jót főzött; olyan ebédet tálaltatott föl nemsokára, hogy még a szerelmesek is jó étvággyal ettek belőle. „ ……………………..………….…..
  B/ Mindig a Népszerűség után futkosott, aki csinos kacér leány, s mindenütt a Kritikával találkozott, aki mérges arcú, sasvillaszerű boszorkány. .. Az apja halála után született, mégpedig a temetési naptól számítva kilenc hónapra, s már ezzel is bizonyos tapintatlanságot követett el a mamája iránt, aki különben igen tisztességes asszony volt.” ……………………….……
  C/ S kezébe vette a kis függőt, elkezdte a két ujja közé fogva himbálni, mintha valami piciny láthatatlan harangnak lenne a látható nyelve, és a féloldalt hajlított gyönyörű fejét is annak megfelelően lóbázta. Igazi nagy gyerek volt még – csak olyan hirtelen nőtt, mint a topoly. …………………………………………….……..
  D/ „Kedves Gyámatyám! … nagy dolgokról értesítem, de csak röviden, részleteket majd élőszóval. … Igen csinos leány, s azonfelül úgy juthatok örökségemhez, ha elveszem. Különös körülmények vannak. Küldjön kérem e lovas ember által két arany karikagyűrűt Huszák Sámuel aranyműves boltjából, és a keresztlevelemet, mely az ön gyámi iratai közt megvan.” ………………………………….……….
  E/ … nagy tagbaszakadt fehérszemély volt, valahonnan Detváról, ahol a férfiak egy ölnél kezdődnek, akárcsak hatalmas erdők szálfái; az arca elég takaros, de azonfelül szépen szokott esténkint dalolni, mikor az edényeket elmosogatta.” ……………….………………………….
  F/ „… holmija kevésből állott; egy festetlen deszkaláda volt az egész, egy csomag ágynemű, továbbá két bot és pipaszárak, összekötve madzaggal.” ……………………….……………..

  ha segítasz azt nagyon szépen Köszönöm!
  Stella

  Válasz
  • A) Adameczné
   B) Gregorics Pál
   C) Bélyi Veronka
   D) Wibra György (Gyuri)
   E) Wibra Anna
   F) Bélyi János (Glogovai pap)
   Üdv: Diszmami

   Válasz
 13. 2. Sorolj fel 3-3 tulajdonságot, melyek szerinted jellemzik az alábbi szereplőket! 6p/

  Wibra Gyuri:

  Gregorics Pál:

  Veronka:

  3. Sorold fel, hogy milyen “csodás események” kötődnek az esernyőhöz! (Elég vázlatosan felsorolni.) 3p/

  Tudnának ebben is segíteni?

  Válasz
  • 2. Sorolj fel 3-3 tulajdonságot, melyek szerinted jellemzik az alábbi szereplőket!
   Wibra Gyuri: sikeres, elvakult, pénzéhes
   Gregorics Pál: különc, ellenszenves, embergyűlölő
   Veronka: naiv, szemérmes, kedves
   3. Sorold fel, hogy milyen “csodás események” kötődnek az esernyőhöz! (Elég vázlatosan felsorolni.)
   • Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
   • Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad
   • Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 14. Segítenél kérlek a Házinkban?
  Tudom sok kérdést kaptunk.
  Előre is köszönöm

  Miért került Veronka Jánoshoz?
  Mi lett Veronka eljegyzési gyűrűjének a sorsa?
  Mi lett Veronka eljegyzési gyűrűjének a sorsa?
  Ki irányította (ki parancsolgatott neki) Wladin egész életét?
  Milyen “érdekes körülmény” merült fel Gregorics születésével kapcsolatban?
  Hogyan/Hol mentette meg Gyuri Bélyi Jánost?

  Mi történt az esernyő eredeti nyelével?

  Ki volt Müncz Jónásné?

  Köszönöm ha segítenek 😀

  Válasz
  • Miért került Veronka Jánoshoz?
   Mert meghal az édesanyja és János az egyetlen élő rokona, a bátyja.

   Mi lett Veronka eljegyzési gyűrűjének a sorsa?
   Mikor megtudta, hogy csak az esernyőért akarja elvenni, elfutott és eldobta a gyűrűt.

   Ki irányította (ki parancsolgatott neki) Wladin egész életét?
   A felesége, Szliminszkyné.

   Milyen “érdekes körülmény” merült fel Gregorics születésével kapcsolatban?
   Gregorics Pál az apja halála után született, mégpedig a temetési naptól számítva kilenc hónapra

   Hogyan/Hol mentette meg Gyuri Bélyi Jánost?
   Egy hasadékba esett János, eltört a kocsijuk tengelye, elment támasztófát vágni, akkor hallotta meg a segélykiáltásokat, és mentette ki Jánost. Cserébe Veronka kezét kérte.

   Mi történt az esernyő eredeti nyelével?
   Mikor megnézték az esernyőt, kiderült, hogy már nem a régi nyele van rajta, hanem egy – ereklyéhez méltó – új ezüstnyél, a régit, a fanyelet Adamecznének adták, aki elégette, mert szentelt üszkökre volt szüksége.

   Ki volt Müncz Jónásné?
   Egy fehér zsidó boltos Bábaszéken, akit a „mi Rozálinknak” hívott a város.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 15. Jó napot! Ezeket a feladatokat kaptuk az iskolában megköszönném ha tudna segíteni!
  Készítsd el a szereplők rendszerét a regényből! (Ne felsorolás legyen!)
  Hogyan vát Müncz Jónás a regényben Szent Péterré?
  Sorold fel az esernyő csodáit!
  Gregorics Pál jellemzése
  Az író mutatja be:
   külső tulajdonság:
  belső tulajdonság:
  cselekedtetéssel:
  beszéltetéssel:
  Más szereplő mutatja be:
  Környezetrajz:
  A bábaszéki intelligencia:
  Regénybeli jelentése:
  Kik tartoznak a bábaszéki intelligenciához a regényben?
  Adomák a regényben
  a) Mit jelent az adoma?
  b) Írj adomákat a regényből!

  Tudom. hogy sok! Ennél többet is katunk, de ezek a fontosabbak. Válaszát nagyon megköszönöm!

  Válasz
  • HOGYAN “VÁLT” MÜNCZ JÓNÁS A REGÉNYBEN SZENT PÉTERRÉ?
   Müncz Jónás volt a piros esernyős úr, aki Veronika fölé tette az esernyőt, ami az égből szállt alá, Szúz Mária eresztette le a hiedelem szerint Szent Péternek, mivel fénykarikát láttak a feje felett.
   SOROLD FEL AZ ESERNYŐ “CSODÁIT”?
   • Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
   • Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad.
   • Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.
   GREGORICS PÁL JELLEMZÉSE
   – Az író mutatja be:
   * külső tulajdonság: vörös hajú
   * belső tulajdonság: kapzsi, önző
   * cselekedtetéssel: tékozló
   * beszéltetéssel: tapintatlan, pökhendi
   MÁS SZEREPLŐ MUTATJA BE?
   Hogyan vélekednek az emberek Gregorics Pálról?
   1. vörös haja miatt: veres ember egy se jó
   2. amikor drága szivarokat szív: hogy egy kolosszális tékozló
   3. amikor olcsó szivarokat szív: hogy egy közönséges knikker.
   4. amikor nagy összeggel jótékonykodik: hogy egy pökhendi tapintatlan ember.
   5. amikor nem dolgozik: hogy egy földterhe
   6. amikor hivatalért folyamodik: más szegény ember szájából kivenné a kenyeret.
   MIT JELENT A BABASZEKI INTELIGENCIA REGÉNYBELI JELENTÉSE?
   Szerintem a Bábaszék nevű település szánalmas “értelmisége”. Mivelhogy az intelligencia értelmiséget is jelent.
   MIT JELENT AZ ADOMA? ÍRJ ADOMÁKAT A REGÉNYBŐL?
   Az adoma az ad igéből a nyelvújítás idejében szabálytalanul alkotott szó, mintegy, adalék, adatka jelentéssel. Szinonimája az anekdotának, amelytől abban tér el, hogy az adoma teljes egészében kitalált, elvont szereplőket (ravasz kereskedő, furfangos paraszt) szerepeltet, az anekdotáknak pedig általában van némi igazságalapjuk.
   Adomák a regényből:
   A regény alapjául szolgáló két „legenda ” voltaképpen két adoma .
   1. Az egyik: Glogován Müncz Jónást Szent Péternek nézik, s az ütött-kopott esernyőből szent ereklye lesz.
   2. A másik: Gregorics Pál esernyőjéből kegytárgy lesz, azaz spiritualizálódik. így a nyelét, mely vagyonnal ér fel, mint értéktelent, égetik el. Két „összeérő ” anekdota adja.
   Üdv: Diszmami

   Válasz
 16. Kedves Diszmami!
  Lenne két kérdésem és nagyon hálás lennék, hogy ha tudnál rá válaszolni.
  1. Miért omlott össze Veronka?
  2. Hol találta meg Gyuri Veronkát?
  Előre is köszönöm válaszod!

  Válasz
  • HOL TALÁLTA MEG GYURI VERONKÁT?
   „De már akkor ment is a Gyuri, végig a pap kertjén, letért a Magát Józsefék lucernására, megdobbant a szíve, onnan már lehetett látni a Veronkát, zöldes színű fodros ruhájában, kalap sem volt a fején, hanem egy kis piros kendő pongyolán odavetve; most aztán sietve csörtetett végig a SZLÁVIK GYÖRGY FŰZESEI KÖZT, s egyszerre csak eleibe toppant a GONGOLY RÉTJÉN.”

   MIÉRT OMLOTT ÖSSZE VERONKA
   Mert kihallgatta, hogy Gyuri csak az esernyőért akarja feleségül venni.

   Szívesen 😉 Üdv: Diszmami

   Válasz
  • De már akkor ment is a Gyuri, végig a pap kertjén, letért a Magát Józsefék lucernására, megdobbant a szíve, onnan már lehetett látni a Veronkát, zöldes színű fodros ruhájában, kalap sem volt a fején, hanem egy kis piros kendő pongyolán odavetve; most aztán sietve csörtetett végig a Szlávik György füzesei közt, s egyszerre csak eleibe toppant a Gongoly rétjén.
   Mert kihallgatta, hogy Gyuri csak az esernyőért akarja feleségül venni.
   Üdv: Diszmami

   Válasz
 17. Szeretnék egy ki segitséget kérni.
  1. Milyen nyomok vezetik Gyurit az ernyő felé?
  2. Milyen lépéseket tesz Gregorics Pál, azért, hogy megszerettesse magát az emberekkel?
  3.Mire mondta Gregorics pál Gyurinak, hogy “némelykor arany lehet az is ami nem fénylik” Mit értett ezen?
  Köszönöm előre is a választ! Szép napot.

  Válasz
 18. Kedves Diszmami!

  Szeretnék egy ki segitséget kérni.
  1. Milyen nyomok vezetik Gyurit az ernyő felé?
  2. Milyen lépéseket tesz Gregorics Pál, azért, hogy megszerettesse magát az emberekkel?
  3.Mire mondta Gregorics pál Gyurinak, hogy “némelykor arany lehet az is ami nem fénylik” Mit értett ezen?
  Köszönöm előre is a választ! Szép napot.

  Válasz
 19. Kedves Diszmami!

  Szeretnék egy ki segitséget kérni.
  1. Milyen nyomok vezetik Gyurit az ernyő felé?
  2. Milyen lépéseket tesz Gregorics Pál, azért, hogy megszerettesse magát az emberekkel?
  3.Mire mondta Gregorics pál Gyurinak, hogy “némelykor arany lehet az is ami nem fénylik” Mit értett ezen?
  Köszönöm előre is a választ! Szép napot.

  Válasz
 20. Kedves Diszmami!

  Szeretnék egy ki segitséget kérni.
  1. Milyen nyomok vezetik Gyurit az ernyő felé?
  2. Milyen lépéseket tesz Gregorics Pál, azért, hogy megszerettesse magát az emberekkel?
  3.Mire mondta Gregorics pál Gyurinak, hogy “némelykor arany lehet az is ami nem fénylik” Mit értett ezen?
  Köszönöm előre is a választ! Szép napot.

  Válasz
 21. Kedves Diszmami!

  Szeretnék egy ki segitséget kérni.
  1. Milyen nyomok vezetik Gyurit az ernyő felé?
  2. Milyen lépéseket tesz Gregorics Pál, azért, hogy megszerettesse magát az emberekkel?
  3.Mire mondta Gregorics pál Gyurinak, hogy „némelykor arany lehet az is ami nem fénylik” Mit értett ezen?
  Köszönöm előre is a választ! Szép napot.

  Válasz
 22. Kedves Diszmami!
  Hálás köszönet az eddigi segítségekért!!! Nagyon köszönjük, hogy segítesz nekünk! 🙂
  Most viszont van egy pár kérdés, amire még nem látom hogy lenne fent válasz, így szeretnénk a segítségedet kérni!
  III. részhez…..
  Mi volt a foglalkozása Wibra Györgynek(Mi áll az aranybetűs táblácskán? )
  Kit hívtak a fehér zsidónak?
  Hol lakik Müncz Jónásné?
  Hány éves Münczné?
  Hogy hívták a faluban?
  Hol található a boltja?
  Milyen rendkívüli esemény történt akkor, amikor Gyuri Münczné boltja elé ért?Miért megy fel a padlásra Gyuri?
  Mivel foglalkozott Möncz Móric, amikor Gyuri megszólította?
  Kitől tudta meg Móric, hogy az apja hová tette az esernyőt?
  Mennyi Pénzt adott Gyuri az információért?
  Ki volt Fiala János?
  Mit dobott ki, hol veszett el a fülbevaló?
  Hogy hívják a bábaszéki polgármestert?
  Milyennek képzelte Wibra a paphúgokat?
  Ki sérült meg a kocsibalesetben?
  Mravucsán miért nem adja kölcsön a lovait?
  Melyik városból érkezett a társalkodónő?
  Hogy hívják a bábaszéki korcsmát?
  Milyen állapotban van a zólyomi talyigás?
  Milyen kulyája van Mravucsánnak?
  Előre is köszönjük!

  Válasz
 23. Kedves Diszmami

  Én annyi segítséget szeretnék kérni hogy a műben mi az anekdoták szerepe?

  A válaszodat előre is köszönöm😊

  Válasz
  • Gárdonyi a nép világát akarja bemutatni anekdotáiban és nem a nemeseket. Tréfás történetírásainak szegény emberek a szereplői, akik a történelem fényébe kerültek.
   Üdv: Diszmami

   Válasz
 24. Jó napot kivánok!
  Azt szeretném kérdezni, hogy a glogovai pap apjának mi volt a foglakozasa?
  Elöre is köszönöm!!!

  Válasz
 25. Szia! Nem tudom, hogy szabad-e kérdezni, de lenne pár kérésem.
  Nem teljesen tiszta, hogy milyen lépéseket tesz Gregorics Pál azért, hogy meszerettesse magát az emberekkel. Van egy olyan kéréds, hogy Mire mondta Gregorics Pál Gyurinak, „némelykor arany lehet az is ami nem fénylik” Mit értett ezen? És az utolsó kérdésem, hogy melyik eseménytől kezdődik az esernyő legendája? Nagyon szépen köszönöm, ha ezeket megválaszolod nekem! Szép napot!

  Válasz
 26. Hello! Nekem még annyi segitség kéne, hogy hogyan került Münczné Bátaszékre és hogy Kiktől, mit tud meg Gyuri a vacsorán Veronka hobbijáról? Köszönöm a válszt előre is!

  Válasz
 27. Szia!
  Nekunk a tanar olyan kerdest adott hogy:
  A kis Belyi Veronka Glogovara erkezese utan rendkivuli dolgok tortentek a faluban. Kovesd nyomon a legendakepzodes allomasait!
  Kerlek segits mert nagyon nem ertjuk

  Válasz
  • Szia! A legendaképződés állomásai, azt jelentik, hogy az esernyő legendájának a különböző történését kell leírni.
   • Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
   • Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad.
   • Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.
   Üdv: Diszmami

   Válasz
 28. Szia!
  Nekunk a tanar olyan kerdest adott hogy:
  A kis Belyi Veronka Glogovara erkezese utan rendkivuli dolgok tortentek a faluban. Kovesd nyomon a legendakepzodes allomasait!
  Kerlek segits mert nagyon nem ertjuk

  Válasz
  • Szia! A legendaképződés állomásai, azt jelentik, hogy az esernyő legendájának a különböző történését kell leírni.
   • Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
   • Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad.
   • Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.
   Üdv: Diszmami

   Válasz
 29. Szia diszmami nagyon tetszik a weboldalad viszont lehetne egy par kerdesem?Hogyan „vált” Müncz Jónás a regényben Szent Péterré?Sorold fel az esernyő „csodáit”?Gregorics Pál jellemzése
  – Az író mutatja be:
  * külső tulajdonság:
  * belső tulajdonság:
  * cselekedtetéssel:
  * beszéltetéssel:
  – Más szereplő mutatja be?Mit jelent a babaszeki inteligencia regénybeli jelentése?Mit jelent az adoma?Írj adomákat a regényből?Nagyon halas lennek ha tudnal segiteni kisfiamnak.

  Válasz
  • HOGYAN “VÁLT” MÜNCZ JÓNÁS A REGÉNYBEN SZENT PÉTERRÉ?
   Müncz Jónás volt a piros esernyős úr, aki Veronika fölé tette az esernyőt, ami az égből szállt alá, Szúz Mária eresztette le a hiedelem szerint Szent Péternek, mivel fénykarikát láttak a feje felett.

   SOROLD FEL AZ ESERNYŐ “CSODÁIT”?
   • Veronika fölött termett, hogy ne ázzon el a kegyetlen viharban
   • Mióta az esernyő botjával Jónás megütötte a Krátkiék tehenét, több tejet ad.
   • Srankó János temetésén elejtették a koporsót és a halott feltámadott.
   GREGORICS PÁL JELLEMZÉSE
   – Az író mutatja be:
   * külső tulajdonság: vörös hajú
   * belső tulajdonság: kapzsi, önző
   * cselekedtetéssel: tékozló
   * beszéltetéssel: tapintatlan, pökhendi

   MÁS SZEREPLŐ MUTATJA BE?
   Hogyan vélekednek az emberek Gregorics Pálról?
   1. vörös haja miatt: veres ember egy se jó
   2. amikor drága szivarokat szív: hogy egy kolosszális tékozló
   3. amikor olcsó szivarokat szív: hogy egy közönséges knikker.
   4. amikor nagy összeggel jótékonykodik: hogy egy pökhendi tapintatlan ember.
   5. amikor nem dolgozik: hogy egy földterhe
   6. amikor hivatalért folyamodik: más szegény ember szájából kivenné a kenyeret.

   MIT JELENT A BABASZEKI INTELIGENCIA REGÉNYBELI JELENTÉSE? Szerintem a Bábaszék nevű település szánalmas „értelmisége”. Mivelhogy az intelligencia értelmiséget is jelent.

   MIT JELENT AZ ADOMA?ÍRJ ADOMÁKAT A REGÉNYBŐL?
   Az adoma az ad igéből a nyelvújítás idejében szabálytalanul alkotott szó, mintegy, adalék, adatka jelentéssel. Szinonimája az anekdotának, amelytől abban tér el, hogy az adoma teljes egészében kitalált, elvont szereplőket (ravasz kereskedő, furfangos paraszt) szerepeltet, az anekdotáknak pedig általában van némi igazságalapjuk.
   Adomák a regényből:
   A regény alapjául szolgáló két „legenda ” voltaképpen két adoma .
   1. Az egyik: Glogován Müncz Jónást Szent Péternek nézik, s az ütött-kopott esernyőből szent ereklye lesz.
   2. A másik: Gregorics Pál esernyőjéből kegytárgy lesz, azaz spiritualizálódik. így a nyelét, mely vagyonnal ér fel, mint értéktelent, égetik el. Két „összeérő ” anekdota adja.

   Üdv: Diszmami

   Válasz
 30. Gratulálok neked a fantasztikusan összeszedett válaszért!
  Ezt szerintem még az én lányom is megfogja érteni,aki utál minden kötelező és nem kötelező olvasmányt! 🙂
  Nagyon köszönöm! Detty (egy anyuka a sok közül aki próbál segíteni a gyerekének …..)

  Válasz
  • Örülök neki, ha segített és további sok sikert kívánok mindkettőtöknek 🙂
   Üdv Diszmami, egy anyuka a sok közül ….

   Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

AZ UNIÓS TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN KÉREM, ENGEDÉLYEZZE A SÜTIK HASZNÁLATÁT VAGY, ZÁRJA BE AZ OLDALT. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás