Történelem rövidített tételek (I. és II. világháború)

Extrán lerövidített történelem tételek az I-től a II. világháborúig, melyek valóban csak a lényeget tartalmazzák. Tanulási segédlet főként tanulási zavarral küzdőknek (kiemelt kulcsszavakkal).   I.VILÁGHÁBORÚ 1. Az első világháború kirobbanásának előzményei és körülményei 2. A frontok és a hátország az 1. világháborúban, a háború befejezése 3. A Párizs környéki békék   KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 4. … Olvass tovább


I. világháború (röviditett tételek)

1. Az első világháború kirobbanásának előzményei és körülményei A HÁBORÚ ELŐZMÉNYEI: Két egymással szemben álló szövetségi rendszer jött létre Európában: (20.sz.elején) 1.Központi hatalmak, vagy Hármas szövetség: Németo. Osztrák-Magyar Monarchia, Olaszo. 2.Antant hatalmak Franciao., Oroszo., Nagy-Britannia A háború kirobbantásának ürügye: –1914. június 28-án Szarajevóban egy szerb nacionalista, (Gavrilo Princip) megölte a Monarchia trónörökösét , Ferenc Ferdinándot … Olvass tovább


A két világháború között (rövidített tételek)

4. A sztálini Szovjetúnió

Lenin halála után Sztálin került a bolsevikok vezette 1922-ben megalakult Szovjetúnió élére.

Az eddig is diktatórikus vezetés szélsőségesebbé vált a sztálinizmus korában:

 • a vörös terror az egész lakosságot rettegésben tartotta (besúgók, munkatáborok, kivégzések)

 • a politikai ellenfeleit eltávolíttatta (száműzetés, koncepciós perek, halálbüntetés)

 • szigorú tervgazdálkodást vezetett be az erőltetett iparosítást (lényege 10 év alatt felzárkózni a fejlett ipari országokhoz)

 • Iparosítás anyagi forrását a parasztok kiszipolyozásával (magántulajdon felszámolása, termelőszövetkezetek /közös gazdaságok/ létrehozása, gazdag parasztok /kulákok/ üldözése) fedezték, melynek következménye a termelés csökkenése, az éhezés lett.

Olvass tovább


II. világháború (rövidített tételek)

14.A II. világháború kirobbanása

1939. szeptember 1-jén Németo. megtámadta Lengyelo-t, akinek szövetségesei Anglia és Franciao. hadat üzent és kitört a 2.világháború:

 • 1940 tavaszán Hitler megtámadta Dániát, Norvégiát, majd Franciaországot villámháborús tervével le is győzte.

 • Ennek hatására a brit kormány lemondott és Churchillt választották miniszterelnökké, aki a németek légi támadását meghátrálásra kényszerítette, ez volt Hitler 1. veresége

 • Afrikában és a Balkánon (Jugoszlávia, Görögország) az olaszok kezdték meg a harcot, de német segítségre szorultak és villámháborúval ismét győztek a németek

 • 1941.junius 22-én Hitler csapatai megtámadták Szovjetuniót, ami Sztálint meglepte. Villámháborúval egészen Moszkváig jutottak, de ott vereséget szenvedtek.

Olvass tovább


Szent Péter esernyője (kidolgozott olvasónapló)

Saját kidolgozott olvasónaplónkat láthatod példaként, mely az olvasónapló egyszerűen bejegyzés szerint készült:

Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című kisregénye egy részletesen kidolgozott anekdota köré épül: miszerint a gazdag és különcködő úr a törvényes örökösök kijátszásával a vagyonát szeretett nevelt fiára akarja hagyni. Az esernyő nyelébe rejtett kincs ugyan eltűnik, ám a mű mégis boldogsággal zárul, hiszen a legnagyobb kincs az életben a szerelem.

Olvass tovább


KÖZÉPiskolásoknak

Olvasónaplók KözépiskolásoknakA középiskolai klasszikus olvasmányok online olvasónaplóinak legnagyobb gyűjtő-oldalait találhatod ebben a bejegyzésben, felsorolva az oldalon található művek címével. Ezzel sok időt spórolhatsz és máris nekiláthatsz az írásnak.

Saját olvasónaplóink:

Olvasónaplók röviden vagy fejezetenként, felvonásonként leírva, a szerzők életrajzával együtt 9-11.osztályig

Olvass tovább


ÁLTALÁNOS iskolásoknak

online olvasónaplók
Forrás: pixabay

A legjobb általános iskolai online olvasónaplókat tartalmazó oldalak gyűjteménye, amik megkönnyítik e műfaj elsajátítását, az iskolai dolgozatok és olvasónaplók megírását mind gyermekként, mind szülőként. Érdemes több verziót is elolvasni egy-egy műről, hogy teljesebb képet kapj. Jó munkát!

