Site icon Diszmami

Szent Péter esernyője (kidolgozott olvasónapló)

Saját kidolgozott olvasónaplónkat láthatod példaként, mely az olvasónapló egyszerűen bejegyzés szerint készült:

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című kisregénye egy részletesen kidolgozott anekdota köré épül: miszerint a gazdag és különcködő úr a törvényes örökösök kijátszásával a vagyonát szeretett nevelt fiára akarja hagyni. Az esernyő nyelébe rejtett kincs ugyan eltűnik, ám a mű mégis boldogsággal zárul, hiszen a legnagyobb kincs az életben a szerelem.

Szereplők: Bélyi Veronka; János pap, Veronka bátyja; Billeghi Máté, halápi úr; Gregorics Pál; Wibra Anna, szolgálólány; Wibra György; Kupeczky Márton, Gyuri tanítója; Sztolarik, közjegyző; Gregorics Gáspár, Pál testvére; Gregorics Boldizsár, Pál testvére; Panyókiné, Pál testvére; Krikovszky úr, besztercei polgármester; Münczné Rozáli, zsidó asszony;Müncz Móric, Jónás fia; Mravucsán úr, bábaszéki polgármester; Madame Kriszbay; Adameczné, házvezetőnő.

Műfaja: regény, anekdotikus stílusban.

Helyszínek: Glogova; Besztercebánya; Szeged, Bábaszék.

 

1. rész: A LEGENDA

1. Egészítsd ki a történet fontos helyszíneinek nevét!

 1. Innen származik Bélyi János és Veronka: Haláp
 2. Itt áll papi szolgálatba Bélyi János: Glogova
 3. Itt él Gregorics Pál: Besztercebánya

2. Hogyan juttatják el Veronkát a bátyjához? Billeghi Máté Besztercebányára vitte a búzáját eladni, ezért felpakolta szekerére az örökséget, egy libát és Veronkát egy kosárba. Útközben átadta Bátyjának.

3. Milyen körülmények fogadják Bélyi Jánost Glogován? Idézd fel a megadott szavak segítségével!

 1. Tehénfogat: 2 kajlaszarvú tehén húzta kopott szekéren hozták.
 2. Parókia: Düledező parókia fogadta.
 3. Visztula: Lesoványodott, népszerűtlen kutya maradt rá.
 4. Föld: Elromlott, árkosodott, összehasadozott föld volt a parókiáé.
 5. Jövedelem: nagyon csekély, a krumpliterméstől függ.

4. Milyen veszélybe kerül Veronka, mialatt bátyja a templomban imádkozik? Jelöld meg a helyes választ! majdnem elázik

5. Hogyan alakul ki az esernyő legendája? Válaszolj a kérdésre!

 1. Mit lát Adameczné? Szűz Mária eresztette fölé.
 2. Kit lát a harangozó? Vén zsidóforma alak tette fölé.
 3. Mi történt Krátkiék tehenével? Mióta az öreg zsidó botjával megütött, azóta sokkal több tejet ad.
 4. Mit lát Erzsi szolgáló az öreg zsidó feje körül? Fénykarikát.
 5. Hol szerepel először „nyilvánosan” az esernyő? Gongoly Mihályné temetésén.
 6. Mi történt Srankó János temetésén? Elejtették a koporsót és a halott feltámadott.
 7. Mi mutatja, hogy a legenda messze földön elterjedt?Még 10 faluval arrébb is elviszik temetésre, esküvőre miatta.

6. Készíts leírást és illusztrációt az esernyőről! Egy hatalmas fakó, piros szövetű esernyő volt alján apró virágos csík futott körbe, mely agyon volt foltozva.

 

2. rész: GREGORICSOK

1. Hogyan vélekednek az emberek Gregorics Pálról?

 1. vörös haja miatt: veres ember egy se jó
 2. amikor drága szivarokat szív: hogy egy kolosszális tékozló
 3. amikor olcsó szivarokat szív: hogy egy közönséges knikker.
 4. amikor nagy összeggel jótékonykodik: hogy egy pökhendi tapintatlan ember.
 5. amikor nem dolgozik: hogy egy földterhe
 6. amikor hivatalért folyamodik: más szegény ember szájából kivenné a kenyeret.

2. Jellemezd Gregorics Pál féltestvéreit, Gáspárt, Boldizsárt és Panyókinét! Melyek azok a tulajdonságok, amik mindhármukra jellemzőek?

Rosszindulatú, irigy, önző és kapzsi emberek

3. Hogyan mutatkozik meg a testvérek Pál iránti ellenségessége a következő helyzetekben?

 1. amikor megszületik: tapintatlannak tartják
 2. amikor nősülni akar: cselekkel elrontották minden viszonyát.
 3. amikor fia születik: Kié ez a fiú? Mit keres itt?

4. Mire használta Gregorics Pál a vörös esernyőt?

a szabadságharc alatt? Az esernyő üres nyelébe hordta a fontos sürgönyöket, és jegyzékeket.

Gyuri születése után? Egy bankutalványt rejtett el a nyelében, Gyuri fia

örökségét.

