Site icon Diszmami

EGYÉB

A kérdések közti  könnyebb keresést az alábbi linkekre (szavakra) kattintás segíti.

 

Mikor játszódik?

Cselekménye 1533-ban indul, és az 1552-es hatalmas túlerővel szemben diadalt aratott egri hősök győzelmével zárul.

Mikor játszódik a regény fejezetekre lebontva?

1. rész Hol terem a magyar vitéz? 1533-ban játszódik, Gergelyt és Vicát mutatja be gyermekként, az elrablásuk történetét és Gergely Török Bálinthoz kerülését.
2. rész Oda Buda! A török Buda felé indul 1541 augusztusában, amit Gergelyék végül nem tudnak megakadályozni. Éva Lippára indul 1541 szeptember 4-én a királyi udvarral és elbúcsúzik Gergelytől.
3. rész A rab oroszlán: 1543-ban Vicuskát máshoz akarják férjhez adni, de Gergely sikeresen megszökteti. Utána Török Bálintot akarják a Hét toronyból megszöktetni, de 1543. júliusában fel kell hogy adják
4. rész Eger veszedelme: 1552 szeptembere, Gergely és Éva már szülők, Jumurdzsák elrabolja Jancsikát a 6 éves fiukat, miközben Gergely Eger felé tart Dobónak segíteni. Az első ostromot sikerül kivédeni
5. rész Holdfogyatkozás: 1552. októbere, Éva Egerbe megy és bejut a várba. Eger ostromát visszaverik, Jancsit pedig egy náluk raboskodó török gyermekért cserébe visszakapják.

MIÉRT ÍRTA MEG GÁRDONYI GÉZA AZ EGRI CSILLAGOKAT?

Gárdonyit történelmi regényei megírásához mindig egy különleges személy ihlette meg. Egyik gyermekét felvitte egyszer az Egri várba és ott behunyt szemmel felidézte neki az Egri ostromot, akit a Bornemissza Gergely alakja érdekelte a legjobban. Ekkor gondolt rá, hogy megírja a történetét: az Egri csillagokat.

MIK A FONTOSABB CSELEKMÉNYSZÁLAK?

  1. Gergely és Éva kapcsolata
  2. Jumurdzsák gyűrűjének története – Jancsika elrablása
  3. Török Bálint önfeláldozása, kiszabadításának kísérlete
  4. Törökök elleni merénylet, küzdelem, győzelem

Cselekmény és szerkezete: 

I. Előkészítés

„Hol terem a magyar vitéz?

II. Bonyodalom

„Oda Buda”

„A rab oroszlán”

III. Kibontakozás

„Eger veszedelme”

„Holdfogyatkozás”

IV. Tetőpont

„Holdfogyatkozás”

V. Megoldás

„Holdfogyatkozás”

Hol van humor és mi?

A mulatságosan félénk, de furfangos Sárközi például „Gyomorzsák”-nak nevezi Jumurdzsákot. Zoltay, amikor az ostromló törökre lesújt, „Jó éjszakát” mond neki. „A török, akinek ez szólt, bizonyosan elfelejtett neki visszaköszönni” — jegyzi meg az író.

Vicces jelenet, amikor Mekcsey a szökés közben szólítja az istállóban a Debrecenben felfogadott szolgáját, Matyit, hogy vezesse elő a lovát. Matyi azonban olyan részeg, hogy hogy arra kérdésre, hogy hol van Mekcsey lova, csak annyit tud vászolni, a lovak, közt, mert lónak lovak közt a helye.

Egerben, a hadnagyok kiképzik az önkénteseket, tehát azokat, akik nem képzett katonák, de jelentkeztek harcolni a várvédők soraiba a törökök ellen.

Egy jó kiállású parasztembert arra oktat a parancsnok, hogyan szúrjon, vágjon, majd védje magát a támadás után.

Az egyszerű gondolkodású, de „józan paraszti ésszel” megáldott ember azt válaszolja a hadnagynak, ha ő egyszer megüt, levág karddal valakit, attól már nem kell tartani, hogy még egyszer visszavág, mert biztosan megöli, és meghal.

Milyen összetételű a magyar sereg?

A magyar sereg kb 3000 fő lehetett. Zsoldosokból, katonákból és egri lakosokból állt a sereg. A hétköznapi várvédőkről pedig szinte csak azt tudjuk, hogy nemesek vagy egri mezővárosi polgárok.

Miért tudnak a törökök felé kerekedni

Azért nem tudták elfoglalni a várat, mert a hideg időjárás miatt nem maradt idejük befejezni az ostromot. Csak szeptemberben kezdtek hozzá, és mivel nem tudták gyorsan elfoglalni, a hideg közeledtével októberre felhagytak az ostrommal.

Milyen büntetést kapott az, aki bevitte a török levelet Eger várába?

Vasat a lábára! Tömlöcbe az alávalót!

Kik voltak főhadnagyok?

4 főhadnagy: Pető, Gergely, Fügedy, Zoltay

Ki volt a kapitány Szarvaskőn és Szolnokon?

Szarvaskő kapitánya Szalkay Balázs, Szolnoké Nyári Lőrinc volt.

Kinek fájt a foga a regényben, valamint kihez kapcsolódik a “szőrcsuha” kifejezés?

Fügedy Jánosnak fáj a foga és Dervis bég nevéhez kapcsolódik a “szőrcsuha” kifejezés. 

Ki volt a ,delik” és hogy, hogy derül ki a könyvből hogy ő az? A III. rész 5. fejezetből derül ki, hogy a delik török lovas katonák. “A drinápolyi országút melletti karavánszerájba két deli, azaz török lovas katona érkezik egy szekérrel, amin két magyar rab ül.”

Milyen fegyverek, harci eszközök segítik a magyarokat és a törököket? Ágyú, ágyúgolyó , puskapor, lándzsa, puska, golyó, „szakállas puska”(nagyon gyenge ágyú, nagyon kemény puska), sisak, kard, (sarkantyú), pisztoly, tőr, egy nagy tüzes kerék ( Bornemissza Gergely – a főhős ötlete ). És a fentieken kívül még: forró leves, szurok, stb.,amit az egri nők zúdítottak az ostromlók nyakába.

 


Exit mobile version