Olvass tovább


Szinonima szótárak (online)

Szinonima szótárak online
Forrás: pixabay

Amikor fogalmaznod, átfogalmaznod kell, esetleg verset írni, elemezni jól jöhet egy online keresővel ellátott szinonima szótár, melyben megtalálhatod a keresett szó rokonértelmű változatait..

A felsorolt szótárak között találsz egyszerűbbet és több funkcióval ellátottat is:

Olvass tovább


Magyar értelmező szótárak (online)

magyar értelmező szótárak
Forrás:pixabay

Az online értelmező szótárak gyorsasága lehetővé teszi, hogy minél több idegen szót megérthess, elsajátíthass, akár azonnal. Legyen szó régies helyesírású-, külföldi eredetű- vagy kevésbé ismert szóról. Bővítheted ezáltal szókincsedet, lenyűgözheted a körülötted élőket, tanáraidat, osztálytársaidat, kollégáidat. Egyetlen mellékhatása, hogy műveltebb leszel.

Olvass tovább


Helyesírási szótárak (online)

helyesírási szótárak online
helyesírási szótárak

Felsorolom az általam leghasznosabbnak ítélt ingyenes online helyesírási szótárakat. Amivel nemcsak ellenőrizhetünk szavakat, mondatokat, szövegeket, hanem a hozzátartózó szabályokat is értelmezhetjük, illetve tesztekkel, kvízekkel játékosan el is sajátíthatjuk helyesen a magyar nyelvet. Olvasónapló ellenőrzéséhez is használhatjuk.

Olvass tovább


Olvasónapló egyszerűen

Olvasónapló egyszerűenAz olvasónapló egyszerűen nehéz a diszlexiásoknak

 • Az egyik legnagyobb kihívás a kötelező olvasmányok elolvasása, ezért a nagy terjedelem miatt nem sok esély van rá, hogy befejezzék a megadott határidőre.
 • Mivel hamarabb elfáradnak olvasás közben, ezt nem várhatjuk el tőlük. Mi már túl vagyunk az általános iskolán, ami azt jelenti, hogy jó pár olvasónapló írásán. Bár a mostani iskolánkban év közben kell a tananyag elsajátításával párhuzamosan megírni az olvasónaplót – ami igen megterhelő – de legalább a nyarunk szabad marad.
 • Ebben a bejegyzésben szeretném megosztani az évek során összegyűlt tapasztalatainkat, módszereinket és segédanyagokat, melyek jelentősen megkönnyítették, hogy ezt a kihívást is teljesíteni tudjuk.
 • Elképzelhető, ha pedagógus olvassa egy-két dolgon meg fog hökkenni, de ha igazán megismeri a diszlexiások korlátait, még akár helyeselni is fogja.
 • Mint tudjuk ma már a klasszikusan vett olvasónapló írása, miszerint a fejezetek tartalmának leírása, szereplők, helyszínek stb. már nem nagyon létezik. Helyette inkább különböző feladatsorokat kapnak, amik szinte lehetetlenné teszik, hogy ne olvassák el az olvasmányt.
 • Ez nemcsak a diszlexiás gyermeket, de a szülőt is komolyan megterheli. Bízom benne, hogy a cikk elolvasása után minél többen fellélegezhetnek majd.
 • Először is mi a klasszikus értelmében még egy kötelező olvasmányt sem olvastunk el, persze beleolvasgattunk, de ennyi.

Olvass tovább


Digitális Középiskola

A „második esély iskolája” . Hallgatói: egyrészt felnőttek, másrészt nappali rendszerű oktatásból kiszorultak (sajátos nevelési igény, tartós betegség, családi körülmények, munkavállalás vagy egyéb okból; az alsófokú oktatásból, a nappali rendszerű középiskolákból), ill. a szakmunkásképzésből kikerült, gyakran még munkanélküli fiatalok.

