Site icon Diszmami

Egri csillagok olvasónapló: kérdések és válaszok

Ami a mi Egri csillagok olvasónaplónkból kimaradt, azaz kérdések, amiket feltettetek nekem eddig, és a válaszaim egy csokorban: fogalmak, szereplők, helyszínek, tárgyak, események stb. szerint. (A könnyebb keresés érdekében)

Kérlek, mielőtt kérdezel, ezt nézd át! Mivel nem tudok mindenkinek (időben) válaszolni.

A tartalom folyamatosan bővül!

A kérdések közti  könnyebb keresést az alábbi linkekre (szavakra) kattintás segíti. Az oldalakon belül a CTRL + F billentyűk lenyomásával tudsz szavakra keresni.

 

 

 SZEREPLŐK

Kitalált szereplők:

Jumurdzsák, Fügedy hadnagy Zoltay hadnagy, Fürjesi hadnagy, Hegedűs hadnagy az áruló, Varsányi Imre a kém, Sárközi a cigány, Gábor pap, Bálint pap, Hajván/Hasszán/ a nagydarab török, Matyi a kocsis, Cserhán, a vajda lánya, Miklós diák, Móré László a rabló, Tulipán Cecey törökszolgája, Szelim török kisfiú, Cecey Éva valóban élt, de nem ő volt Gergely felesége.

 Mellék szereplők:
Jumurdzsák, Cecey úr, Bálint pap, Gábor pap, A szultán, Tulipán, Werbőczy, A királyné, Török Feri, Török Jancsi, Tinódi Lantos Sebestyén, Ali aga, Gergely édesanyja, Vica édesanyja, Maylád István, Komlósi Antal, Bolyky Tamás, Sárközi, Móré László, Veli bég, A kocsis: Matyi, Manda bég, Zrínyi Miklós, Zoltay, György barát, Margit, Füredy, Török László, Mohamed, Szelim, Soncy Szaniszló, Fürjes, Varsányi

Pozitív szereplők:
Bornemissza Gergely, későbbi felesége, Cecey Éva, /Vicuska/, Jancsika a kisfiuk,
Cecey Péter és felesége, / Éva szülei/ Dobó István, Eger várának kapitánya, Mekcsey István, Török Bálint, Törökné, Török Jancsi, Margit, rableány, /a kis Gergőt és Visuskát veszi pártfogásba/ Maylád István, Török Bálint rabtársa a Héttoronyban, Tinódi Lantos Sebestyén, Matyi, a kocsis, Sárközi, a cigány, Cserhán, a cigány vajda lánya, Gábor pap, Gergely nevelője, Baloghné, az ő fia Kistóf, Dobó apródja, egri várvédők, egri asszonyok, Miklós diák, akivel Éva Egerbe megy, Varsányi, Dobó kémje, Izabella királyné, a a kis “királyka”, Tulipán, Cecey török szolgája és felesége, Szelim a török kisfiú és édesanyja,

Negatív szereplők:
Jumurdzsák, a félszemű török janicsár, Veli bég, ő is tesz jót is, menlevelet ad Gergelyéknek, beengedi őket a Héttoroníba, Izmail bég, a két bég Héttorony parancsnokai, Móré László rabló és fiai, Hajván/Hasszán a nagydarab török/ bár ő jót is tesz, amikor szabadon engedi Gergelyt, Szulejmán szultán, Hegedűs hadnagy az áruló tiszt Egerben és az ő katonai, akik be akarták engedni a törököket a várba

BORNEMISSZA GERGELY

Jellemezd a kis Bornemissza Gergőt! Milyen tulajdonságai voltak az 1.,,hol terem a magyar vitéz” részében és indokold is hogy miért?

A hétéves sovány, barna, félárva kisgyerek szegény jobbágycsaládból származott. Amikor Jumurdzsák elrabolta őket Vicával, ügyességének és szemfülességének köszönhetően tudtak megszökni a török táborból. Hírt vitt a törökökről, és így elhárította a faluját fenyegető veszélyt. Megismerkedett Dobóval, aki hősi példaképe lett. Török Bálint udvarába került, együtt nevelkedett a Török fiúkkal, megtanult vívni és apród lett.

Hogyan sikerült Gergelynek megszökni a török táborból? Meséld el Gergely szemszögéből! (Oda Buda 8-16.fejezet)

A fogságban kinéztem magamnak egy törököt, akit Hajvánnak hívtak s mivel tudok törökül, ezért beszédbe elegyedtem vele. Estefelé megkérdezte, hogy tudok e írni, olvasni Én pedig igennel feleltem. Ezután a török elővett a mellényéből egy csomó papirost és odaadta és megkérdezte meg tudom-e fejteni. Mondtam, hogy igen, ha fejében megmondja, hogy van Gábor pap. Addig Én a lapok közül kivettem Eger várának rajzát és eldugtam. Majd amikor visszajött megmondtam neki, ha elenged, cserébe megmondom, mi van rajta és így is tett. Persze nem árultam el, helyette azt mondtam, hogy varja a ruhájába és megvédi őt mindentől.

Mennyi volt a vagyonkája Gergelynek? 315 arany.

A cigánykaravántól vezetőt kérnek. Ki o? Mi köti össze Gergellyel és Török Bálinttal?

Sárközi a ragyás cigány, akit Gergely a török rabságból szabadított ki, és azért kérik vezetőnek, hogy Török Bálintot segítsen kiszabadítani a Héttoronyból.

Mit ígér Vica Gergelynek a királyné kertjében?

Pisszegve odahívja, aki nagyon örül neki és biztosítja róla, hogy Gergely lesz a férje.

Bornemissza Gergely megházasodik. Hogyan?

Megszökteti Évát a Fürjes Ádámmal köttetendő esküvőjéről, majd a Hunyad várában veszi el feleségül.

Gergely segítője volt a lányrablásban?

Mekcsey
Mit kiabálnak be éjszaka a török táborból Gergőnek? Jumurdszák kiabál be Gergőnek, hogy nála van a fia és a talizmánért cserébe visszakapja.

Miért gondolja Gergő, hogy Jancsika a töröknél van? Mivel minden este bekiabálják neki a törökök, ill. bedobták a kis piros kardot is, amit fiának adott.

A történet szerint: Gergely az ostrom után Eger kapitánya lett, miután Dobó lemondott.

A jóslat szerint: a Héttoronyba raboskodott, ahol meg is halt, Vicuska pedig a tengerparton örökké visszavárta.

Ki mondta ezt és mikor
,, Fiam megmenthettétek volna Magyarországot,,?

Török Bálint mondta Gergelynek 1541 augusztusában.

Mi a különbség Gergő és Éva társadalmi szintjében?

Cecey Éva mivel nemesi családból származik, magasabb társadalmi szintből, mint Bornamissza Gergő, aki szegény árvaként nevelkedett.

 Gergely és Éva jellemének fejlődése

A két főhős, Gergely és Éva jelleme fejlődésében mutatkozik meg. A mintegy húsz évet felölelő regény elején mindketten a török katonáknak kiszolgáltatott gyermekek.

Gergely bátorsága már ekkor megmutatkozik, de csak felnőtt férfiként lesz egyenlő ellenfele Jumurdzsáknak. Bátorsága mellé hadi furfangot, okosságot és ötletességet is szerez. Eger védelmében Dobó István, a kapitány a tekintélyt képviseli, helyettese, Mekcsey az erőt, Gergely pedig az észt: ő ismeri legjobban a török sereget, s új fegyvereket talál föl ellenük.

Éva is fejlődő jellem. Ijedt kislányból komoly nagylány lesz, aki jóban-rosszban kitart Gergely mellett. Később önfeláldozó anya s a férfiakkal együtt harcoló „egri nő” lesz.

CECEY ÉVA (VICUSKA)

Jellemezd Cecey Évát! Belsō tulajdonságaira is gondolj, ezeket bizonyítsd a szereplő cselekedeteivel, szavaival! (10 mondat)”

Gergely gyermekkori játszótársa, később szerelme, majd felesége. Bátor, elszánt, szavahihető asszony, aki hibázik és néha, de azt jóvá teszi, mert anyai szeretete határtalan.

BÁTRAN követi Gergelyt mindenhová, HŰSÉGES hozzá, amikor a királynő udvarhölgye Budán, és férjhez akarják adni.

Gergely hadba vonulása után egyedül marad kisfiukkal. Sajnos HIBÁT KÖVET EL, amikor Jumurdzsákkal, a félszemű törökkel elengedi.

Kisfia elrablása után BÁTRAN indul keresésére, férfiruhában. ELSZÁNTAN a diákkal együtt találnak rá a titkos alagútra, okosan tervelik ki a bejutást a várba, még életük kockáztatásával is.

MEGTARTJA ADOTT SZAVÁT, amit Dobónak tesz, nem árulja el kilétét, így Gergely sem tudja, mi történt, és hogy a várban van. „Tudom, hogy az ilyen helyen, az ilyen munkában nem jó, ha asszony van jelen. De higgye meg kegyelmed, én az uramat a harctól eljajgatni nem fogom.”

HAZASZERETETÉT bizonyítja, hogy ő is harcol, meg is sebesül a vár védelménél.

Hol él Vica kisfiával? Sopronban.

Hogyan sikerül Jumurdzsáknak Éva és kisfia közelébe férkőznie?

Gergelyt Dobó Egerbe hívja a török támadás hírére. Így Éva a kisfiával, és Miklós diákkal egyedül marad. Itt keresi fel álruhában őket Jumurdzsák, és rabolja el a vásárból Jancsikát.

Milyen jelekből jön rá Éva hogy Jumurdzsák járt nála?

Ó, az anyai szív megérzi, ki milyen ember, mikor a gyermekéhez nyúlnak!

Az ember mindig a jobbján ment. Ez parasztos volt. Meghajolva köszönt. Ez uras volt. Háttal ment ki az ajtón. Ez törökös volt.

A gyűrű, az arcképnézés, Hajván emlegetése, a törökösen való távozás.

Mit ígér Vica Gergelynek a királyné kertjében?

Pisszegve odahívja, aki nagyon örül neki és biztosítja róla, hogy Gergely lesz a férje.

Hol kellett volna találkoznia a két szerelmesnek?
A kertben, az üvegházban

Hogyan menekült meg az aga és a török csapat üldözése elől a két szerelmes?
Gergelyék álruhában elindulnak Konstantinápolyba. Útközben meg akarnak szállni, de Altin aga és emberei lefoglalták a fogadót. A szállásért cserébe a lovaikat kérik. Éjjel meg akarnak szökni Gergelyék, de a törökök észreveszik és üldözik őket, mikor is egy felrobbantott szekérrel lerázzák őket.

Miklós és Éva az Egerrel szomszédos várba érkeznek és mi a céljuk?

Miklós diák és Éva Szarvaskő várához érkeznek, azzal a céllal, hogy megtalálják az onnan vezető alagutat Eger várába. Azzal a céllal, hogy eljuthasson Gergelyhez, akinek elmondja elrabolták a fiukat, Jancsikát.

Hogy került Éva a várba?

Amikor Évával az alagúton keresztül be akarnak jutni Eger várába, a törökök rájuk bukkannak, ezért Miklós diák felrobbantja magát a lőszerraktárral együtt, hogy Vica bejuthasson a várba.

CECEY PÉTER

Ebben a fejezetben mit tudsz meg CECEY PÉTER (külső belső) 1 fejezet

Cecey Péter, Cecey Éva édesapja

Dózsa-háború rokkantja:

„Furcsa járása volt az öregúrnak: az egyik lába nem hajlott térdben, a másik nem hajlott bokában. De hogy is hajlott volna, mikor fából volt mind a kettő. És a jobb keze is hiányzott: a vászonzeke ujja csak lötyögött a csuklóján.”

 „De nini – szólt Cecey a bajuszát megtörülve”

 

Ki fogadott fiává az öreg CECEY, MIÉRT?

Bornemissza Gergely, mert megmentette a lányát, Évát. Illetve árván maradt, miután az Édesanyját megölték.

 DIÁK (TARJÁN KRISTÓF)

Tarján Kristóf diák Dobó István hűséges apródja volt, aki a végsőkig teljesítette minden kívánságát. (Amíg egy ágyúgolyó el nem találta.)

DOBÓ ISTVÁN

Mit tesz Dobó a pasa leveleivel és a pasa hozóival? 4 fejezet

 „Én az ellenséggel nem levelezek. Ha az ellenség levelet ír, visszavetem. Vagy pedig a torkába verem annak, aki elém meri hozni.”

„Akármiféle levél jön ezentúl a töröktől, el nem fogadjuk, hanem a község előtt olvasatlanul megégetjük.”

Összegyűrte a levelet, és a parasztnak az arcába dobta.

– Hogy merted idehozni, gazember?!

És a katonákhoz fordult:

– Vasat a lábára! Tömlöcbe az alávalót!

 

Mit tartalmaz a levél, melyet Dobó írt Jumurdzsáknak a gyűrű lenyomatával?

Dobó Jumurdzsáknak ír levelet, amelyben arra kéri, ha még nála van Gergely és Éva kisfia, hozza őt egy jegenyefához, a vár közelébe. A levélre rápecsételi Jumurdzsák gyűrűjének lenyomatát, hogy a török tudja, valóban az ő gyűrűjét fogják átadni neki, ami a szerencsehozó gyűrűje a töröknek, talizmánja, vagy amulettje, ahogy az író többféleképpen is nevezi. Még az is a levélben van, hogy van a várban egy kis török gyerek, őt is kiszolgáltatják Jumurdzsáknak a gyűrűjével együtt, ha visszahozza Jancsikát.

Miért esett el Szolnok vára Dobó szerint?

Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe.

Milyen érveket említ Dobó a vár védelmének fontossága mellet?

„Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe.”

Ki volt Dobó helyettese? Mekcsey István

Miért megy a török az erdőre Dobó szerint?A törökök csak az erdőben mentek fát és földet hozni, hogy abból építsenek emelvényt.

 

EGRI NŐK

Először a háttérben volt fontos szerepük sebesültek ellátása, a védők kiszolgálása(etetése, itatása stb.) Végül amikor már a várvédők nagy része elesett vagy súlyosan megsebesült Ők álltak ki a falakra is. Amíg az egri nők egy része forralta a vizet,olvasztotta az ólmot, szurkot amivel a feltörő törököket leöntötték, addig a többiek karddal kaszabolták a megdöbbent törököket. Erejüket legtöbbször elesett férjük iránt érzett bosszújuk táplálta, akiért cserébe 2-3 török is meglakolt.
Nem véletlen, hogy az egri nők hősként vonultak be a történelembe.

GÁBOR PAP

Miért áldozza fel magát Gábor pap?

Hogy felrobbantsa a török szultánt és seregét, hogy ne foglalják el Budát.

 

HEGEDŰS ISTVÁN

Mi miatt lázadoznak fel Hegedűs István és emberei? (5. fejezet)

A zsoldosok fizetségért, zsoldért harcoltak, s amikor nem kapták meg a beígért dupla zsoldot, titokban tárgyalni kezdett a törökökkel.

Milyen jelei voltak, hogy Hegedüs gyenge jellemű ember?

Amikor lázította a katonáit az ostromért járó dupla zsold miatt, s hogy a török többet ad.

Illetve mikor a török bekiabálására, hogy nem jön segítség, erre Gergő azt mondta, hogy hazudtok, mire Hegedűs: Mi van ha nem? Ez komoly jellemhiba, amivel megfélemlítette a többieket.

Hogyan kapja rajta Hegedűs hadnagyot Sárközi a víztartónál?

Szól Mekcseynek, hogy be akarja engedni a törököket a víztartónál és rajta kapják.

 Megszegi-e valaki az esküt? Miért? Mi lesz a sorsa? Mi a különbség eskü és esküdözés között?

Igen, Hegedűs, aki beengedi a várba a törököket, vagyis elárulja az esküt, a várat és a társait. Büntetése pedig ehhez méltó, felakasztják. Az eskü egy fogadalom, egy állítás megerősítése, mely kötelezettségekkel jár, míg az esküdözést a helyzetünk jobbítására tesszük, amit nem mindig gondolunk komolyan.

Hegedüs a falon át tárgyalt Arszlán béggel és 100 arany fejében vállalta, hogy beengedi a törököket a várba, de lebukott, ezért felakasztották.

Ki volt az áruló? Mi lett a jutalma? Hegedűs István az áruló, ezért felakasztják.

JUMURDZSÁK

Hogyan sikerül Jumurdzsáknak Éva és kisfia közelébe férkőznie?

Gergelyt Dobó Egerbe hívja a török támadás hírére. Így Éva a kisfiával, és Miklós diákkal egyedül marad. Itt keresi fel álruhában őket Jumurdzsák, és rabolja el a vásárból Jancsikát.
Mit kiabálnak be éjszaka a török táborból Gergőnek?

Jumurdszák kiabál be Gergőnek, hogy nála van a fia és a talizmánért cserébe visszakapja.

Milyen jelekből jön rá Éva, hogy Jumurdzsák járt nála?

Ó, az anyai szív megérzi, ki milyen ember, mikor a gyermekéhez nyúlnak!

Az ember mindig a jobbján ment. Ez parasztos volt. Meghajolva köszönt. Ez uras volt. Háttal ment ki az ajtón. Ez törökös volt.

A gyűrű, az arcképnézés, Hajván emlegetése, a törökösen való távozás.

RÉZ MIKLÓS

Réz Miklós hőstette

Amikor Évával az alagúton keresztül be akarnak jutni Eger várába, a törökök rájuk bukkannak, ezért Miklós diák felrobbantja magát a lőszerraktárral együtt, hogy Vica bejuthasson a várba

SÁRKÖZI

Hogyan kapja rajta Hegedűs hadnagyot Sárközi a víztartónál?

Szól Mekcseynek, hogy be akarja engedni a törököket a víztartónál és rajta kapják.

A legmulatságosabb figura: Sárközi a ragyás cigány. Valahogy mindig belekeveredik a dolgokba, mert minden fontos eseménynél ott van Gergely mellett, a barátjaként. Gyávasága keveri vicces helyzetekbe.

Eger ostromakor gyávaságának köszönhetően túléli a harcokat: „És seb nélkül nincs a vár népe között se férfi, se asszony. Azazhogy mégis van: a cigány.

 

SZALKAY BALÁZS

Kik érkeznek Szalkay Balázs várkapitány úrhoz?

Réz Miklós diák és Vica (Bornemissza Jánosnak, Gergely öccsének öltözve)
SZULTÁN

Mi a neve a szultánnak?

Szulejmán szultán.

Milyen ajánlatot tesz a szultán Török Bálintnak?

Kiszabadítja, ha áttér az iszlám vallásra, akkor visszakapja az összes birtokát és Budán pasának nevezi ki.

 

TÖRÖK KATONA JELLEMZÉSE

„Kerek arcú, fiatal óriás volt az a török. Szakadozott bőrmelles volt rajta, s abból meztelenen nyúltak ki a karjai. Micsoda karok! Combokul is szívesen látná más ember az ilyen tagokat. Fegyvere: két hosszú handzsár az övkendőjében. Az egyik szarvascsont nyelű, a másik sárga marhalábszárcsont, még a kettős bütyök is azonképp a csont végén, ahogy a természet megformálta. De a fő fegyvere az a hosszú, rozsdás hegyű dárda, amelyet a vállán hordoz magával. A szabadkatonák közül való, akik csupán a zsákmányért járnak. Parancsolni parancsol nekik mindenki, de már engedelmeskedni csak addig engedelmeskednek, míg a tarisznyájukat meg nem tömik. No, ennek jó nagy volt a tarisznyája, s ugyancsak lapos. A hátán lötyögött pedig a tarisznya, s az is afféle maga varrta készség. Rajta volt az ökörnek a szőre és bélyege is. A bélyeg egy négyfelé osztott, tenyérnyi kört ábrázolt.”


TÖRÖK BÁLINT

Mi lesz a sorsa Török Bálintnak? (2 fejezet)

Mikor elkísérte a királyné kérésére a fiát a szultánhoz, aki utána valóban magával vitte 1540-ben és a Héttorony fogságába halt meg.

A cigánykaravántól vezetőt kérnek. Ki o? Mi köti össze Gergellyel? Es Török Bálinttal?

Sárközi a ragyás cigány, akit Gergely a török rabságból szabadított ki, és azért kérik vezetőnek, hogy Török Bálintot segítsen kiszabadítani a Héttoronyból.

Milyen ajánlatot tesz a szultán Török Bálintnak?

Kiszabadítja, ha áttér az iszlám vallásra, akkor visszakapja az összes birtokát és Budán pasának nevezi ki.

Kikből áll a Török Bálint kiszabadítására induló négytagú csapat?

Gergely, Éva, Török Jancsi, Mekcsey István

Török Bálint kiszabadítását lásd cselekményeknél!

Miért mondja Török Bálint, mikor a szultántól díszes kaftánt kap, hogy : ” Az okos madarász annak a madárnak sípol a legszebben, amelyikre legjobban fáj a foga.”

Azért, mert a Török Bálint érezte, hogy a sok mézes-mázas beszéd és az ajándékozás mögött az a szándék lapul, hogy a szultán Buda várát a magáénak tudja. Magyarul a madarász a szultán a madár pedig Török Bálint, vele együtt a Budai vár. 

Hány évesek Török Bálint fiai és milyen nyelvet kell tanulniuk?

A történet elején 3 és 5 évesek voltak, majd török és német nyelvet kellett tanulniuk.

 

TÖRÖK SEREG

A török sereg vonulását lásd a cselekményeknél!

 

Milyennek mutatja be Gárdonyi a török sereget a rejtőzködő Gergely és Tulipán párbeszédében?

Cifra öltözékűek, kivéve a szultánt, és mindenféle parádé követi őket. Alaposan ismeri őket, amiről be is számol.

 

VELI BÉG

Milyen jelekben állapodnak meg az új béggel?

„Holnap alkonyat előtt egy órával legyen az a sárga zászlós hajó egy nyíllövésnyire a Héttoronytól. De már a parton várj. Miről ismerlek meg?

Ha az arcomról nem ismernél, ámbár hát nézd meg az arcomat, hiszen süt a holdvilág, a turbánom szintén sárga lesz, kénszínsárga.”

Kit öl meg a bég? Kiket fognak el?

A bég abban a pillanatban megfordult. A kardja elővillant. Visszafelé intett vele. Azután sasként csapott a sárga turbános katonára.

Elfogják Sárközit és Cserhánt
Veli béggel hazafele tartanak. Miből derül ki, hogy az olasz énekesek magyarok?

Abból, hogy Hajván (Manda aga) megismeri Gergelyt, a Veli bég szolgája pedig tud magyarul és meghallja őket.

Milyen ajándékot adnak a Veli bégnek?

Kis aranytányért, amely középen görög istenalakokat ábrázolt.

 

Egri csillagok kidolgozott olvasónaplónkat itt találhatjátok!   Még több olvasónaplót pedig itt.

 

Nézz be máskor is, legyen szép napod!

A Blog 5. születésnapja alkalmából elindítottam a Patreon (támogatói) oldalamat , ahol lehetőséged van támogatni a munkámat egy jelképes összeggel, amennyiben hasznosnak találod és lehetőséged van rá.

Köszönöm, hogy itt vagy! 🙂

A blog Facebook oldalához ide kattintva csatlakozhatsz. Figyelmedbe ajánlom még a történetünkről, fejlesztésekről, tanulásról, fontos információkról és az elengedhetetlen motivációról szóló cikkgyűjteményeket is.


Exit mobile version