5. Foglald össze az esetet, amikor bebizonyosodik, hogy nagyon ragaszkodik az ernyőhöz: Soha nem tette le a kezéből, bárhol járt, de még a halálos ágyán se.

6. Miért nem fogadta örökbe Gregorics Pál Gyurit? Jelöld meg a helyes választ!

b.) mert féltette a fiút testvéreitől

7. Hogyan áll bosszút Gregorics Pál végrendeletében?

az őt kikosarazó hölgyeken? Hagyott rájuk 2-2000 Ft-ot azzal az indokkal, hogy valamiképp közük volt hozzájuk. Ezzel hírbe hozta őket a város és a férjeik előtt.

Testvérein? Nem hagyott rájuk semmit.

8. Rendezd helyes sorrendbe ….

4 Libanon 2 Matykó 1 kolompár 3 Prepelicza András

9. Hogyan leckézteti meg Gregorics P. testvéreit halála után?

Befalaztatott egy szeggel és ócskavassal teli üstöt a házikó közfalába, melyet mikor megtudták testvérei azt hitték az eldugott örökség. Ezen felháborodva pereskedni kezdtek, ami végül minden vagyonukat elvitte.

10. Melyik fontos szándékát nem tudja megvalósítani Gregorics Pál a halála előtt? Miért nem? Mivel nem sürgönyözött Widra Anna a fiáért, ahogy Gregorics Pál kérte, ezért nem ér oda halála előtt, s így nem tudja átadni az esernyőben levő örökségét.

 

3. rész: NYOMOK

1. Miért volt „szerencsétlenség” Wibra Györgyre nézve a nagy vagyon legendája?

Mert nem tudott örülni annak amije van, csak az elveszett örökségére, annak kutatásával foglalkozott.

2. Milyen nyomok vezetik Gyurit az esernyő felé? Milyen információt szerez

   • a gazdag kocsigyárostól? Egy utalványon rakta be egy bankba a vagyonát
   • anyjától? Apja nagyon át akart neki adni valamit a halála előtt.
   • Krikovszky polgármestertől? Megtudta, hogy az esernyő nyele ki volt fúrva és abban hordta az értesítőket.
   • Bothárnétól? Apja kezében az esernyővel halt meg.
   • az árverési jegyzőkönyvből? Fehér zsidó vette meg.
   • Sztolariktól? Müncz Jónásnál látta az esernyőt.

3. Sorold fel, mi mindenre büszkék a bábaszékiek?

A vásárukra, a polgármesterükre, a zsidó Rozálira (Müncz Jónásné) és annak 7 fiára

4. Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-e az állítások!

 1. Rozáli nem árul esernyőt a boltjában I
 2. Müncz Jónásné nem engedi fel Gyurit a padlásra H
 3. Müncz Móric elkísérte apját utolsó útjára H
 4. Gyuri ötven forintot ad Móricnak a segítségért I

5. Milyen szerencsés véletlenek segítik Gyuri nyomozását Bábaszéken?

A zsidó felesége emlékszik a veres esernyőre, a fia pedig arra hol hagyta ott. Talál egy fülbevalót, ami pont a glogovai pap hugáé.

6. Miért örül annyira Mravucsán polgármester Gyuri érkezésének? Jelöld meg a helyes választ! c.)

7. Milyen következménnyel járna az akasztott ember eltemetése a népi babona szerint? Jégveréstől kellene tartaniuk.

8. Milyen leány vált a glogovai pap kishúgából? Készíts róla jellemzést a Gyurival való első találkozásuk alapján! A megye legszebbik kisasszonya, akinek csevegő, üde gyermekhangja van, gyönyörűséges sugár alakja és nagyon illemtudó.

9. Milyen szívességet ajánl fel Gyuri Veronkának?

Elviszi haza a kocsiján.

10. Milyen megrázkódtatások érik Madame Kriszbayt Bábaszéken?

Elszabadult lovas kocsin megsérül, egy részeg talyigán inzultálja, majd megijed 2 komondortól és elájul.

 

4. rész: A BÁBASZÉKI INTELLIGENCIA

1. Mravucsánék vacsorájának melyik résztvevőjére ismersz az alábbi megszólalásokból? Írd a megfelelő nevet a vonalra!

a.) Madame Kriszbay

b.) Szliminszkyné

c.) Veronka

d.) Mravucsán

e.) Mokry

2. Miért komikus szereplők a Szliminszky házaspár tagjai?

Mert a feleség úgy bánik a férjével, mintha a kisgyermeke volna.

3. Milyen helyzetek váltják ki a következő mondatokat? Kösd össze az összetartozókat!

    1. kiömlött a bor
    2. tósztok sora következik
    3. kialudtak a gyertyák

4. Milyen új részleteket tud meg Gyuri az esernyő történetéről a vacsorán?

Szent Péter tette Veronka fölé, hogy ne ázzon meg, illetve sok csodát tett utána is Ezért ereklyeként őrzik a templomban, ami csakis Veronkáé.

5. Értelmezd Gyuri alábbi kijelentését!

Ha kiderülne a legendák valósága, nagy lenne a csalódás.

6. Mi az oka annak, hogy Veronka így köszön el Gyuritól: – Amint parancsolja, Tamás úr? Jelöld meg a helyes választ! d.)

7. Milyen gondolatokkal vívódik Gyuri a vacsora utáni éjszakán?

Végre megkerült az esernyő, egy angyal vigyázott rá, akit nem tudott kiverni a fejéből. Majd arra gondolt, hogy fog megélni az örökségéből, s hogyan szerzi meg az esernyőt.

8. Milyen álmot lát Gyuri, amikor végre sikerül elaludnia?

Szent Péter nyilatkozatot akart adni neki, hogy nem ő rakta az esernyőt Veronka fölé, majd azt tanácsolta, hogy inkább vegye feleségül Veronkát.

 

5. rész: A HARMADIK ÖRDÖG

1. Milyen legenda fűződik a Czobor-kastélynál növő rózsatőhöz?

E helyen halt meg Czobor Mária, aki leugrott a bástyáról. Egy pásztorlegényt szeretett, de apja egy császári brigadéroshoz akarta feleségül adni. A legény ültette a rózsát.

2. Milyen konfliktus alakul ki Gyuri és Veronka között a rózsa miatt?

Veronka mérges volt, amiért leszakította a rózsát, mert azt szerinte egy holt leánytól lopta.

Mi jelzi a kibékülésüket?

A visszaúton felszedte Veronka a rózsát és a mellfodra közé illesztette.

3. Milyen baleset éri a Glogova felé tartó kocsit? d.)

4. Milyen meseszerű körülmények segítik hozzá Gyurit a sikeres lánykéréshez?

Glogova felé eltörik a kocsi tengelye, amihez fát vág Gyuri, amikor megtalálja a Plébánost egy szakadékban. Kimenti, és cserébe a Huga kezét kéri a Paptól.

5. Esernyő nyele

a) Gyámapjától megtudja, hogy: az esernyőnek új, ezüst nyelet csináltattak.

b) A pap elmondja hogy: az esernyőről letört a régi csontfogantyú és a hívei meglepték egy új ezüsttel. A nyelet Adameczné kérte el.

c)Adamecznétől azt hallja, hogy: az unokája gyógyítása miatt elégette a régi nyelet

6. Rendezd helyes sorrendbe az eseményeket!

 1. Hallgatózás.
 2. Veronka eltűnése.
 3. Félreverik a harangot.
 4. A gyűrű elrepül
 5. Gyuri vallomása
 6. A gyűrű megkerül

7.Hogyan alakulnak át …..

Mialatt az örökségét keresi:

Nagyon szépnek és okosnak találja Veronkát, szeret vele lenni, de még alig ismeri.

Miután megtudta, hogy a vagyon megsemmisült:

Rájön, hogy sokkal fontosabb neki a lány mint hitte, mert beleszeretett.

8. Mi történt Czobor Katalinnal?

a, Mikor tūnt el?

Czobor Katalin Zelena Hruskán élt a Szlatina kastélyban, ahonnan 7 éves korában eltűnt.

9. Mennyi pénzért szakította le a Rózsát?

Kivette tárcáját és két ezüst forintost csúsztatott a markába, mire az szó nélkül kihúzta kését, s óvatosan levágta a rózsát.

a, Miért nem háborodik fel ezen a szellem?

Nem, mert az összeg feléért misét mondatok a plébánossal.
10.Mit csinál ezután Gyuri a rózsával?

Átnyújtja Veronkának a szegűért cserébe.
a,Mit mondott Gyuri Veronkának,miért dobta el?

Mert nem kellett Veronkának és mert agyonszúrta.
4. Milyen fával akarja a tengelyt orvosolni?

Nyírfával.

11. Mikor esett a plémános a gödörbe?

Miközben a húgát várta, elébe ment és a sötétben belezuhant egy szakadékba.
a, Milyen eszköz segítségével menti ki Gyuri?

A lovak hámját összeköti és azzal húzza fel.
12. Melyik alcím szerepel kétszer a mūben?

Viszik a kis Veronkát

a, Mit jelent elōször?

Miután meghalt az édesanyja Veronkát egy kosárba vitték a bátyjához.
b, Mit jelent másodszor?

Wibra Gyuri feleségül veszi, viszi.
13. Kiket akar feltétlenül meghívni Veronka az esküvōre?

Mravucsánék vacsoráján volt összes vendégeket feltétlenül meg kell hívni.

 

Ami a mi Szent Péter esernyője olvasó naplónkból kimaradt, azaz kérdések, amiket feltettetek nekem eddig, és a válaszaim egy csokorban szereplők szerint, és egyéb kategóriában. (A könnyebb keresés érdekében)

Kérlek, mielőtt kérdezel, ezt nézd át! Mivel nem tudok mindenkinek (időben) válaszolni.

A tartalom folyamatosan bővül!

A Blog 5. születésnapja alkalmából elindítottam a Patreon (támogatói) oldalamat , ahol lehetőséged van támogatni a munkámat egy jelképes összeggel, amennyiben hasznosnak találod és lehetőséged van rá.

Köszönöm, hogy itt vagy! 🙂

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.

 


Exit mobile version