 • Digitális Középiskola projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulhatott meg.
 • A ”Digitális Középiskola – az interneten szervezett iskola” oktatási forma nemcsak webes eszközök alkalmazását jelenti az oktatásban, hanem a tanítás-tanulási folyamat szervezőjévé teszi az internetet. Az így szervezett oktatás bevezetése egy rugalmas és modern oktatási forma alkalmazása, mely jellegénél fogva fejleszti a munkaerő-piac által magasan értékelt személyes készségeket és kompetenciákat: az egész életen át tartó tanulási, időgazdálkodási, információ-gazdálkodási és ún. e-kompetenciát.
 • A végső cél az érettségire való felkészítés, hisz az érettségi a továbbtanulás mellett egyre inkább a munkavállalásnak vagy a munkahely megtartásának is feltétele. Voltak, vannak és lesznek, akik tizenévesen nem találják helyüket az oktatásban, később viszont pótolni akarják vagy pótolni kényszerülnek kimaradásukat.

Olvass tovább


Montessori Intézmények és a módszer bemutatása

Története Maria Montessori a 20. századi pedagógiai örökségünk legkiválóbbjai közé tartozik, akinek nagy szerepe volt a modern gyermekpszichológia és pedagógia megteremtésében. A szigorú elveken alapuló természettudomány és orvostudomány fegyelmezett kutatójaként, nagy tudású egyetemi professzorként missziójának tekintette a gyermek új értelmezésének és a nevelés új ideájának hirdetését. Tette ezt 50 évig fáradhatatlanul, lankadatlanul, önfeláldozóan. 1907-ben alapította … Olvass tovább


Waldorf Iskola

A Waldorf-pedagógia annak művészete, hogy az emberben felkeltsük azt, ami megvan benne. Alapjában véve nem is nevelni akar, hanem felébreszteni…

Életnek és tudásnak kellene lennie, nem ügyességnek, hanem művészetnek, életteljes tevékenységnek…

 

Ebben a kisfilmben betekinthetsz a waldorfosok mindennapjaiba, pedagógiájába.

Olvass tovább


Meixner Iskola és a módszer bemutatása

Meixner-féle módszerrel sikerült végül megtanulnunk olvasni (amiről itt és itt olvashatsz), ezért kissé elfogult vagyok és bátran ajánlom mindenkinek. Hálás vagyok Meixner Ildikónak, hogy ezt a módszert kidolgozta és mindenkinek, aki ezzel tanít, fejleszt, természetesen a mi fejlesztő pedagógusunknak is.   Meixner Ildikó és módszere Meixner Ildikó logopédus-pszichológus 1958-ban kezdett olvasástanítási módszerének kidolgozásához a dyslexiás gyerekek … Olvass tovább


Iskolaválasztás diszlexiásoknak

http://pixabay.com/hu/iskola-épület-oktatás-ingatlan-295210/Amikor kiderül, hogy gyermekünk diszlexiás a következő lépés az iskolaválasztás:

Ha már iskolás, folyik-e megfelelő fejlesztés az iskolában integráltan?

 • Ha igen, szerencsénk van és nem kell továbbmenni.
 • Ha nincs, vagy úgy gondoljuk ez nem elég, akkor nekiállunk keresni melyik intézmény lenne megfelelő gyermekünknek pénztárcánktól függően és függetlenül választhatunk.

Ebben a cikksorozatban szeretném a választást megkönnyíteni a különféle lehetőségek bemutatásával, ami nagyban befolyásolja gyermekünk jövőjét.

Nagyon örülnék, ha minél többen osztanátok meg velünk az általatok jól bevált iskolákat, hogy segíthessünk egymáson.

Akkor most jöjjenek az általam eddig fellelt iskolák:

Olvass tovább


Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola)

Forrás: pixabay

 

Egy új alternatív iskola indul 2015 szeptemberében, az Újbuda Gimnázium KTM (Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola)

Itt a helye, ha:

 • tanulási nehézségekkel küzdő gyermekét szeretné, ha felzárkóztatnák (diszlexia-terápia logopédia számítógépes olvasásfejlesztő programmal valamint személyre szabott fejlesztéssel, korrepetálással, diszgráfia, diszkalkulia kezelésével )

Olvass tovább


Táskapakolás, egyéb felszerelések, praktikák

Ha szétszórt a gyermekünk…

Amikor egy tanulási zavarral küzdő gyermekünk van, meg kell ismernünk a képességeit és a hiányosságait. Gondolom ismerősnek tűnik, hogy mivel a koncentrációjuk gyengébb, ezért szétszórtak, általában mindig itthon vagy elhagynak, esetleg el is dugnak dolgokat. Bosszankodhatunk rajta vagy esetleg belátjuk, hogy inkább segítünk nekik.

Olvass tovább


AZ UNIÓS TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN KÉREM, ENGEDÉLYEZZE A SÜTIK HASZNÁLATÁT VAGY, ZÁRJA BE AZ OLDALT. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás